Innenriks

Elever kan kjøpe legeattest på nett

En ny nettside tilbyr skoleelever å betale for å få tilsendt fraværsattest etter videokonsultasjon med en lege. – Ikke i tråd med faglig praksis, sier lederen i Norsk forening for allmennmedisin.

Bilde 1 av 2

Av Marie De Rosa og Marie Melgård

Nettsiden fraværsattest.no ble opprettet for få dager siden. Her kan elever betale for videokonsultasjon med en lege, som deretter skriver ut en attest som kan brukes for å dokumentere fravær i skolen. Til en pris av 199 kroner sendes attesten digitalt eller per post, og time kan bestilles på dagen.

Selskapet eMedical står oppført som eier av tjenesten. Ifølge nettsiden har alle legene tilknyttet selskapet erfaring fra norsk helsevesen og jobber til vanlig som fastleger, på sykehus eller i andre deler av helsevesenet.

Les også: Frykter flere elever vil droppe ut med strengere krav

Frustrasjon

Christoffer Smith, gründer, lege og styremedlem i eMedical, legger ikke skjul på at nettsiden kommer som følge av innføringen av nye fraværsregler.

– Fastlegene er frustrerte over merarbeidet i en ellers svært hektisk hverdag, og elever og foreldre er frustrerte over det de opplever som en unødvendig tur til legen. Resultatet er at dette tar kapasitet fra alvorlig syke pasienter som trenger fastlegene mest. Målet vårt har vært å skape en tjeneste som bedrer ressursutnyttelsen i helsevesenet, effektiviserer et konservativt system, og belaster pasientene og helsevesenet minst mulig, skriver Smith i eMedical i en e-post til Dagsavisen.

Han opplyser om at de i dag er fem leger som jobber deltid i selskapet uten å ta ut lønn.

Ifølge Smith gjør selskapet en medisinskfaglig vurdering av hver enkelt pasient og at selskapet ikke garanterer fraværsattest. Han understreker at de følger forskrift om krav til helsepersonells attester i sitt arbeid.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kan ikke påvise sykdom

Det beroliger imidlertid ikke leder Petter Brelin i Norsk forening for allmennmedisin. Han mener selskapets praksis ikke er i samsvar med god faglig praksis.

– En videokonsultasjon er ikke en fullverdig legeundersøkelse, særlig når legen ikke kjenner personen det er snakk om. Det er ikke mulig verken å kjenne på eller lytte til pasienten, eller å få tatt nødvendige prøver. Dermed får man heller ikke avslørt om noen er så syke at de trenger behandling, eller om noen er friske nok til å gå på skolen og ikke trenger en attest, sier Brelin.

Legene som driver tjenesten, kan verken skrive ut resepter eller gi råd om behandling, står det skrevet på nettsiden. Et bevis på hvor dårlig tilbudet faktisk er, mener Brelin.

– Det de egentlig sier, er at kvaliteten på undersøkelsen er så dårlig at det er umulig å påvise om noen for eksempel har pådratt seg en lungebetennelse.

Smith i eMedical forklarer at alle deres leger har lov til å skrive ut resepter og gi råd om behandling, men at de ikke tilbyr denne tjenesten for øyeblikket.

– Dette er fordi vi per i dag ønsker at pasienter som trenger undersøkelse og behandling skal gå til fastlegen. På sikt er målet å utvikle en mer helhetlig legetjeneste på nett, men da under et annet domene og med en annen målgruppe, skriver Smith.

Kommentar: Fravær av tillit (Hege Ulstein)

– Utnytter fraværsregelen

Som følge av de nye fraværsreglene har fastleger landet over varslet om at legekontorene fylles opp av småsyke elever som vil ha dokumentasjon på gyldig fravær. Brelin mener eMedical utnytter dette.

– Her forsøker noen å tjene penger på å skrive ut attester, sier Brelin.

Han mener nettløsningen er et bevis på at fraværsregelen har spilt fallitt.

– Det er en helt bisarr løsning på et oppkonstruert problem. Det blir ganske absurd når man ikke godkjenner en attest fra mor og far, men godkjenner en attest fra en lege som sitter på en videolink et eller annet sted. Da er man på ville veier. Svaret på utfordringen med fravær i skolen er ikke kjappe løsninger som dette, sier Brelin.

Brelin vil ikke svare på om tjenesten er ulovlig eller ikke. Det tror imidlertid Kari Sollien, leder i Allmennlegeforeningen.

– Helsepersonelloven beskriver ganske tydelig hva som kreves for å kunne skrive en legeerklæring, og jeg tenker at dette faller utenfor. Legene skal bruke tid på å gjøre en ordentlig undersøkelse, og skal bare dokumentere det som kan dokumenteres, sier Sollien.

Les også: Eks-statsråd: – Fraværsregler er feil bruk av helsekroner

Skal se på saken

Helsedirektoratet vil nå gjøre en gjennomgang av tjenesten, forteller avdelingsdirektør Rolf Johannes Windspoll. Han mener nettsiden reiser en rekke sentrale problemstillinger, men kan foreløpig ikke svare på om den strider med loven. Et sentralt spørsmål er knyttet til identifikasjon og sikker informasjon, forteller Windspoll.

På nettsiden står det kun at samtalen på videolink er kryptert og at det ikke lagres noen informasjon.

– Vi har en journalføringsplikt. Hvordan oppfylles den hvis ikke informasjonen lagres? Det gir ikke nettsiden svar på. I tillegg er det en utfordring å sikre seg at den personen man faktisk snakker med, er den han eller hun utgir seg for å være, sier Winspoll.

eMedical svarer slik:

– Vi vurderer at vår praksis er i tråd med Helsepersonelloven og andre gjeldende regulativer. Vi er i løpende dialog med lovavdelingen i Legeforeningen. Vi forholder oss til Helsedirektoratet, Helsetilsynet og Kunnskapsdepartementet. Dersom vi blir gjort kjent med at vi på en eller annen måte opererer utenfor lovverket, tar vi umiddelbart konsekvensen av det, skriver Smith til Dagsavisen.

Les også: Tusenvis av sinte elever streiket mot nye fraværsregler