Innenriks

– Naive uttalelser

– Å overlate Oljefondets investeringer til markedet, er naivt, mener Aps Torstein Tvedt Solberg, som går i rette med FN-rådgiver.

Av Marie Melgård og Sofie Prestegård

– Dette blir for naivt. Markedet alene kan ikke styre dette, vi må gi noen vennlige hint og dult. Investorene i det norske oljefondet er det norske folk. Da skulle det bare mangle at Stortinget, som er folkets valgte representanter, diskuterer og beslutter hva folkets penger skal gå til, sier Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg.

– Feil å trekke seg ut

Han er mildt sagt overrasket over uttalelsene til Michael Liebreich, grunnlegger av Bloomberg New Energy Finance og medlem av FNs høynivågruppe om Sustainable Energy for All. I gårsdagens Dagsavisen sa Liebreich at det var feil av oljefondet å trekke seg ut av kullinvesteringer. Liebreich mener det ikke er en investors rolle å bestemme om et selskap er ondt eller godt, men heller se hva som er en god eller dårlig investering. Skulle Oljefondet trekke seg ut, burde de ha gjort det for flere år siden som følge av at aksjene på kull dalte, argumenterer Liebreich.

Solberg, som var saksordfører for dette på Stortinget, tror ikke sine egne ører.

– Jeg merker meg at hans argumentasjon er at dette er noe det kapitalistiske systemet klarer helt alene. Hadde vi fulgt denne retorikken, ville vi aldri hatt noe etisk regelverk for Oljefondet. Da ville vi aldri trukket oss ut av investeringene på tobakk heller, sier Solberg.

LES OGSÅ: Fra kull til fornybart gull

– Fossilbrensel ikke ondt

Liebreich var i Oslo i anledning Zerokonferansen. Hans hovedbudskap er investeringene til fornybar energi øker raskere enn mange hadde forespeilet seg. Likevel mener han det er feil av Oljefondet og andre å trekke seg ut av fossile energiselskap.

– Nøkkelen er mangfold, ikke nedsalg. Å tørke ut selskaper ved å trekke vekk kapitalen, har jeg liten tro på. Det er også feil på et intellektuelt nivå: Det er ikke sånn at fossilt brennstoff er iboende ondt. For mye bruk av det er dårlig, men noe bruk er faktisk nødvendig og i andre tilfeller er det helt greit, sa Liebreich.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kjenner Norge for dårlig

Solberg mener Liebreich kjenner for dårlig til hvordan det norske oljefondet arbeider.

– Det som har gjort at vi har fått en gullstandard på Oljefondet, er at vi politisk har turt å mene noe om retningene på investeringene – og ikke vært likegyldige, sier Solberg og legger til:

– Jeg synes det er et noe paradoksalt ved Liebreichs uttalelser om at markedet løser dette selv. Etter at Oljefondet trakk seg ut av kull har vi sett et renn av private investorer som har fulgt vårt eksempel.

– Så oljefondet bør få kategorisere selskap som «onde»?

– Nei, vi skal se hva som fungerer eller ikke. Senest forrige uke ble jeg kontaktet av et lignende fond i USA som lurte på hvordan vi kom fram til denne beslutningen, når vi ser hvilken effekt vår avgjørelse har hatt, da kan vi si at det var en smart ting å gjøre. Grunnen til at vi peker på kull, er ikke fordi de er onde, men fordi det internasjonale energiselskapet har pekt på kull som en versting.

Solberg utelukker ikke at Ap vil gå inn for at Oljefondet skal trekke seg ut av andre fossile energiselskap.

– Det blir feil å utelukke noe i det lange løp. Diskusjonen om å trekke oss ut av kull var en videreføring av en god og lang norsk debatt. Ap vil være med på neste skritt.

LES OGSÅ: Oljemillioner i kullversting

– Blåøyd om CO2-prising

Leder Arild Hermstad i Fremtiden i våre hender mener også at Liebreich ikke har skjønt hvordan det etiske regelverket til Oljefondet funker.

– Det er det norske folk som eier dette fondet, og vi har funnet ut at vi ikke ønsker å investere i kull. Mens Liebreich vil la finansverden leve i sin egen boble, sier Hermstad.

Han mener også FN-rådgiveren fremstår blåøyd i sitt svar på klimakrisa.

– Han snakker om CO2-prising som en hovedløsning. Men dette har blitt diskutert internasjonalt alle år, uten at en har kommet til enighet om en pris. Det er grunnen til at dette er løsning oljeselskapene klamrer seg til: Det går så sakte, understreker Hermstad.