Innenriks

Her er Aps 2017-reformer

I et eksklusivt fellesintervju med Dagsavisen forteller hele Arbeiderpartiets ledelse hvordan de vil ruste Norge for framtida med flere nye reformer for landet.

– Det er tid for store reformer, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

For når Norges største parti går til valg neste år, med mål om regjeringsmakt, skal det være med et «reformprogram» i hånda. Partiledelsen fremhever her fire områder:

Arbeidsliv, kunnskap, eldreomsorg og Norges internasjonale rolle.

Les også: Ap går for flertall eller alenegang

Kompetansereform

– Vi har det høyeste antallet ledige på et kvart århundre, og 15.000 av dem som begynte på skolen i fjor høst vil etter all sannsynlighet ikke gjennomføre videregående. Når de er ferdig er det trolig ikke jobber til dem, fordi teknologien vil endre arbeidsmarkedet. Dette tegner bildet av behovet for en kraftig kompetansereform, sier Støre.

Han mener også det vil kreve et politisk krafttak når Norge går fra å ha 600.000 til over én million over 70 år inn mot 2040.

– Overskriftsversjonen av det Jonas sier er at vi vil ha flere i arbeid. Vi må ha en reform for livslang kompetansebygging. Så trenger vi en reform for en aktiv alderdom. Vi lever lenger, og flere blir eldre. De ønsker også en annen eldreomsorg enn det som er realiteten og hverdagen i dag. Det fjerde handler om Norges rolle som internasjonal pådriver på ulike internasjonale arenaer, supplerer nestleder Hadia Tajik (Ap).

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Diskusjon om Norge i verden

– Jeg tror også vi vil se en diskusjon om hva som er Norges internasjonale rolle. Hva skal være vår ambisjon for å møte et mer krevende sikkerhetspolitisk bilde? Det berører vårt eget forsvar og vår innsats for fred og forsoning internasjonalt, sier Støre.

Dagsavisen intervjuer partiledelsen ett år etter den ble valgt formelt på landsmøtet.

– Vi kommer ikke unna at dette er et år dere har falt på målingene. Hva skjedde?

– Jeg mener det er helt opplagt. Frp fikk under 10 prosent i kommunevalget. Men gikk siden opp til 17–18 prosent på meningsmålingene fordi innvandring var øverst på dagsordenen. Når våre viktigste saker er på dagsordenen: Arbeid for alle, små forskjeller mellom folk, da gjør vi det godt og Frp det dårlig, sier nestleder Trond Giske.

Les også: Ruster seg for krevende kamp i 2017

Ser til Bergen

Ap-ledelsen mener likevel samlet sett at det viktigste de tar med seg fra året er det gode resultatet fra kommunevalget.

– Vårt resultat med 205 ordførere er også et resultat av at Ap er et godt samarbeidsparti. De samarbeidskonstellasjonene vi nå ser i de store byene og i mange kommuner med Venstre og KrF, viser at vi finner gode løsninger i skjæringspunktet mellom det som er Aps løsninger og et godt samarbeid med andre. Det var også en viktig milepæl for oss inn mot 2017, sier partisekretær Kjersti Stenseng (Ap).

– Mens Ap i Oslo samarbeider med SV, MDG og Rødt i bystyret, har Ap i Bergen fått byrådsmakt sammen med Venstre og KrF.

– Jeg erfarer et halvt år etter valget at det er interessant å lytte til Harald Schjelderups erfaringer i Bergen med Venstre og KrF. Det er interessant for meg å møte representanter fra sentrumspartiene i Bergen som sier «nå får vi virkelig gjennomføre god politikk», sier Støre.

Les også: Se, en venstremann som liker Ap

Forsvarer seminaret

Aps største utfordring fram mot 2017 kan fort bli at partiene de kan samarbeide med blir for små til at de sammen får flertall. Det tar likevel Ap-ledelsen med knusende ro.

– Vi må konsentrere oss om vår politikk og å presentere våre løsninger. Så skal vi ha en åpen dør for samarbeidspartnere. Men de må drive sin egen valgkamp, sier Giske.

Ap-ledelsen er samlet om at noe av det viktigste de kan gjøre for å få til et maktskifte neste år er å lykkes med politikkutvikling. Utålmodige stemmer har likevel utfordret den lange prosessen i det største opposisjonspartiet. SV-nestleder Snorre Valen er blant dem som har bedt Støre avslutte seminaret.

– Jeg vil forsvare at vi har hatt seminar og diskusjon. Vi har gitt våre medlemmer og flere mulighet til å spille inn forslag. Vi tar folks erfaringer på alvor. På den måten klarer vi å svare på de utfordringene landet vårt står opp i, sier Støre.

Les også: Drømmer om en grønn statsminister

Nyeste fra Dagsavisen.no: