Innenriks

Nytt registreringsmottak

De uholdbare tilstandene for asylsøkere som venter i dagevis hos Politiets utlendingsenhet (PU) på Tøyen kan være en saga blott om kort tid. Allerede neste uke beslutter PU å flytte dem til et lokale med bedre mottaksforhold.

Bilde 1 av 2

Det skjer i samarbeid med Utlendingsdirektoratet.

– Nå haster det å gjøre noe. Her kan de ikke være. De må flytte et annet sted all den tid ankomstfasen strekker seg over flere dager, sier PU-sjef Kristin Kvigne til Dagsavisen.

LES OGSÅ80 sover rett på gulvet

Mens det hele forrige uke ble registrert 490 asylsøkere i PU, kommer det nå 200 hver eneste dag.

– Det er langt høyere enn noen annen uke i år, sier Kvigne.

Hun beskriver tilstanden for både asylsøkerne og de ansatte på PU som uholdbar.

– Kapasiteten er sprengt, og vi sliter med logistikken når vi skal ta asylregistreringene, sier Kvigne.

Mat, klær og helsehjelp

I hele vår og sommer har det overnattet opptil 100 asylsøkere på gulvet på venterommet i flere døgn av gangen. Her er det verken senger, dusj eller annen mat enn brødskiver og pålegg. Den siste måneden har hundrevis av frivillige stilt opp med mat, klær og helsehjelp til asylsøkere som har ventet opp til ei uke i kontorlokalene til PU. Sykepleiere fra Røde Kors har sågar jobbet inni lokalene.

– Vi setter pris på engasjementet fra de frivillige, men dette er ingen varig løsning. Overnatting knyttet til venting og registrering gjør situasjonen ekstra presset, sier Kvigne.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Kjørt på hotell

PUs ansvar er å registrere asylsøkerne, ikke å skaffe dem tak over hodet. Innlosjering på mottak er det UDI som har ansvaret for – men først når asylsøkerne er ferdig registrert hos PU. UDI og PU har nå innledet et samarbeid for å kunne tilby asylsøkerne bedre mottaksforhold i «in limbofasen» de er imens de venter på å bli registrert i Norge. PU og UDI har sett på flere aktuelle lokaler.

Alle asylsøkere som melder seg hos PU blir nå «miniregistrert» – og deretter kjørt på et hotell i nærheten. Så hentes de tilbake til PU til registrering.

– Asylsøkerne overnatter nå på et hotell i nærheten av PU, men hotell er en høyst midlertidig løsning – også med tanke på identitetskontroll, sikkerhetsvurdering og helsetilbud. Vi trenger et opplegg der dette kan ivaretas bedre enn i dag, sier PU-sjef Kristin Kvigne.

– Det er utvilsomt behov for å gjøre endringer i den innledende asylfasen med dagens asylankomster. Sammen med PU er vi er i ferd med å gjøre konkrete undersøkelser for å se hvordan dette kan gjøres, sier UDI-direktør Frode Forfang til Dagsavisen.