Innenriks

Vidar Helgesen overkjørt av Stortinget

Norge skal bli klimanøytralt innen 2030.

Stikk i strid med anbefalinger fra klima- og miljøminister Vidar Helgesen, skal Norge bli klimanøytralt innen 2030.

Det har flertallet i miljø- og energikomité på Stortinget samlet seg om. Høyre og Fremskrittspartiet støttet i utgangspunktet forslaget, men etter at nyheten sprakk mandag formiddag valgte de å trekke støtten mandag kveld.

– Jeg er utrolig glad for at en komiteen overkjører klimaministeren som dobbeltkommuniserer. Klima vant og Helgesen har tapt, sier Heikki Holmås fra SV.

Hege Ulstein: Hvorfor er vi så lunkne til klimaendringene?

Dobbeltkomminikasjon

Høyre og Frp valgte å trekke sin støtte til framskyndinga mandag kveld, selv om de mandag formiddag støttet den.

– Det var et rent arbeidsuhell. Vi er ikke imot prinsippet om klimanøytralitet og avviser ikke at vi vil framskynde målsettingen, men det er for tidlig å gjøre det nå. Usikkerheten er stor om hva slags mekanismer for klimasamarbeid som vil være internasjonalt anerkjent i framtiden, sier energipolitisk talsperson Tina Bru til NTB.

I klimaforliket har Norge forpliktet seg til å bli karbonnøytrale innen 2050. I forliket heter det også at målet kan fremskyndes til 2030 dersom man har en global avtale hvor andre i-land påtar seg store utslippsforpliktelser.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har imidlertid argumentert med at Parisavtalen ikke var nok.

– Selv om avtalen er ambisiøs, er ikke bidragene det. Vi vil gjøre en vurdering av dette når målene gjennomgås i 2018, sa Helgesen i et intervju i Dagsavisen i april.

Holmås mener dette er dobbeltkommunikasjon fra en lite ambisiøs minister.

– På en side sier han at Parisavtalen er det beste vi kunne få. På en annen side sier han at den ikke er god nok. En enstemmig komité anser Parisavtalen som god og det beste grunnlaget vi kunne fått. Å si at det er for dårlig, vitner om en regjering uten ambisjoner, sier Holmås.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mister et ess

Overfor Dagsavisen argumenterte Helgesen med at det ikke har noen effekt dersom Norge hever sine ambisjoner nå. Helgesen mener derfor det ville være bedre å ha et ess i ermet og legge på bordet i 2018 for å legge press på andre land.

– Formålet med å fremskynde våre mål, er at andre land løfter sitt ambisjonsnivå. Hvis EU sier de skal vente til 2018, har det ingen effekt internasjonalt om vi fremskynder våre mål. Det er i diskusjonen i 2018 at Norge kan ha betydning, sa Helgesen i samme intervju.

– Vi ville ha dette som ess i ermet allerede for klimaforhandlingene for 2020, men Helgesen vil resirkulere dette målet for å gjelde 2030. Men Parisavtalen sier alle land må gjøre mer! Det Helgesen sier er for dårlig. Hvis vi gjør mer nå, må vi bare gjøre enda mer seinere slik at vi likevel legger press på andre land. Verden trenger at land som Norge som gjør mer seinere, sier Holmås.

Helgesen har tidligere avvist at hans tolkning av klimaforliket er for passivt.

– Norge har hatt klimamål i 30 år og aldri nådd dem. Skal vi prioritere å bruke tid på å diskutere og sette nye mål, eller er det bedre å forsøke å ha riktig politikk for å nå målene vi har? I norsk klimadebatt  fremstilles vi som en sinke. Det er ikke sant. Hvis flere hadde samme ambisjoner som oss, ville vi vært nærmere klimamålet, sa Helgesen til Dagsavisen i april.

Les også kommentaren «Den beste miljøpolitikken er blå» av Anne-Kathrine Bergh.

Nyeste fra Dagsavisen.no: