Innenriks

Jakter innspill til ny industri

I løpet av januar ble det 800 flere arbeidsløse i Norge. Nå skal næringsminister Monica Mæland jobbe med hva som blir fremtidens arbeidsplasser.

Næringsminister Monica Mælands industrimelding skal svare på effektene av digitalisering og det grønne skiftet på norsk industri. FOTO:FRØYDIS FALCH URBYE

Hva betyr digitalisering, automatisering og det grønne skiftet for norsk industri? Det skal den varslede industrimeldingen fra regjeringen svare på.

– Det handler om å bygge videre på den industritradisjonen Norge har hatt og skape flere arbeidsplasser, sier næringsminister Monica Mæland til Dagsavisen.

Ikke svar på oljekrisa

Nå reiser hun rundt for å få innspill også fra fagmiljøer.

– Dette skal ikke bli et skrivebordsprodukt, sier Mæland.

– Blir det mest en melding som skal peke retning for industripolitikk, eller kommer det også konkrete forslag om endringer i rammevilkårene?

– Begge deler er vi åpne for, sier Mæland.

Meldingen skal i utgangspunktet ikke svare på masseoppsigelsene og nedgangen i oljefylkene i sørvest, men være relevant for industriene i hele landet, som vil møte ulike utfordringer i de kommende årene.

– Det som er viktig nå er at vi klarer å være i forkant i en utvikling som går ekstremt fort, sier Mæland.

Delingsøkonomi

Hun var nylig i Amsterdam der delingsøkonomi og digitalisering sto på dagsorden til EUs ministre og gründere fra hele Europa.

– For et år siden visste nesten ingen hva Airbnb er for noe. Nå vet alle hva det er. I Amsterdam har byen en avtale med Airbnb om at de betaler turistskatt. Her velger de ulike landene ulike løsninger, og utviklingen går veldig raskt, sier Mæland, som understreker viktigheten av at Norge er til stede på møter der den nye økonomien og digitalisering diskuteres.

– En viktig debatt knytter seg til digital handel. Beskjeden fra entreprenørene her er at politikerne må raske på, og bryte ned barrierer som hindrer online-handling. De stenger for verdiskaping og nye arbeidsplasser, sier hun.