Innenriks

– For store forskjeller

Lite målrettet språkarbeid og ansatte som ikke snakker skikkelig norsk. Det er virkeligheten i mange norske barnehager. Nå vil kunnskapsministeren skjerpe kravene.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, koste seg sammen med barna i Fridtjovsgate barnehage i går. Barna hadde forberedt besøket med utstilling og lesetips. FOTO: ARNE OVE BERGO

Etter planen vil kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) legge fram regjeringens stortingsmelding om kvalitet og innhold i norske barnehager torsdag 11. mars. Det er den tredje i rekken på sju år etter at de rødgrønne la fram to meldinger om kvalitet i barnehagen – en i 2009 og en i 2013.

Nå lover Høyre-statsråden at den kommende meldingen vil være tydelig på ett punkt:

– Særlig språkarbeidet i barnehagen er viet stor plass. Barnehagen er ikke skole, men det er ekstremt mye god læring i det som gjøres når det holder god kvalitet. Men dessverre er det store forskjeller på det pedagogiske arbeidet i barnehagene. Derfor foreslår vi å utvikle en nasjonal standard for godt språkarbeid i barnehagen, sier Torbjørn Røe Isaksen til Dagsavisen.

Hvilke konkrete tiltak statsråden vil foreslå for å få dette til, ønsker han ikke å røpe før meldingen legges fram.

LES OGSÅ: De minste lærer best språk gjennom lek

– Språkmiljø viktigst

Da barnehagene i Oslo innførte sin egen språkstandard i fjor, inneholdt den en rekke tiltak der formålet var å gi alle barn språkstimulering tilpasset eget mestringsnivå, og ekstra språkstøtte ved behov. Det var i den forbindelse det omstridte forslaget om språkkartlegging av alle barn ved hjelp av kartleggingsverktøyet TRAS kom på bordet, og senere ble forkastet av Ap-byråd Tone Tellevik Dahl.

Et tiltak som imidlertid ble stående, er kravet om at alle ansatte skal ha gode norskferdigheter og kunnskap om språkutvikling. Nå vil kunnskapsministeren lovfeste dette kravet nasjonalt.

En undersøkelse foretatt av Trøndelag Forskning og Utvikling AS, avdekket nylig at hver tredje barnehage med minst en ansatt med minoritetsbakgrunn, opplever at den ansatte ikke kommuniserer godt nok med barn, foreldre og kolleger.

– Vi vet at mange minoritetskvinner blir sysselsatt i norske barnehager, men hensynet til barnas språkmiljø må veie tyngst, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

At språkkompetanse blant ansatte er avgjørende for barnas språkutvikling, ble godt illustrert da statsråden i går feiret Barnehagedagen 2016 med høytlesning av «Bukkene Bruse vender tilbake» i Fridtjovsgate barnehage på Vålerenga i Oslo.

Med stor innlevelse formidlet statsråden den alternative versjonen av det kjente folkeeventyret under dagens tema; «Les høyt for oss!» til en flokk ivrige unger.

I flere uker hadde de eldste barna på «Knausen» forberedt seg på at sjefen over alle barnehager skulle komme på besøk, og diskutert hva som er best med bøker og lesing. Et innholdsrikt tankekart ble til en flott plakat med de beste lesetipsene som ministeren skulle få.

– Den kan jeg henge opp på kontoret mitt, foreslo kunnskapsministeren entusiastisk.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Frykter ferdighetsmål

Også lederen i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, var til stede under gårsdagens feiring.

Han legger ikke skjul på at han er spent på innholdet i den varslede stortingsmeldingen:

– Vi frykter at barnehagene skal bli pålagt å lage ferdighetsmål for hvert enkelt barn. For eksempel at alle barna skal kunne navnet på alle fargene ved en bestemt alder, sier Handal og fortsetter:

– Det vil i så fall bryte med den nordiske barnehagemodellen, som tar utgangspunkt i barnets verden, og hekter læring på leken gjennom de aktivitetene barna selv tar initiativet til, understreker Steffen Handal.

LES OGSÅ: Barnehagelærere gjør opprør

Ingen læreplan

Overfor Dagsavisen gir kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen nærmest en garanti for at så ikke vil skje:

– Det er rom for mer læring i barnehagen, men barnehagen skal ikke ha en læreplan i likhet med skolen og heller ikke individuelle læringsmål, understreker Røe Isaksen.

Samtidig mener han det er et mål med tidlig innsats når barn strever med språkutviklingen.

– Vi kommer til å beskrive hva barna skal sitte igjen med etter barnehagen, men ikke i form av individuelle læringsmål. Barnehagens egenart skal beholdes, forsikrer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

LES OGSÅ: – På tide å se på kvaliteten i barnehagen