Innenriks

Mer mislighold

Den største økningen i betalingsanmerkninger er å finne i oljefylkene. I Vest-Agder er økningen på hele 20,2 prosent sammenlignet med året før.

Bilde 1 av 2

Det viser den årlige Lindorffanalysen for 2015.

Inkassofirmaet ser at Vest-Agder har den største økningen i antall betalingsanmerkninger med en stigning på 20,2 prosent. Aust-Agder har en økning på 15,9 prosent. I Rogaland har betalingsanmerkningene økt med 11,7 prosent.

Fylkene ligger fortsatt under fylkessnittet på den totale statistikken over andelen betalingsanmerkninger, men administrerende direktør Anette Willumsen i Lindorff mener det likevel er en urovekkende trend.

– Dette er fylker som lenge har ligget lavt på statistikken, spesielt Rogaland, som tilsynelatende har håndtert arbeidsledigheten bra. Men nå ser vi en ganske kraftig økning, som trolig kommer i kjølvannet av den økende ledigheten, så dette følger vi tett med på nå, sier Willumsen.

Les også: Tusenvis ber om avdragsstopp

Merkbart hos høytlønnede

Under finanskrisen var det hos de høytlønnede misligholdet økte raskest.

– Litt av den samme tendensen ser vi nå. Det er høytlønnede som har blitt berørt av nedbemanningene i oljebransjen, og det henger sammen med hvilken type mislighold det er snakk om. Dette er ikke bokklubbregningene eller telefonregningene, dette er gjeld på bolig, bil og hytte. Større investeringer en tok seg råd til i gode tider, men som en sliter å betjene når de høye lønningene uteblir, sier Willumsen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Unntaket Hordaland

Mens misligholdet stiger på Sørlandet og i Rogaland er utviklingen ikke like negativ i Hordaland, selv om det også er et område mye oljerelatert industri.

Der har antallet betalingsanmerkninger steget med 7,1 prosent.

– Vi tror dette handler om at det er en forskyvning, og forventer at det også skal øke her, i samme retning som i agderfylkene og i Rogaland. Disse fylkene har nok merket de tøffe tidene først fordi underleverandørene her har slitt tidlig. Vi har derfor ikke friskmeldt Hordaland, og følger nøye med på utviklingen framover, sier Willumsen.

Denne uka skrev Dagsavisen at over 9.000 rogalendinger i løpet av det siste året har søkt om å slippe å betale avdrag på lånet sitt.

Trenden var også å se i Møre og Romsdal, ifølge Sparebanken 1 Nordvest. Der har også salget av arbeidsledighetsforsikring eksplodert, men i Hordaland kunne ikke Sparebanken Vest melde om den samme tendensen.

– Mot alle odds er trenden hos oss at antallet som ber om avdragsfrihet er nedadgående. Det er rundt 1.000 færre kunder med avdragsfrihet ved utgangen av februar 2016 enn ved inngangen til 2015, sa informasjonssjef i Sparebanken Vest Lars Ove Breivik.

Les også: Arbeidsministeren: – Nedgangstider tvinger oss til å tenke kreativt