Innenriks

Slik er Frps asylstrategi

Frp vil at hvert enkelt forslag til innstramminger skal stemmes over på Stortinget. Stemmer Ap ned Frps forslag, skal det brukes mot dem i valgkampen 2017.

Frp ønsker at Stortinget skal stemme i Stortinget over hvert enkelt punkt til forslag for innstramminger.   Målet er å synliggjøre hva partiene er for. Dersom Ap stemmer mot regjeringens forslag, kan det brukes mot dem i valgkampen, bekrefter Helge André Njåstad (Frp, i midten). FOTO: TORE MEEK/NTB SCANPIX

– Jeg mener det bør være mulig å stemme for det man er for, og mot det man er mot, uten å si ja eller nei til en hel pakke. Da får vi vist velgerne hvilke partier som står for hvilke forslag, sier Helge André Njåstad (Frp) til Dagsavisen.

Njåstad leder kommunalkomiteen på Stortinget som skal behandle forslagene til innstramminger som innvandringsminister Sylvi Listhaug la fram tidligere i vinter.

Forslagene er en oppfølging av asylforliket på Stortinget, som alle partier foruten SV og MDG stilte seg bak.

Kommentar: Frps landsmøte finner seg ikke i å bli kneblet på denne måten en gang til. (Hege Ulstein)

Valgstrategi

Njåstad er helt åpen om at denne strategien også er ment å ramme Arbeiderpartiet.

– Jeg håper Ap blir med på flest mulig innstramninger og at de stemmer for våre forslag. Men hvis de ikke gjør det, selv om de var med på forliket før jul, så er det viktig å vise fram for velgerne at det største partiet vingler i asylpolitikken nok en gang. Det må velgerne merke seg, slik at de ikke setter Ap inn i regjeringskontorene i 2017, sier Njåstad.

Skulle Njåstad få viljen sin, setter Frp Arbeiderpartiet i et dilemma: Stemmer Ap for regjeringens forslag, vil partiet møte sylskarp kritikk fra de mindre partiene, som er potensielle samarbeidspartnere i 2017, og som ikke vil gå like langt som regjeringen. Dersom Ap stemmer mot regjeringens forslag, kan Frp hakke løs på dem for ikke å ha en streng innvandringspolitikk helt fram til valgdagen i 2017.

– Er det en «felle» for Ap?

– Jo. Hvis de går vekk fra å være på vår linje som de var i desember, og mener noe annet i juni, så vil det være resultatet.

– Hvorfor er det viktig å vise fram hvem som mener hva?

– Dette er den viktigste saken i Stortinget denne perioden. Det skulle bare mangle om vi ikke viste fram hvilket parti som har hvilket synspunkt, sier han.

Frp-nestor Carl I. Hagen støtter opp om taktikken:

– Samtlige av regjeringens forslag må bli votert over i Stortinget. La partiet få den glede at vi kan ramse opp de forslag Ap har stemt ned. Det trenger partiet i valgkampen, sa han fra talerstolen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ulike flertall

Listhaugs forslag til innstramninger har møtt motstand fra flere partier. Venstre avviste alle 40 forslag, mens Ap og KrF har uttalt seg kritisk om enkelte forslag som botidskrav for permanent opphold og endring i krav til familiegjenforening.

Njåstad er imidlertid ikke redd for at hans strategi kan føre til at de andre partiene samler seg og danner flertall mot Frps forslag.

– La oss si at Ap mener vårt forslag er for innstrammende, og de fremmer noe som er mildere. Vi vil da håpe å få flertall for vårt punkt ved hjelp av KrF, Venstre eller Sp. Men hvis det faller, må vi vurdere å stemme for Aps forslag subsidiært. Frp vil vurdere alle forslag fra de andre partiene og stemme for det vi er for, og mot det vi er mot. Hvis våre forslag faller og det er et nest best forslag – så vil vi stemme for det, forklarer han, og legger til:

– For oss handler det om å få flertall, ikke brede flertall. Er det flertall, er det godt nok. Da blir det innstramminger.

Les også: Carl I. Hagen: - Personlige problemer kan smitte over på jobben

Vise kortene

Komiteen har bare så vidt begynt å behandle listen fra Listhaug. Komiteen skal avgi sin innstilling i slutten av mai, og så blir forslagene vedtatt på Stortinget i juni.

Njåstad mener tida er inne for at de andre partiene nå viser kortene sine:

– Det er kun regjeringspartiene som har lagt forslag på bordet. Nå bør de andre partiene fortelle hva slags innstramminger de vil ha slik at vi kan vurdere deres forslag også, sier han.

Njåstad sier han har luftet ideen sin med de andre partiene på Stortinget, og at den er godt tatt imot.

– Jeg har drøftet om vi kan behandle dette som en ordinær komitésak, hvor vi går inn og ut av forslag, istedenfor at vi stemmer over en pakke. Jeg oppfatter at de andre partiene er bekvemme med det. Det viktigste er at den saken blir drøftet åpent i stortingssalen, istedenfor at man blir enig om noe i lukkede rom, sier han.

Les også: Siv Jensen: – Høyre er vår konkurrent

Raser over Frp-manøver

Arbeiderpartiets Helga Pedersen reagerer kraftig på Frps taktikk:

– Vi er ikke der ennå at vi har tenkt hvordan dette skal voteres over i Stortinget, men dette sier alt om Frp og konsekvensen av at vi har et populistisk parti i regjering: De setter partiinteresser foran nasjonens interesser.

– Det er opprørende at de vil bruke denne saken til politisk spill før valget i 2017. Jeg regner med statsministeren nå sier ifra til Frp om hva som forventes av et regjeringsparti, sier Pedersen til Dagsavisen.

– Men vil Ap at det skal voteres over hvert enkelt forslag?

– Vi vurderer forslagene hver for seg, men ser også på helheten, sier Pedersen.

Troskapsløfte

I går avsluttet Frp sitt landsmøte på Gardermoen. Her vedtok de en resolusjon om innvandring og grensekontroll, hvor partiet blant annet ber om at Norge skal ta initiativ til en gjennomgang av Schengen-avtalen og at Norge, hvis det er nødvendig, bør stå utenfor EUs kvoteordning for flyktninger og Tyrkia-avtalen.

Frp mener også at asylsøkere som forsvinner fra asylmottak, skal miste retten til asyl og at norsk statsborgerskap kun kan innvilges etter avlagt troskapsløfte til Norge.

Les kommentar: For å forstå Frp, må man først forstå at partiet lever et dobbeltliv (Hege Ulstein)