Innenriks

Føler seg oversett

– Det er rett og slett pinlig at seriøse forskere overser barne- og ungdomsarbeidernes betydning i barnehagen.

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, er kritisk til at et stort, nasjonalt forskningsprosjekt om barnehage, ikke tar opp i seg alle yrkesgrupper.

Det sier Mette Nord, leder i Fagforbundet, som organiserer barne- og ungdomsarbeidere i norske barnehager.

Reaksjonen kommer etter gårsdagens oppslag i Dagsavisen der forskerne bak Gode barnehager for barn i Norge (Goban), la fram nye funn som blant annet viser at kvaliteten på barnehagetilbudet for 0–3 åringer øker betydelig når pedagogisk leder er til stede sammen med barna.

Småbarn som har en barnehagelærer rundt seg i hverdagen har betydelig bedre læringsbetingelser enn barn som ikke har det, slår forskerne fast.

Det provoserer Fagforbundets leder:

– Vi reagerer kraftig på at Norges største forskningsprosjekt på barnehage overser betydningen av en fagarbeiderutdanning 22 år etter at vi begynte å utdanne barne- og ungdomsarbeidere her i landet, sier Mette Nord.

Les også: Barnehagelæreren avgjør

En av fem

Ifølge Utdanningsdirektoratets siste Utdanningsspeil, er bortimot hver femte barnehageansatt (18 prosent) barne- og ungdomsarbeider med pedagogisk utdanning rettet mot barn og unge fra 0–18 år, med hovedvekt på barnehage og SFO.

Elisabeth Bjørnestad er prosjektleder for Goban-prosjektet. Hun bekrefter at forskerne ikke har kartlagt barne- og ungdomsarbeidernes innvirkning på kvaliteten i barnehagetilbudet.

– Vi har delt alle ansatte inn i to grupper; barnehagelærere og assistenter. I den sistnevnte gruppen er det også fagarbeidere. Når vi har gjort det på denne måten skyldes ikke det at vi underkjenner deres kompetanse, men at det i dette tilfellet var betydningen av å ha en pedagogisk leder til stede sammen med barna på avdelingen vi skulle undersøke, sier Elisabeth Bjørnestad.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Klar forskjell

Det er ikke en forklaring Mette Nord kjøper:

– Det er en stor svakhet ved denne forskningen at man faktisk ikke har fått kartlagt de reelle forholdene i barnehagen.

– Når det brukes så mye penger og ressurser på et forskningsprosjekt, må det være rimelig å forvente at myndighetene inkluderer alle yrkesgrupper for å gi et riktig bilde av virkeligheten, mener Nord.

Goban-forskeren påpeker at det tross alt er en forskjell:

– I dag krever loven at pedagogisk leder skal være barnehagelærerutdannet med en treårig bachelorgrad.

– Samtidig er våre analyser ikke ferdig. Jeg mener det vil være viktig å se på barne- og ungdomsarbeidernes rolle i neste runde, sier førsteamanuensis Elisabeth Bjørnestad ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Les også: Vil kreve umiddelbar kursendring