Innenriks

– Ingen leder kampen mot hatet

Antirasistisk Senter, LLH og Minotenk slår alarm om manglende nasjonal politiledelse i kampen mot hatkriminalitet.

Bilde 1 av 4

– I Politidirektoratet (POD) synes det som det ikke er noen som har ansvaret for dette. I en situasjon der mengden hatefulle ytringer er eskalerende, vil jeg mene det er en ny, grov svikt i oppfølgingen av 22. juli, sier leder Rune Berglund Steen hos Antirasistisk Senter.

I vår konkluderte Riksrevisjonen at beredskapen ikke er vesentlig bedre i dag enn før terroren i 2011. Men ifølge Antirasistisk Senter kommer vi også til kort i kampen mot hatet.

LES OGSÅ: Vil ha internasjonal merkedag

– Lar hatet vokse

Antirasistisk senter mener å se en hyppigere frekvens av hatefulle ytringer av voldelig karakter.

– Det vil si at noen ytrer et ønske om å drepe noen. Ofte rettet mot Arbeiderpartiet, muslimer og jøder.

Antirasistisk senter har sendt brev til politidirektør Odd Reidar Humlegård hvor de ber ham redegjøre for deres ansvar og strategi på området.

223 anmeldte hatkriminalitet i fjor, ifølge tall som publiseres av POD i dag. Det er en svak nedgang. Men en rekke undersøkelser indikerer at omfanget av hatkriminalitet er betydelig høyere enn anmeldelsene.

Følg oss på Twitter og Facebook!

– Trengs ledelse

Antirasistisk senter mener politiet nasjonalt må sikre at sakene behandles like kompetent uansett hvor i landet den som utfører hatkriminalitet kommer fra. De mener det er problematisk at det i dag er politidistriktet der den som fremmer den hatefulle ytringen bor, som får ansvaret for saken.

–Da kommer det an på kompetansen i det aktuelle politidistriktet om hvordan saken etterforskes, sier Berglund Steen.

Oslo er blant politidistriktene som har satset spesielt på hatkriminalitet med egen gruppe som jobber med dette. Politiet der har mottatt like mange anmeldelser av hatkriminalitet på et halvt år som i hele fjor.

I vår ble en mann i 50-årene dømt for hatkriminalitet i Oslo. Han hadde spyttet på en kvinne som var iført hijab, og ropt «jeg hater alle muslimer» eller lignende.

LES KOMMENTAR: Gråten satt i halsen. Tårene presset på.

– Ikke prioritert

Antirasistisk Senter får støtte fra blant andre Landsforening for lesbiske og homofile (LLH).

– Det trengs ledelse, koordinering og mer kompetanse sentralt politiet. Problemet i dag er at det ikke er noen i POD som har hovedansvar for hatkriminalitet.

– Dette viser at hatkriminalitet ikke prioriteres der. Dermed koker mye ned til om hatkriminalitet er prioritert av den enkelte politimester lokalt, sier jurist Oddvar Thorbjørnsen Faltin, i LLH.

LLH får støtte av POD for å holde kurs for politiet over hele landet om hvordan de klan gjenkjenne denne typen kriminalitet, og sikre at de som anmelder får en god behandling. På tross av at den daværende politidirektøren i 2012 ga politidistriktene marsjordre om å ta kurset, er det fortsatt bare halvparten av distriktene som har fulgt instruksen, selv om kurset gratis for dem.

LES OGSÅ: Nå tar de Utøya tilbake

– Har eksplodert

Daglig leder Linda Alzaghari i tenketanken Minotenk er heller ikke kjent med at det er noen i Politidirektoratet har tatt ledertrøya i arbeidet mot hatkriminalitet.

– Mitt inntrykk er at politiet ønsker mer ressurser til arbeidet mot hatkriminalitet. De siste årene har antallet hatefulle ytringer eksploderte, grunnet den økte bruken av sosiale medier. Folk anmelder for sjelden hatkriminalitet fordi de venter henleggelse. Selv om den anmeldelse blir en del av en statistikk som sier noe om omfanget, og kan bidra til at politiet får mer i midler, sier Alzaghari.

– Ofte tvilstilfeller

POD svarer at det er politifagavdelingen, som har fagansvaret for «spørsmål knyttet til hatkriminalitet». Én seniorrådgiver her har dette som et av sine ansvarsområder, i tillegg til andre oppgaver.

Avdelingsdirektør Knut Smedsrud, sier de vil vurdere å utarbeide nasjonale retningslinjer med bakgrunn i erfaringene fra Oslo politidistrikt.

– Det er forskjeller i distriktenes kunnskap og kompetanse om hva som er hatkriminalitet. Ikke sjelden oppstår det tvil om dette er en sak for politiet, forklarer han.

Han viser videre til at POD på ulike måter jobber med å forebygge radikalisering; blant annet med de nasjonale minoritetsorganisasjonene. Disse erfaringene formidles videre til politidistriktene gjennom ulike møter og konferanser.

– Politidirektoratet forvalter en tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak på ca. 7 millioner kroner, der hatkriminalitet er en del av temaet, sier Smedsrud.

LES OGSÅ: Politiet hopper over homokurs

– Må ikke detaljstyre

Statsminister Erna Solberg (H) vil ikke gå inn for en nasjonal hatkrimavdeling i POD.

– Det er en hatkrimgruppe i Oslo, sier Solberg til Dagsavisen.

– Men kunne det vært aktuelt å opprette en nasjonalt?

– Politiet bør organisere dette sånn at de kan løse oppgavene sine. Vi skal ikke drive å detaljorganisere. Det var en av de tingene vi lærte av Gjørv-kommisjonen, at når politikere setter sammen altfor mange handlingsplaner og organiserer ulike stillinger så ender vi opp med ikke å se det som ble nevnt, sier Solberg.

LES OGSÅ: Frykter at få anmelder hatkrim

Mer fra Dagsavisen