Innenriks

– Kunnskapsministeren frykter kunnskap

Kunnskapsministeren stikker hodet i sanda og ønsker ikke å se hva økt lærertetthet kunne betydd for skolen. Det er den klare meldingen fra SV.

600 flere lærere ble plassert ut i ungdomsskolen som et fireårig forsøksprosjekt. Torsdag skrev Dagsavisen at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen stoppet evalueringen av gigantsatsingen. Han sa ja til å bruke 1,5 milliarder kroner på flere lærere, men nei til evalueringen som skulle gi svar på hva skolene får igjen for pengene.

– Det vi ser nå er ikke til å tro, sier SVs Audun Lysbakken.

– Regjeringen har fortsatt å betale ut 1,5 milliard kroner til et forsøk, men har ikke vært villig til å bruke noen få millioner til å evaluere det. Det viser at Røe Isaksen har gitt fullstendig blaffen i en kjempesatsing på hans budsjett. Når du kjøper noe til 1,5 milliard, ber du i hvert fall om kvittering. Denne saken avdekker en kunnskapsminister som er redd kunnskap som kan si ham imot. Høyre har vært mot forsøket, derfor har de ikke vært villige til å bruke ressurser på å følge det opp.

– Villedet

Lysbakken trekker fram en uttalelse fra Røe Isaksen til Aftenposten i september 2014. Her sier han: «Når det gjelder å vurdere en nasjonal norm, som den forrige regjeringen heller ikke var for, mener jeg vi først bør evaluere lærerløftet i ungdomsskolen med 600 ekstra stillinger, som vi har videreført.»

– Det er alvorlig at han sier dette ni måneder etter at prosjektet er trukket tilbake. Han uttaler seg villedende til media på et tidspunkt han selv har satt foten ned og sørget for at det ikke blir noen evaluering.

Lysbakken sier at regjeringens skolepolitikk bygger på premisset om at skolen bare trenger bedre, ikke flere lærere.

– Forskning som svekker dette premisset vil være ubehagelig for statstråden. Nå har han selv sørget for at slik forskning ikke vil komme i løpet av denne perioden han har ansvar for.

SV har sendt inn en rekke spørsmål om saken til statsråden.

– Jeg prøver å få de andre partiene med på en merknad om at man gir beskjed til skolene som har de ekstra lærerstillingene, om at disse stillingene ikke nødvendigvis trekkes tilbake. Vi ønsker også at det nå likevel settes i gang en evaluering av prosjektet.

– Vil ikke

– Ønsker Høyre å velge vekk kunnskap som ikke passer med deres ideologi? spør Simon Malkenes, lektor i videregående skole og forfatter av «Bak fasaden i Osloskolen».

– Høyres mantra har vært at man ikke vet nok om effektene av lærertetthet, og at Høyre derfor ikke vil innføre en norm for lærertetthet. Nå ser det ut som at Høyre ikke har villet vite.

– Når en ikke fornyer skolepolitikken sin som følge av ny kunnskap og innsikt, stivner politikken. Den blir statisk. Og en blir opptatt av å forsvare den, ikke fornye den. Det er ikke å føre en kunnskapsbasert politikk, det er å stivne i ideologi. Det er ikke bra for alle skolebarna som sitter i altfor store klasser rundt omkring i Norge.

Mer fra Dagsavisen