Innenriks

– Ikke sant i 1985, ikke sant i dag

Ap-nestleder Hadia Tajik lister opp for Kåre Willoch sosiale reformer Høyre har strittet imot: – De er bremseklossen, sier hun.

Av Sofie Prestegård og Marie Melgård

Tajik viser til tidligere statsminister og høyreleder Kåre Willoch sin kraftsalve mot Arbeiderpartiet i gårsdagens Dagsavisen.

«Den delen av venstresiden som i dag kalles sosialdemokrati står sterkt i dag, fordi den på så mange områder har gått over til den moderate høyresidens ideer», skriver Willoch i sin nye bok, «Strid og samarbeid mellom høyresiden og venstresiden i norsk politikk fra 1814 til i går».

Willoch låner også Jan P. Syses ord om at «Arbeiderpartiet stjal klærne våre mens vi var ute og badet».

– Det er et treffende uttrykk, sier Willoch i Dagsavisen.

LES SAKEN HER: – Ap har stjålet Høyres klær

Vrangforestilling

Men Willoch gir seg ikke der: Han mender det er en vrangforestilling at venstresiden introduserte ideen om velferdsstaten.

Tajik kunne ikke vært mer uenig:

– Jeg skjønner at Willoch ønsker å gi høyresiden eierskap til den suksessen velferdsstaten har vist seg å være. Men velferdsstaten er ikke noe ett parti har funnet opp. Det er noe flere partier og bevegelser har stått sammen om. Men arbeiderbevegelsen, fagbevegelsen og den norske venstresida har, sammen med Venstre og kristent solidaritetsarbeid, et større eierskap til den enn Høyre, sier hun.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Høyre bremsekloss

Willoch mener det er Høyre som introdusert den norske velferdsstaten og viser til at Norges første sosiale trygdeordning, ulykkestrygd for industriarbeidere som ble vedtatt i 1894, kom etter forslag fra Emil Stangs Høyre-regjering. Det var Høyre som tok de viktigste skrittene i retning av en moderne velferdsstat, mener Willoch.

Tajik mener listen over sosiale reformer som Høyre har motsatt seg, er lengre:

– I noen saker stemte de til slutt for, men hele veien fram mot delmålene var de bremseklosser mot forandring. De strittet for eksempel imot åtte timers arbeidsdag, de kjempet mot skattefinansiert alderstrygd og mot uføretrygd, og var dypt skeptiske til retten til selvbestemt abort. I mer moderne tider er eksempler som opprettelsen av Husbanken noe de var imot. De var også mot opprettelsen av barneombudet og lovfestet rett til utdanning. Noe de derimot har vært pådrivere for, er en ytelse som kontantstøtten, jeg skal gi Høyre det. Det er jo også en ytelse som har vist seg å ha flere problematiske sider knyttet til likestilling og integrering, sier Tajik.

ARNE STRAND: Skrått historieblikk fra Kåre Willoch