Innenriks

Kun 1 av 5 jordmødre jobber heltid

Til tross for at det meldes om jordmormangel over hele landet, er kun 1 av 5 jordmorstillinger i kommunene på heltid. Nyutdannede jordmødre fortviler.

Bilde 1 av 2

– Jordmoryrket innebærer mye ansvar, og det er veldig viktig å praktisere for å holde faget ved like. Derfor er det essensielt at nyutdannede får tilbud om jobb når de er ferdige på skolebenken, sier leder Kirsten Jørgensen i Den norske jordmorforening.

Til tross for at det meldes om skrikende mangel på jordmødre over hele landet, er kun 109 av 521 jordmorstillinger i kommunene på heltid, tilsvarende 1 av 5 stillinger. Gjennomsnittlig stillingsbrøk for jordmoryrket ligger i dag på 60 prosent, viser tall fra kommunenes interesseorganisasjon KS.

LES OGSÅ: Han må ukentlig avvise mange friske gravide

Utrygge fødsler

Mangelen på fulltidsjobber gjør at gravide og fødende kvinner ikke får den oppfølgingen de har krav på, sier Jørgensen.

– Kvinner sendes hjem fra barsel tidligere og tidligere, og da er hjemmebesøk fra jordmor ekstra viktig. Vi ser at ammefrekvensen er på vei ned, blant annet fordi kvinner ikke får den oppfølgingen de trenger, og det er veldig bekymringsfullt.

Ifølge Jørgensen utgjorde jordmorstillingene i norske kommuner gjennomsnittlig 0,7 årsverk i 2013. 190 av landets 428 kommuner tilbyr ikke jordmortjenester i det hele tatt, forteller Jørgensen.

Jordmormangelen fører også til flere utrygge fødsler, sier leder Hanne Schjelderup-Eriksen i Jordmorforbundet.

– Kvinner som er fulgt opp av jordmor i svangerskapet har bedre fødselsutfall, med mindre bruk av epidural, tang og sugekopp. Lege tilkalles sjeldnere under fødselen til disse kvinnene, sier hun.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Fortvilet

Maren Johnsen (26) tilhører en av de heldige på sitt kull av nyutdannede jordmødre i Tromsø. Hun er nettopp ferdig med et sommervikariat på fødeavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og har fått tilbud om å fortsette i et 50 prosents vikariat fram til desember. Flere av medstudentene hennes står derimot på bar bakke.

– Det er kjempesynd. Vi er nyutdannede, i vår beste alder og har veldig lyst til å jobbe, sier den ferske jordmoren.

Ifølge Johnsen er det totalt 3,5 jordmorstillinger i Tromsø kommune som skal dekke rundt 1.200 fødsler i året.

– Alle de kommunale stillingene er allerede besatt av erfarne jordmødre, så vi som er nyutdannede har ikke en sjanse. Jeg føler meg heldig som har fått en stilling på 50 prosent, men det er jo ikke slik det skal være.

Johnsen tror mangelen på faste stillinger kan skremme flere fra å utdanne seg som jordmor.

– Jeg var ikke klar over at det skulle bli så vanskelig å finne jobb etter studiene. Det ironiske er at det faktisk er mangel på jordmødre, men likevel er det nesten ingen jobber, sier hun.

LES OGSÅ: Norge på deltidstoppen i Europa

Heltid gir kvalitet

Mindre deltid gir større effektivitet, bedre arbeidsmiljø og økt kvalitet på tjenestene, viser en Fafo-rapport Dagsavisen omtalte i vår. Områdedirektør Helge Eide i KS bekrefter at kommunene har mye å hente på å legge til rette for flere heltidsstillinger.

– Generelt vet vi at det er en sammenheng mellom omfanget av heltid og kvaliteten på tjenestene som tilbys. Innenfor de gitte budsjettrammene er det derfor viktig at kommunene jobber for en heltidskultur. Her kan interkommunalt samarbeid være et mulig alternativ, sier Eide.

LES OGSÅ: Kjemper for fødende kvinners frie valg

Etterlyser øremerking

Schjelderup-Eriksen i Jordmorforbundet mener derimot at regjeringen må øremerke midler til jordmorstillinger.

– Vi mener regjeringen må prioritere den kommunale jordmortjenesten med øremerking i de årlige budsjettene, for å sikre en opptrapping i tråd med Stortingets ambisiøse mål for jordmortjenesten, sier hun.

– Det satses for lite på kontinuitet i fødselsomsorgen og et forebyggende lavterskeltilbud i kommunehelsetjenesten med nok jordmødre ansatt, sier Schjelderup-Eriksen.

Jordmødre kan også brukes på flere arenaer enn i fødestua, påpeker Jørgensen i Jordmorforeningen.

– Jordmødre i kommunehelsetjenesten kan avlaste lange ventelister hos fastlegen, og kan også bidra i skolehelsetjenesten og på helsestasjoner. Det primære er at de får tilbud om fulle stillinger, og så kan kommunene definere arbeidsoppgavene, sier Jørgensen.

LES OGSÅ: – For få jordmødre

Mer fra Dagsavisen