Innenriks

– Vi mangler vilje

I Norge mangler vi erkjennelse av at barn utsettes for vold hver eneste dag, sukker forfatter Jon Gangdal.

Kritisk: Forfatter og journalist Jon Gangdal har skrevet en rekke bøker om overgrep mot barn og kvinner. Han mener vi i Norge mangler en erkjennelse av at barn mishandles hver eneste dag. Han mener vi mangler et hjelpeapparat som klarer å fange opp symptomer hos voldsutsatte barn.

– Vi kunne gjort mye mer for å hindre vold mot barn om vi bare hadde hatt vilje og evne til å erkjenne omfanget og konsekvensene av problemet, sier forfatter og rådgiver Jon Gangdal.

Det var i gårsdagens Dagsavisen at sosialbyråd i Oslo og tidligere barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen kom med et stort hjertesukk på vegne av volde- og overgrepsutsatte barn. Hun mente at vi i Norge er livredde for å ta tak i vold mot barn.

– Dessverre tror jeg hun har helt rett, sier Gangdal.

Les også: Inga Marte Thorkildsen: Vi er livredde for å ta tak i overgrep mot barn

Organisatoriske mangler

Gangdal har tidligere skrevet en rekke bøker om vold og overgrep mot barn og kvinner. Blant annet står han bak bøker om noen av de verste voldsepisodene mot barn, blant annet den såkalte Christoffer-saken.

Han mener det er to hovedgrunner til at problemet fortsatt er så stort: Manglende erkjennelse og manglende organisering.

Ingen kan se alt

– Det er først når vi erkjenner problemet at vi får løst det. Under forrige finanskrise gikk bladde myndighetene opp milliarder for å redde økonomien. Men hvor mye gjør vi egentlig for å redde barn som blir ødelagt? Mange velger heller å lukke øynene fordi der er så fælt, sier han.

Gangdal forteller at voldsutsatte barn gjerne bærer flere symptomer som det kan være vanskelig å se mønsteret i fordi hvert enkelt symptom i seg selv kan framstå udramatisk.

– Ingen kan se alt. Derfor må tannlegen, fastlegen, helsesøsteren, læreren, barnevernet og alle andre jobbe sammen. I Canada er det en lovfestet samhandling mellom alle som styrer en andel av barnas hverdag. De har en plikt til å sette seg ned sammen. I Norge mangler vi den helhetlige tankegangen, sier Gangdal.

Thorkildsen omtaler vold mot barn som et folkehelseproblem. Det skriver Gangdal under på.

– Jeg har holdt et par foredrag i fengsler. Det er ytterst få som sitter der som ikke har blitt ødelagt som barn. Åtte av ti som utøver vold mot barn ble selv utsatt for vold og overgrep som barn, sier han og mener løsningen ligger i å gi ofrene bedre og tidligere hjelp.

stian.fyen@dagsavisen.no