Innenriks

Har robbet oss for ren luft

Hvis bilprodusentene hadde vært til å stole på, ville problemet med dårlig luftkvalitet i norske byer opphørt for fem år siden.

– På slutten av 1990-tallet laget Teknologisk institutt prognoser som viste at det ikke ville bli noe problem med lokal forurensning fra 2010, forteller Rolf Hagmann, som nå er forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

– Disse prognosene var basert på EUs stadig strengere krav til drivstoff og utslipp fra bilene, tilføyer han.

Nå konstaterer i stedet Norsk institutt for luftforskning (NILU) at det er nødvendig med en massiv reduksjon i biltrafikken for å sikre bybefolkningen en luft de ikke blir syke og dør av. Folkehelseinstituttet har tidligere presentert funn som viser at lokal luftforurensning blant annet fører til økt dødelighet ved luftveissykdommer og dødelig hjertesvikt.

– Hvis vi skal klare grenseverdiene for nitrogendioksid i Oslo og Bærum, må vi ha en trafikkreduksjon på 20 prosent, spesielt knyttet til dieselbiler, som har høye utslipp, opplyser seniorforsker Britt Ann K. Høiskar ved NILU.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

VW: 147.139 biler i Norge

I morgen er det to uker siden det ble kjent at Volkswagen har installert et program som reduserer utslippene av nitrogenmonoksid og nitrogendioksid ved testing, i 11 millioner av sine biler. De reelle utslippene kan være vesentlig høyere.

I går ble det klart at 147.139 biler i Norge er omfattet av Volkswagens juks. I tillegg til biler av merket Volkswagen er det også snakk om biler av merkene Audi og Skoda.

Eierne av hver enkelt av disse bilene vil «i løpet av noen uker» bli informert om at det kan være nødvendig med «en oppgradering» av bilen.

– Vi er svært lei oss for den situasjonen som har oppstått, sier administrerende direktør Terje Male hos den norske importøren Harald A. Møller AS.

– Volkswagen AG har forsikret oss om at kundene ikke skal bli skadelidende, sier Male også.

– Ikke verre enn andre

Men selv om Volkswagen nå er blitt avslørt for å ha jukset med utslippstestene, betyr ikke dette at andre bilprodusenter har sitt på det tørre.

– I de testene Transportøkonomisk institutt har gjennomført av ulike dieselpersonbiler, har ikke Volkswagen utmerket seg på en spesielt negativ måte. Utslippene i virkelig trafikk er gjennomgående mye høyere enn det som går fram av typegodkjenningene, også for andre bilmerker, opplyser Hagmann.

Han sliter med å forstå hvorfor det fortsatt er slik, for når det gjelder diesellastebiler og -busser, har bilprodusentene klart å få til vesentlige reduksjoner i de faktiske utslippene av både nitrogenmonoksid og nitrogendioksid, som har fellesbetegnelsen NOx.

– Alle busser og andre tunge kjøretøy omfattet av Euro 6-kravene fra 2014, har vist imponerende resultater ved testing. De har nesten ikke utslipp av NOx, så det er teknisk mulig å unngå høye utslipp, påpeker Hagmann.

LES OGSÅ: E18 uten støtte

– Forby fossilbiler

For miljøbevegelsen er Volkswagen-jukset bekreftelsen på at fossilbilens dager snart er talte.

– Vi må få på plass et forbud mot salg av fossilbiler. Da slipper vi dette problemet, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Framtiden i våre hender mener at et forbud mot fossilbiler i bynære strøk bør tre i kraft i 2025.

– Vi må fortsette å lage vår egen bilpolitikk som faser ut fossilt, sier Marius Holm, daglig leder i Zero.

– Først og fremst betyr dette at fossilbilen har utspilt sin rolle, sier fagsjef Hallstein Havåg i Bellona.

– Når store, tidligere velrenommerte bilselskaper går til det skrittet å jukse, betyr det at vi nærmer oss grensen for hvor effektiv en forbrenningsmotor kan bli. På et punkt vil elmotoren bli billigere, og skandalen kan tyde på at vi nærmer oss det punktet, fortsetter han.

Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge, mener at kommunale og fylkeskommunale myndigheter nå må få fortgang i utfasingen av fossile biler.

– Helt eller delvis elektriske biler er blitt et mer enn fullgodt alternativ, sier Gulowsen.

PS! EFTAs overvåkingsorgan ESA er nå i ferd med å forberede et søksmål mot Norge for brudd på EUs direktiv om lokal luftkvalitet. De fleste bruddene skyldes for høye utslipp av nitrogendioksid i de store byene, ifølge Miljødirektoratet.