Innenriks

Skatteadvarsel

KrFs Hans Olav Syversen advarer regjeringen mot å legge fram en skattereform med ensidige lettelser. Handlingsrommet bør brukes til reduksjon i selskapsskatten, mener han.

Bilde 1 av 2

Skatt blir et av hovedtemaene når partilederne fra de åtte største partiene i Norge samles til debatt i Arendal i kveld. Før kveldens debatt får finansminister Siv Jensen i dag overrakt en rykende fersk rapport om skattereduksjoners effekt på investeringene i norsk næringsliv.

LES OGSÅ: Frykter regjeringens skatteplan

Ny skatterapport

– Vi har sett på effekten av reduksjon av formuesskatten, deretter utbytteskatten og selskapsskatten, sier Leo A. Grünfeld, som er sjef ved konsulentselskapet Menon som har utarbeidet rapporten.

Han forteller at de fikk oppdraget i slutten av mai og tre forfattere har utarbeidet rapporten som er på rundt 70 sider. Skatteanalysen ser på effektene på ulike deler av næringslivet.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Advarer

Leder av finanskomiteen Hans Olav Syversen (KrF) er spent på det faglige grunnlaget for rapporten.

– Fordi det nok blir en rapport som blir brukt politisk. Og dette er et området hvor det synses mye, sier Syversen.

Hva premisset for rapporten har vært, og hvordan den er gjennomført vil avgjøre hvor stor vekt han vil legge på den. Selv mener han det er godt faglig belegg for en reduksjon i selskapsskatten.

– Da er det viktig å bruke handlingsrommet til det, mener Syversen.

– Kutt i formuesskatten er mer politisk betent, sier Syversen videre.

KrF var de første som foreslo et bredt skatteforlik, der også venstresida er invitert inn.

– Det viktigste for næringslivet er at de får et forutsigbart skattesystem det er bred enighet om, sier Syversen, som mener det påberoper regjeringen et stort ansvar å prøve å få til et forlik.

Han advarer regjeringen mot å legge fram et ytterliggående forslag.

– Om regjeringen her vurderer en konfronterende linje, vil jeg be dem tenke seg nøye om, sier Syversen.

LES OGSÅ: Huseierne ser mørkt på nye skatteforslag

Neppe tilfeldig

Finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Marianne Marthinsen, stusset på at finansministeren så behovet for enda en rapport om skatt.

– Scheel-utvalget var ganske tydelig på at de mente ikke var riktig å fjerne formuesskatten. Det er selvsagt en finansminister privilegium å bestille så mange utredninger hun vil. Det at den kommer nå i valgkampen, samme dag som det er partilederdebatt, tror jeg ikke er tilfeldig, sier Marthinsen.

Arbeiderpartiet er enig i at selskapsskatten bør reduseres, men mener en sats ned i 20 prosent er for lavt.

– Da vil vi ha blant de laveste selskapsskattene i Europa, sier hun.

For Ap er det viktig at en skattereform gjøres provenynøytral – det vil si at skatteendringen er fullfinansiert. De mener en kan dekke inn skattelettelsene med en økt eierskatt.

– Økt eierskatt vil være mindre skadelig for norsk næringsliv, hvis vi samtidig reduserer selskapsskatten.