Innenriks

Opplever å bli straffet for varsling

Foreldrene sendte bekymringsmelding om tilstanden i barnehagen i mai. Så mistet alle ungene barnehageplassen. Om kort tid kan eieren starte opp igjen med nye barn.

Av Sofie Prestegård og Marie Melgård

Få dager før sommerferien fikk foreldrene til barna i den private barnehagen Damvokteren på Kampen i Oslo beskjed om at barnehagen stenges fra 1. september. Alle barnehageplassene var oppsagt.

– De ansatte i barnehagen er også oppsagt fra 1. oktober, sier Anders Horn, som har barn i barnehagen, men også ansatt i LO.

LES OGSÅ: Nå skal det bygges barnehager

Vil ikke tilby plass

I en e-post til en av foreldrene, som Dagsavisen har fått tilgang til, skriver styrer av barnehagen følgende:

«For å drive en god barnehage er det av stor betydning at foreldre har tillit til ledelse og eier, noe dere har uttrykt både skriftlig og muntlig at dere ikke har, jf. bl.a. bekymringsmelding til bydelen 8.05.2015. Vi vil derfor ikke tilby [barnets navn] barnehageplass i Damvokteren familiebarnehage fra høst 2015.»

Senere er det altså klart at ledelsen stenger hele barnehagen i en periode.

Varslet

– Vi har protestert mot ting ledelsen har gjort, og dermed har vi blitt straffet for det. Siste skrittet er at vi blir kastet ut av barnehagen, hevder Ketil Raknes, som har hatt barn i barnehagen fram til nå.

Den tidligere SV-statssekretæren har også sittet i Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) i barnehagen.

Følgene av konfliktene gjorde at en samlet foreldregruppe valgte å sende en bekymringsmelding til kommunen i mai år. Her hevder foreldrene at barnehagen bryter barnehageloven på en rekke punkter. Foreldrene oppfatter at det er dette de og barna nå blir straffet for når barnehagen legger ned.

LES OGSÅ: Én av fem barnehager fullt bemannet kun to timer om dagen

– For komplisert

Etter gjentatte forsøk per telefon, sms og e-post har det ikke lyktes Dagsavisen å komme i kontakt med verken eier, styreleder eller bestyrer av barnehagen.

Bydel Gamle Oslo bekrefter imidlertid overfor Dagsavisen at eier har varslet at barnehagen skal legges ned. Friluftsbarnehagene AS, som driver barnehagen, har imidlertid ikke sagt opp leieavtalen med Oslo kommune.

– Vi har fått melding av eier at de venter på utbedringer av barnehagen, og at eier ønsker å legge ned driften fordi det blir for komplisert å drive barnehage før utbedringene er ferdig. Når lokalene er ferdig utbedret, forventer vi at det skal drives barnehage der. Hvis ikke nåværende leietaker ønsker å fortsette, vil vi finne andre som kan drive barnehage i lokalene, sier stedfortredende bydelsdirektør i bydel Gamle Oslo, Randi Strømsborg.

LES OGSÅ: Frp vil selge alt

– Sender signal

Forelder Janne Lindgren håper Oslo kommune, ved bydel Gamle Oslo, ikke lar eierne stenge for så å starte opp igjen med nye barn etter kort tid.

– Da sender de et signal om at du kan ikke kritisere, da mister du plassen din, sier Lindgren.

– Jeg trodde ikke det var mulig at datteren min skulle miste plassen i barnehagen fordi vi hadde kjempet mot noe vi mente var feil. Som mor føler man litt på tvilen – om det hele var verdt det. Men vi tok beslutningen om å varsle som en samlet foreldregruppe fordi vi følte at vi måtte si ifra, sier hun videre.

Nå tenker hun først og fremst på hvilke følger dette får for barna.

– De har vennene sine her, og vi har vært kjempefornøyd med de ansatte, som har vært her en årrekke. Det er også derfor vi kjemper for barnehagen. Dette er jo livet vårt. Det er her vi sender barna våre hver dag, sier hun.

LES OGSÅ: Inviterer til debatt om kvalitet

Starter på ny

Strømsborg i bydel Gamle Oslo sier at utbedringene av barnehagen skal være ferdig medio september. Da forventer bydelen at det på ny skal drives barnehage i lokalene.

– Når bygningsmassen er i stand forventer vi at det blir barnehagedrift. Det er ingen grunn til å tro at en leietaker vil betale leie til kommunen uten å drive barnehage i lokalene. Jeg er sikker på at det blir barnehagedrift her om kort tid, sier hun.

– Foreldrene i barnehagen hevder at det er andre grunner til at barnehagen legges ned. Ser du at nedleggelsen, med oppstart av ny barnehage noen måneder etterpå, er problematisk?

– Jeg er kjent med partenes synspunkter, men jeg ønsker ikke å uttale meg om det. Vi kan ikke gå inn i private forhold. Dette er en privat barnehage. Eier sier det for komplisert å drive barnehage nå, og det er det vi forholder oss til. Jeg har ikke noe problem med å se at det er vanskelig å miste barnehageplass, men alle foreldrene er tilbudt andre barnehageplasser i bydelen.

LES OGSÅ: – Går så langt som jeg må

– Ytringsfrihet

FAU-medlem Raknes mener saken stikker dypere enn akkurat deres enkelttilfelle.

– Det som er eksepsjonelt ille i et kvalitetsperspektiv er at nasjonale myndigheter og barnehageloven oppfordrer foreldre å ta opp ting med barnehagen sin, hvis de er kritisk, men hvis du først tør så blir du kastet ut. Vi har jo ikke gjort noe annet enn å bruke vår ytringsfrihet som foreldre, sier Raknes fra FAU.

Strømsborg sier det ikke er uvanlig at private aktører velger å legge ned barnehagedrift.

– Det er særlig familiebarnehager som legges ned hyppigst. Det er alltid synd fordi vi trenger barnehageplasser. Men dersom lokalene egner seg for drift, er det alltid noen som vil overta.

Strømsborg vil ikke kommentere spesifikt bekymringsmeldingen fra foreldrene til barna i Damvokteren friluftsbarnehage, men sier på generelt grunnlag at enhver bekymringsmelding om drift i private barnehager blir fulgt opp.

LES OGSÅ: – Forskjellene er for store

Mer fra Dagsavisen