Innenriks

Kolberg: – Fortsatt uavklarte spørsmål rundt Widvey-utnevnelsen

Næringsminister Monica Mæland (H) er kjent habil, men kontrollkomiteens leder mener det fortsatt er uavklarte spørsmål rundt prosessen før utnevnelsen av ny Statkraft-leder.

Næringsminister Monica Mæland under fredagens pressekonferanse.

Av Kristian Skårdalsmo

Kontrollkomiteens leder Martin Kolberg (Ap) mener det fortsatt ikke er avklart om prosessen rundt utnevnelsen av Thorhild Widvey (H) til Statkrafts styreleder var reell.

Kolberg sitter igjen med flere spørsmål etter næringsminister Monica Mælands (H) redegjørelse og offentliggjøring av to SMS-er om saken fredag.

– Derfor blir det nødvendig å gå videre på saksbehandlingssporet. Har det vært en reell prosess slik vi kan forvente? sier han til NTB.

– Vi må få avklart at det har vært en reell saksbehandling og ikke uttrykk for en vennetjeneste, sier Ap-politikeren.

Mæland utnevnte i juni tidligere regjeringskollega og partifelle Thorhild Widvey til styreleder i Statkraft. Widvey tok over etter Olav Fjell.

Debatt: Ropet etter kontrollkomiteen

Vennetjeneste?

Kolberg har bitt seg merke i en formulering i en SMS fra Widvey til Mæland i april, hvor det står «når jeg er innstilt». Av sammenhengen fremgår det at det dreier seg om det mye omtalte Statkraft-vervet.

– Hun sier hun vil vite hvor prosessen står for å få vite når utnevnelsen kommer, ikke om, sier Ap-politikeren.

– Det reiser jo nye spørsmål. Var dette forhåndsavtalt, og har det ikke vært en reell prosess? Har ikke andre kandidater vært vurdert? På hvilket grunnlag kunne Widvey stille spørsmål om når utnevnelsen kommer?

Mæland forklarte på sin pressekonferanse at man «alltid har flere kandidater» til slike jobber.

– Jeg går ikke inn på antall og hvilke konkrete intervjuer vi har gjort. Det er en intern prosess, sa hun.

Kommentar: Hemmelighold og blå partibok (Arne Strand)

– Får dårlig håndtert

Det har vært mye forvirring omkring SMS-kontakten mellom Mæland og Widvey. Statsråden erkjenner at håndteringen av tekstmeldingene har vært for dårlig fra departementets side.

– Vi oppga at de var journalført når de ikke er det, og ikke skulle vært det. Vi oppga også feil lovhjemmel. Det skulle ikke skjedd, og vi går gjennom det for å hindre at vi har en praksis som ikke er god nok, sier Mæland til NTB.

De to tekstmeldingene fra april som nå er offentliggjort, er ifølge næringsministeren de eneste som berører Statkraft-vervet.

21. april i år skrev Widvey følgende:

«Hei Monica, Fint om du får sjekket det vi snakket om. Litt formaliteter her, jeg må sende Karenteneutvalget en melding om det, når jeg er innstilt, det tar to uker å behandle og jeg må være klar til å ta over når GF er. Melding til Karantene utvalget kan være konfidensielt, slik at det ikke kommer ut før dere er klar med det. Men jeg må ha fått formell forespørsel og takket ja før jeg kan sende det. De er formalistiske / får ikke utøve vervet før jeg er klarert! Thorhild!»

Fem dager senere svarer statsråden:

«God morgen T:) Saken om styrer er på vei opp til meg i form av SF-notat som oversendes fin/Smk for fullmakt – deretter kan vi gå i gang! Ha en fin dag – vi skal ha RNB-konferanse :) klem»

Kolberg mener det er kritikkverdig at offentliggjøringen først skjer etter press fra offentligheten.

– Det er en ganske betydelig feilvurdering at hun ikke offentliggjør sms-korrespondansen før nå, sier han.

Ikke inhabil

Mæland har hele tiden ment at hun var habil i saken, noe en vurdering fra lovavdelingen i Justisdepartementet fredag bekreftet.

–  Jeg er glad for at lovavdelingens uavhengige gjennomgang har kommet fram til at jeg er habil. Min relasjon til Thorhild Widvey er ikke en relasjon som bryter forvaltningslovens regler for habilitet. Den er ikke engang i nærheten av å bryte dem, sier Mæland.

Kolberg anerkjenner statsråden for at hun nå står fram og sier hun var forberedt på at spørsmålet om habilitet ville komme opp, men han mener det var en feilvurdering å ikke be om en habilitetsvurdering alt før utnevnelsen av Widvey. (NTB)

Solberg anser seg som habil i Widvey-utnevnelsen

Statsminister Erna Solberg (H) bekrefter nå at hun var orientert om utnevnelsen av Thorhild Widvey (H) til ny styreleder i Statkraft og vurderer seg selv som habil i saken.

Solberg sier det er naturlig at viktige beslutninger om styresammensetning i selskaper der staten er eier, drøftes med statsministeren og finansministeren.

– Det skjedde også i denne saken, sier Solberg.

Dette ble også bekreftet av næringsminister Monica Mæland (H) tidligere fredag.

Mæland la også fram en vurdering fra lovavdelingen i Justisdepartementet som konkluderte med at hun var habil i saken som berørte utnevnelsen av Widvey.

Solberg sier hennes forhold til Widvey er ikke nærere enn Mælands forhold til henne.

– Monica Mæland har fått sin habilitet vurdert av lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Lovavdelingen konkluderer med at hun ikke er inhabil. I lys av Lovavdelingens uttalelse står jeg fast ved min vurdering, sier Solberg. (NTB)