Innenriks

Endrer reglene for å gjøre kongens praksis lovlig

Dagbladet avslørte pengejuks på Slottet. I statsbudsjettet er det plutselig ikke regelbrudd å bruke hoffpenger privat lenger.

Regjeringen å endre regelverket, slik at praksisen med å bruke hoffets midler til private oppgaver nå blir lov. FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

– Kongen må heller gå foran som et godt forbilde, og vise en ryddighet i forhold til hva som er det privat og hva som er offentlig. Når Sanner da skriver at apanasjen skal dekke både drift og vedlikehold av Kongefamiliens private eiendommer, samtidig som hoffet skal bruke av sitt budsjett til å drive drift og vedlikehold av de samme eiendommene, da blir det bare surr, sier Per Olaf Lundteigen (Sp) i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Dagbladet har gjennom en rekke artikler avslørt hvordan kongefamilien har brukt ansatte ved hoffet til å drive vedlikehold, gartner og vaktmestertjenester ved kongefamiliens private eiendommer. Dette selv om det er apanasjen som skal dekke disse utgiftene, ikke Stortingets bevilgninger til hoffet.

Endrer reglene for Kongen

Men nå foreslår regjeringen å endre regelverket. I forslaget til statsbudsjett, som ble lagt fram i dag, står følgende setning om bevilgningene til Det kongelige hoff: 

«Bevilgningen dekker Kongehusets utgifter til offisielle oppgaver og drift av organisasjonen, herunder dekning av lønnsmidler til ansatte som utfører drift og mindre vedlikeholdsoppgaver på H.M. Kongen og H.M. Dronningens og H.K.H. Kronprinsens og H.K.H. Kronprinsessens private eiendommer».

Det betyr at reglene som Kongefamilien inntil nylig har brutt en rekke ganger er blitt endret, slik at praksisen med å bruke hoffets midler til private oppgaver nå er lov. 

Uklokt av Sanner

Det mener Lundteigen, som er saksordfører i konstitusjonskomiteen, er en uryddig og uklok løsning av kommunalminister Jan Tore Sanner. 

– Dette er det motsatte av en opprydding. Kontrollkomiteen er budsjettkomité for kongehuset, og jeg er saksordfører. Jeg må få klarhet i hva som har skjedd hittil. Mange i komiteen har bedt om en redegjørelse og oversikt om hva som har skjedd. Og vi må ta stilling til om dette er en sammenblanding som er umulig å praktisere for kongepar og kronprinspar. Også Kongefamilien må også se seg tjent med at det er et klart skille. Når det står i en post at apanasjen skal dekke drift og vedlikehold, og i den neste at Det kongelige hoff skal dekke drift og vedlikehold, er det meget uklokt, sier Sp-politikeren.

Pinlig nøyaktighet

Han mener at budsjettet skal være soleklart på at apanasjen skal dekke drift og vedlikehold av kongefamiliens private eiendommer.

–  Så kan godt kongeparet og kronprinsparet bruke folk fra hoffet til å gjøre jobben, men da må det faktureres. Pinlig nøyaktighet er det som gjelder for alle private næringsdrivende. Det er ikke alltid så lett å klare det, men regelverket må alltid være klart. Her legger Sanner opp til et uklokt regelverk, sier Lundteigen.

I forslaget til statsbudsjett for 2017 er det satt av over 11 millioner i apanasje, 195 millioner til Det kongelige hoff og 31 millioner til «særskilte oppgaver ved Det kongelige hoff». Dette er en økning på til sammen nesten 34 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2016, i all hovedsak på grunn av sikkerhetstiltak.