Innenriks

Klima bremser ikke flylysten

Nordmenn er blant Europas ivrigste flybrukere. I fjor gjennomførte hver nordmann fem enkeltreiser med fly. Antallet vil trolig øke i årene framover.

Det går fram av beregninger gjort av forsker Harald Thune-Larsen ved Transportøkonomisk institutt.

– Antallet enkeltreiser per nordmann lå på cirka 5,1-5,2 i 2014. En enkeltreise regnes i denne sammenheng som hele turen, for eksempel fra Bodø via Oslo til Bangkok. Antallet flyturer kan dermed være høyere, forklarer Thune-Larsen.

– Trafikkprognosene tilsier en økning i antallet enkeltreiser i årene framover, primært på grunn av flere utenlandsreiser, mens innenlands vil veksten skje i takt med befolkningsveksten, tilføyer han.

LES OGSÅ: Er villig til å ofre flyplasser

– Veksten vil fortsette

Etter at regjeringen og dens samarbeidspartier ble enige om en flyseteavgift på 88 kroner inkludert moms, har debatten rast om hvilke konsekvenser den kan få for flytrafikken.

Professor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole (NHH) tror ikke at denne avgiften vil stanse den langvarige veksten i flytrafikken. Tvert imot er det flere forhold som tilsier en videre vekst, ifølge ham:

Gardermoen får snart langt større kapasitet. Det vil kunne lokke flere flyselskaper til Norge og også føre til langt flere direkte flygninger til ulike utenlandske destinasjoner.

Nordmenn har veldig høy inntekt i forhold til mange andre nasjonaliteter og har dermed råd til å prioritere flyturer.

Helt siden 1982 har veksten i flytrafikken vært høyere enn veksten i bruttonasjonalproduktet. Mens den årlige veksten i BNP over perioden 1982 til 2013 var på 2,4 prosent, var veksten i flytrafikken innenlands 4,9 prosent og veksten i utenlandstrafikken på 7,1 prosent.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Skrekkscenario

I den grad flyseteavgiften vil kunne få negativ effekt, er det i hovedsak knyttet til mer marginale ruter, tror Steen. Både NHO, Norwegian og Widerøe har advart mot et dårligere flytilbud i distriktene, på grunn av ekstrakostnaden den nye avgiften vil innebære.

– For billigbilletter ned mot 500 kroner vil den nye avgiften bety et påslag på opp mot 20 prosent, påpeker Steen.

Flybransjen har også varslet mulige nedleggelser av flyplasser.

– Men å tro at denne avgiften vil kunne føre til tap av tusenvis av arbeidsplasser, er å ta hardt i, sier Steen.

– Jeg kan forstå at de har lyst til å lage skrekkscenarioer, men jeg tror ikke at Torp og Rygge blir lagt ned.

«Nordmenn flyr mest» er en overskrift norske aviser har brukt gjentatte ganger de seneste årene. Stadig nye oversikter fra Eurostat har vist at ingen eller tilnærmet ingen i Europa, flyr så ofte som oss, når det gjelder antallet flyreiser per innbygger. I 2008 reiste hver og en av oss 2,8 ganger med fly. Spanjolene, som da fløy nest mest i Europa, nøyde seg med 0,9 reiser per innbygger det året.

Da Aftenposten skrev om denne Eurostat-statistikken i 2012, var det bare øystatene Malta, Kypros og Island som lå foran Norge på statistikken. Siden har flytrafikken virkelig tatt av på Island. Fra 2013 til 2014 var veksten på hele 20,5 prosent. For Norges del var veksten på mer beskjedne 2,5 prosent, ifølge Eurostat. Bare Tsjekkia, Latvia og Østerrike hadde en lavere vekst. De nyeste tallene fra Avinor, viser en nedgang i innenlandstrafikken i år, men det er langt på vei blitt oppveid av en videre vekst i utenlandstrafikken.

LES OGSÅ: Vil at du skal betale 185 kr i flyseteavgift

– Topografi, pris og tilbud

Dette forhindrer ikke at Norge fortsatt er i Europa-toppen når det gjelder flybruk.

– Vi er blant tre-fire land som skiller seg ut, konstaterer Steen.

På samme måte som for øystatene, forklarer Norges topografi hvorfor vi flyr så mye innenlands, mener han.

– Norge har lange avstander, og i store deler av landet finnes det ikke alternativer til flyet. Vi har heller ikke hurtigtog, og nord for Trondheim er det for lange avstander til at toget kan konkurrere.

– Hvorfor flyr vi så mye utenlands?

– Der har veksten mye mer å gjøre med at det er blitt billigere å fly og at vi har fått et langt bedre flytilbud ut av Norge, svarer Steen.

– Konkurransen i det europeiske markedet er blitt tøffere etter at lavprisselskapene har vokst seg store, prisene er dermed langt lavere nå.

KOMMENTAR: NHO på bomtur

Klimaforhandlinger i Paris fra 30. november til 11. desember.

Målet er en ny internasjonal klimaavtale som omfatter alle verdens land.

Mer fra Dagsavisen