Innenriks

Feirer seieren

Barnehagelærerne feirer regjeringens nederlag etter at deler av barnehagemeldingen ble skrotet i går. Men kunnskapsministeren selv er fornøyd.

– Vi feirer Stortingsdebatten om barnehagemeldingen. Nå konkluderer Stortinget med å ta et oppgjør med det regjeringen foreslo, og sier at lek skal være på barnets premisser, at man er utålmodige med å få en bemanningsnorm, at man ikke vil ha en språknorm i barnehagen, og at man vil verne om den norske barnehagetradisjonen. Det er vi veldig, veldig glade for, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

I går behandlet Stortinget Torbjørn Røe Isaksens stortingsmelding om barnehagene. Som Dagsavisen har omtalt tidligere, gikk flertallet mot de kontroversielle forslagene om en veiledende språknorm for barnehagebarna og en utbyttebeskrivelse som forteller hva barna bør sitte igjen med før skolestart.

I går samlet et titalls barnehagelærere og tillitsvalgte seg i Lærernes hus i Oslo for å feire regjeringens nederlag. Utdanningsforbundet har lenge vært svært kritiske til deler av meldingen.

Les også: Smell på smell for statsråden

Fornøyd Isaksen

Men kunnskapsministeren selv er i all hovedsak fornøyd med hvordan barnehagemeldingen endte opp etter stortingsbehandlingen.

– Av litt over 30 forslag er det kun to Stortinget sier klart nei til, og det er veiledende språknorm og utbyttebeskrivelsen. Men vi fikk støtte for viktige forslag som lovfesting av språkkrav til de ansatte i barnehagen, bedre overgang mellom barnehage og skole og bedre progresjon i rammeplanen. Vi har fått klar støtte til sterkere og mer systematisk språkarbeid i barnehagen, og vi har fått støtte til våre forslag til kompetanseheving for barnehagelærere og andre voksne i barnehagen, sier Røe Isaksen.

De siste ukene har tusenvis av ansatte i barnehagene organisert seg bak fanen «barnehageopprøret» i protest mot en del av formuleringene i stortingsmeldingen. Det har også kunnskapsministeren merket seg.

– For det første tror jeg det er en reell uenighet om en del forslag, for eksempel om veiledende språknorm. Det skal jeg ikke legge skjul på. Men samtidig tror jeg også at det er en bekymring for at barnehagen skal bli for lik skolen. Mange jeg har snakket med i barnehagene er bekymret for at ikke politikere ser at barnehagen er noe annet enn skoleforberedelser. Samtidig er det verdt å få fram at det også er delte meninger i både fagmiljøene og i barnehagene blant en del av våre forslag, sier han, og understreker:

– Vi ønsker ikke at barnehagen skal bli likere skolen. Meldingen er ikke det første skrittet på vei til en helt annen barnehage enn i dag. Men vi mener at det er noe større rom for læring i barnehagen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Store ambisjoner

Også Handal vedgår at det er mange gode elementer i stortingsmeldingen.

– Det er elementer her som viser at både regjeringen og Stortinget har store ambisjoner for barnehagen i fremtiden. Det er vi glade for. Det er rom for forbedring i barnehagesystemet. Det sier meldingen, og det skal vi gjøre alt vi kan for å bidra til, sier han.

KOMMENTAR: Fra nederlag til nederlag (Arne Strand)

Nyeste fra Dagsavisen.no: