Innenriks

Barnehagelæreren avgjør

Småbarn som har en barnehagelærer rundt seg i barnehagen, har et stort læringsfortrinn sammenlignet med andre barn.

Seksjonsleder Camilla Bekkhus (t.v.) og pedagogisk leder Line Christine Andersen er opptatt av at barna i Margarinfabrikken barnehage skal ha nærværende voksne rundt seg, noe Oddvar (2) og Josefine (2) nyter godt av.

Det viser nye resultater fra det nasjonale forskningsprosjekter Gode barnehager for barn i Norge (Goban).

– Vi ser at nærværet og kompetansen til barnehagelærerne utgjør en stor forskjell i kvaliteten på barnehagetilbudet for 0–3 åringer, og påvirker betingelsene for deres læring og utvikling direkte, sier Elisabeth Bjørnestad, førsteamanuensis og prosjektleder for Goban – det største forskningsprosjektet på barnehage som noensinne er gjort i Norge.

Les også: Barnehagelivet under lupen

– Ikke forsvarlig

Goban, som er initiert av Kunnskapsdepartementet, skal undersøke hva som karakteriserer en god barnehage og finne ut hvilke faktorer som påvirker barnas trivsel, måloppnåelse og utvikling.

Nå har forskergruppen funnet flere nøkkelsvar:

* Småbarn som har en barnehagelærer til stede rundt seg i hverdagen, har betydelig bedre læringsbetingelser enn barn som ikke har det.

* Årsaken er påvist gjennom ulike målingsverktøy: Interaksjon og samhandling mellom barn og voksne og barn imellom, øker med barnehagelærer til stede. Det samme gjør stimulering av hverdagsspråket.

* Småbarnsavdelinger med én voksen på tre barn gir best betingelser for alle barn i aldersgruppen 0–3 år. Når antall barn per voksen overstiger dette, synker barnehagens kvalitetsskår merkbart.

* Av 206 småbarnsavdelinger som er undersøkt, har bare 116 den voksentettheten forskerne mener fremmer barnas utvikling best.

* Forskerne har sett flere eksempler på avdelinger med både fire-fem og opp mot seks barn under tre år per voksen.

– Sistnevnte er ikke forsvarlig, men forekommer i en travel hverdag med sykefravær, sier Elisabeth Bjørnestad ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Klart formål

Hun mener det er flere ting som kjennetegner barnehagelærerens måte å jobbe på:

– Den voksne bygger gjerne videre på det barnet selv sier og er interessert i, introduserer nye begreper og stimulerer til videre aktivitet. Responsen har et formål, forklarer Bjørnestad.

Hun mener samtidig den bevisste bruken av hverdagsspråket er avgjørende:

– Det å sette ord på barnas handlinger er veldig stimulerende for språkutviklingen. Ved å hjelpe barnet til å uttrykke egne tanker, følelser og meninger utvider de horisonten sin. Det igjen påvirker kognitiv utvikling, fantasi og kreativitet, forklarer Goban-forsker Elisabeth Bjørnestad.

Les også: OECD vil lage barnehage-PISA

Rammeplan på trappene

Den 17. oktober legger kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) etter planen fram sitt forslag til ny rammeplan for barnehagen, som tilsvarer skolens læreplaner.

Nå mener Goban-forskerne at det samtidig som det legges fram en rammeplan med store ambisjoner for styrking av det pedagogiske innholdet i barnehagen, må legges fram en pedagogisk bemanningsnorm.

– Vår forskning viser hvorfor den pedagogiske bemanningen i barnehagen må opp. I tillegg må det være et krav at også resten av personalet skal ha barnefaglig kompetanse, sier Elisabeth Bjørnestad ved HiOA.

Samtidig er det et faktum at Høyre og Frp i november i fjor var de to eneste partiene som stemte mot et DOK 8-forslag fra SV-leder Audun Lysbakken, som sa at kommuner ikke lenger skal ha mulighet til å gi varig dispensasjon fra dagens krav om barnehagelærerutdanning for pedagogiske ledere.

NOVA-forsker Lars Gulbrandsen mener tida er inne for å gå mye lenger:

– Vi har allerede 6.200 flere pedagoger i barnehagene enn dagens norm krever (med 7–9 barn per pedagog for barn under 3 år, og 14–18 barn for de over). En norm med 50 prosent pedagoger er absolutt innenfor rekkevidde.

Les også: Barnehageleder krever lov om bemanning

– Naturlig del av leken

– Vi jobber med barns læring og utvikling som en naturlig del av leken.

Av Henriette Lien Pedersen

Det sier pedagogisk leder ved Margarinfabrikken barnehage, Line Christine Andersen.

Selv legger hun stor vekt på å la barna utforske og oppleve gjennom lek som har et klart formål. Når barnet «bare» har lekt har det også øvd på motorikk, tålmodighet, lederskap, lært om regler og normer, opplevd mestring og kjent empati.

– Vi snakker også mye om farger, størrelser og former når vi leker: «Dette er et langt tog, dette er et lite tog.» Vi øver også på konfliktløsning og forhandling slik at barna lærer å dele med andre, sier Line Christine Andersen.

– Jeg er opptatt av å være fysisk til stede og nær barna slik at de ikke bare opplever samspill med andre barn, men også mellom barn og voksne, sier barnehagelæreren, som tilbringer mye av arbeidstiden på gulvet sammen med barna.

– Vi er også veldig opptatte av å være et godt team. Når assistenter lurer på noe, er vi alltid til stede for å veilede. Det er mange ufaglærte som ikke forstår hvor flinke de er, og er opptatt av de samme tingene som meg, sier pedagogisk leder Line Christine Andersen.

Les også: Pedagoger og fagfolk slår alarm: – Barna får for lite tid til lek