Fravær av tillit

Det må være grenser for politikk, mener Høyre. Men noen ganger er det viktigere med grenser for skolefravær.

«Grenser for politikk handler om å ha respekt for enkeltmennesket», lyder et postulat fra Unge Høyre. For å illustrere hvor viktig disse grensene og denne respekten er, valgte ungdomspartiet noen ganske perifere eksempler, som «forbud mot salg av brus på skoler, innskrenkede skjenketider, forbud mot salg av vin i butikk».

Et bedre eksempel ville kanskje vært moderpartiet Høyres innbitte kamp for en nasjonal standard for fravær i videregående skole. Denne høsten møter elevene opp til et nytt regime. Slik lyder forskriften: «Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer. Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter». Men er det over femten prosent, vises ingen nåde.

Dagsavisens lesere får ha meg unnskyldt for det noe forvirrende og kronglete budskapet i denne forskriften, men det skyldes et litt fåfengt kompromiss mellom stortingspartier som ikke kunne bli enige om hvorvidt grensen skulle være ti eller femten prosent. Høyre ville ha ti, Ap ville ha 15. Resultatet ble altså stort sett ti, men litt 15 kanskje noen ganger.

Noen elever, noen klasser, noen skoler og noen linjer sliter med for høyt fravær. Det er liten tvil om det. Det er også ingen tvil om at det kan være et stort problem både for den enkelte eleven, for klasse- og skolemiljøet og for lærer og rektor. Spørsmålet er om en nasjonal fraværsstandard er riktig svar. Årsakene til fravær er mange og sammensatte, og langt fra alle fjernes ved å sette en grense.

«Allerede to dager etter skolestart kom elever til meg for å få bekreftet at de har vært hos legen», sa allmennlege Tom Ole Øren til Aftenposten tidligere i uka. Han forteller om elever som går til fastlegen for sikkerhets skyld. Leder av Allmennlegeforeningen, Kari Sollien, peker på at elevene må ha fraværsmelding for forkjølelse, influensa og omgangssyke – altså vanlige sykdommer som går over av seg selv. Det eneste legen kan gjøre, i alle fall til en eller annen smarting finner opp en kur for forkjølelse, er å skrive en attest om at ungdommen faktisk er syk. Ironisk nok raljerte Høyre over AUFs forslag om gratis fastlege for ungdommer tidligere i sommer, særlig fordi det bare ville føre til at tenåringene kom til å renne ned legekontorene for den minste, lille ting – og på den måten fortrenge viktigere pasienter. Nå ser det altså ut til at Høyres egen fraværsgrense har nøyaktig samme effekt.

En person som møter opp bare fordi det er påkrevd, men som ikke er interessert i eller klarer å følge med på hva som foregår, risikerer å få lite utbytte av det som blir formidlet. Det gjelder om du er en umotivert skoleelev, eller om du sliter av grunner det ikke er så lett å prate om. (Det gjelder til og med hvis du er en partileder fra Venstre som sitter og spiller Pokémon Go under en forsvarshøring i Stortinget, slik Trine Skei Grande kom i skade for å gjøre i går).

Det regimet som nå innføres i videregående skole, er strengere enn det elevene skal møte når de er ferdig uteksaminert. Som studenter vil de bli undervist på institusjoner som ikke fører detaljerte fraværslister, men som forventer at de tar ansvar for sitt eget oppmøte og for å komme seg gjennom pensum. Som arbeidstakere vil de kunne skrive egenmelding ved kortere fravær. Dersom de for eksempel velger å utdanne seg til lærer på videregående skole med IA-avtale, vil de som voksne kunne ha et fravær på 12,24 prosent uten en eneste legeerklæring.

De som har vært ungdom en gang, og det gjelder de fleste av oss, har erfaringer med mer eller mindre fantasifulle fraværsårsaker i meldingsboka. Selv husker jeg en medelev som fikk godkjent «Revet i hjel av fem franske hester» som gyldig grunn og en annen som fikk tommel opp for forsentkomming grunnet «morgenfedme». En kollega forteller om en kompis som laget et komplisert excel-ark, slik at han virkelig kunne glimre med sitt fravær: Han regnet seg fram til hvor mye han kunne være borte fra skolen og samtidig holde seg akkurat under grensa.

Enten man ikke har noen fraværsgrense i det hele tatt, eller holder seg med et rigid og nulltolerant system, vil noen kunne misbruke det. Den regelen gjelder like mye for elever på videregående skole som for alle andre. Problemet med et for firkanta opplegg er at det bygger på et fravær av tillit - og da snakker vi om et tillitsfravær på langt over ti prosent. Det er mange måter å motivere folk på, men å la være å vise dem tillit er sjelden en god idé.