Innenriks

Slik kan det nye bystyret bli

Etter valget risikerer hver 10. Oslo-boer at bydelen de bor i ikke er representert i bystyret.

Bilde 1 av 4

Av Eira Lie Jor og Marie De Rosa

Valget nærmer seg med stormskritt, og Dagsavisen har forsøkt å skape et bilde av hvordan bystyret i Oslo kan bli seende ut etter høstens valg.

LES OGSÅ: Vil tvinge fram radikale Raymond

Forskjellen øker

Det kan se ut til at østkantfolket taper terreng sammenlignet med valget i 2011, men representasjonen i de folkevalgte organene ser likevel ut til å bli litt jevnere enn på Oslo-benken på Stortinget, hvor det kun er Jan Bøhler (Ap) som representerer de seks bydelene i ytre øst.

Skal man tro den siste målingen utført av Norfakta for Høyre, som ble presentert 8. juli, vil representantene i bystyret fordele seg slik at 29 bor i øst og 30 bor i vest. Samtidig bor 60 prosent av befolkningen i bydelene som her defineres som østkanten. I dagens bystyre er det sett ut fra befolkning noe likere fordelt, med 32 bosatt i øst i 27 i vest.

Uten Bjerke og Stovner

For de 62.171 personene som bor i bydelene Bjerke og Stovner, kan det se mørkere ut enn for resten av østkanten. De risikerer nemlig å stå uten representanter i det hele tatt når valget er over. Til sammenligning bor det her rundt like mange som i Kristiansand–Norges 8. største by.

– Dette er en demokratisk utfordring og trist for bydelen vår. Det kan se ut som om de som driver med politikk i Oslo helst vil bo på St. Hanshaugen eller i sentrum, sier Steinar Arnesen, leder av bydelsutvalget i Bjerke bydel.

Han mener bydelen merker manglende representasjon i bystyret.

– Vi har en ung befolkning i bydelen, som blir stadig yngre. Vi merker at vi mangler representasjon for eksempel når det skal fordeles idrettsanlegg i byen, sier Arnesen, og understreker at Bjerke er den bydelen i Oslo med raskest vekst i befolkningen.

Både Bjerke og Stovner har hatt én representant hver i bystyret den siste perioden. De resterende Groruddalsbydelene, Alna og Grorud, ligger an til å få henholdsvis seks og to representanter hver til høsten, en økning for Alna og en nedgang for Grorud.

Det står til sammen 43 personer fra Bjerke og Stovner på listene til stortingspartiene og Rødt. Totalt står det 512 personer på Oslo-listene dette valget.

LES OGSÅ: - Carl gir Raymond tøffere match

Ser byen som helhet

Det er bydel Gamle Oslo som ligger an til å bli aller best representert i bystyret–med åtte representanter bosatt i bydelen, nesten en dobling sammenlignet med dagens fem.

Lan Marie Nguyen Berg er førstekandidaten til Miljøpartiet de Grønne (MDG) og bosatt i Gamle Oslo. MDG er et av partiene der bydelen er spesielt godt representert, fem av de ti toppkandidatene er bosatt nettopp der.

– Folk i Oslo flytter mye på seg, så at vi har mange kandidater fra Gamle Oslo er egentlig litt tilfeldig. Samtidig er det viktig at alle bydelene er representert i bystyret, og her har partiene et ansvar for fordelingen mellom de ulike bydelene, sier Nguyen Berg.

Hun er enig med Arnesen i at underrepresentasjonen av Groruddalen er et problem, samtidig som hun er opptatt av å se byen som en helhet.

– Groruddalen har vært underrepresentert i bystyret lenge, og det er et demokratisk problem. Heldigvis representerer de som blir innvalgt i bystyret hele Oslo og ikke bare bydelene de bor i, sier Berg Nguyen.

I målingen Dagsavisen har tatt utgangspunkt i, ligger MDG an til å få en vippeposisjon i hovedstaden. Det vil si at deres antatte fire representanter er avgjørende for å skape enten rødt eller blått flertall.

LES OGSÅ: Øst er øst og vest er vest

– En ganske delt by

Valgforsker Anders Todal Jenssen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) understreker at jo høyere utdanning og bedre inntekt du har, desto større er sannsynligheten for at du blir aktiv i et politisk parti og valgt inn i bystyret.

– Det er en opphopning av folk med god utdanning, høy inntekt og store personlige ressurser i noen av bydelene i Oslo. Tendensen akkumuleres oppover i partiet og danner et mønster som du ser samlet for alle listene, sier Todal Jenssen.

Han mener det er problematisk at enkelte bydeler risikerer å stå uten representanter til høsten.

– Det er jo en sammenheng mellom hvor representantene kommer fra og hvor byens ressurser går. Oslo er en ganske delt by, og sånn sett er det en fordel at bystyret avspeiler befolkningen så godt som mulig, sier han.

LES OGSÅ: Oslo er Norges mest delte by

Ett kryss avgjør

Leder for Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler er den eneste fra Oslo på Stortinget som bor i Groruddalen, og han er storbypolitisk talsperson for partiet. Bøhler mener geografisk representasjon av hele byen er viktig, men forklarer at ingenting er avgjort før valget er over.

– Utenom de ti som er kumulert, er det usikkert hvem som blir valgt inn. Vi har gode kandidater fra både Bjerke og Stovner på ukumulert plass, og rekkefølgen blant dem som er ukumulert kan forandres bare ved ett kryss, sier Bøhler.

Han mener det er viktig med representasjon av alle bydelene, men understreker at han ikke ønsker at man forandrer på dagens valgsystem, for å sikre representasjon av alle bydelene.

– Vi kan ikke legge opp til at valget foregår ut fra en distriktspolitikk i Oslo. Alle kandidater har et ansvar for å representere hele byen, og ivareta de bydelene som ikke kommer inn. De som velges inn fra Groruddalen, oppfatter nok at de også har et ansvar for å representere Stovner og Bjerke hvis de ikke får noen representanter.

Bøhler sier videre at han tror de som er kandidater fra bydelene som ikke ligger an til å få representanter, nok vil jobbe hardere for å sikre sine bydeler representasjon.

LES OGSÅ: Oslo, en delt skoleby

LES OGSÅ: Avviser advarsler om farlig luft

Mer fra Dagsavisen