Innenriks

– Vi kan alt om kø

– Lytt til oss! Vi vet hvorfor det blir køer, og hva som må til for å unngå dem.

De ventede køene uteble da ett felt i hver kjøreretnimng ble stengt i Smestadtunnelen for at tunnelen skulle rehabiliteres. Nå vil flere bli tatt med på råd for å finne tiltak som kan redusere køene generelt i og rundt Oslo. FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

Det sier representanter for bussjåfører, lokførere, trikkeførere og T-baneførere til Dagsavisen.

Bakgrunnen er en artikkel i Dagsavisen 30. juni. Av den gikk det fram at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har innledet et samarbeid med Ruter, Statens vegvesen og NSB, for å finne tiltak mot køer.

– Vi må finne ut hvordan vi kan unngå at det blir køer igjen, uttalte Solvik-Olsen.

Hans utgangspunkt er de gode erfaringene etter stengingen av felt i Smestadtunnelen i Oslo. Stengingen førte ikke til det på forhånd varslede trafikkaoset. Tvert imot har den ført til færre bilister, flere syklister og flere kollektivreisende.

LES OGSÅ: Kamp mot køene

– Lytter ikke

Det at Solvik-Olsen nå vil finne nye tiltak mot køene ved å snakke med toppsjefene i de aktuelle selskapene, overrasker ikke Rune Aasen, leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

– Det er jo blitt en trend fra enkelte politikere å ikke lytte til dem som daglig kjenner problemet på kroppen, sier han.

Per Ole Melgård, sekretær i Oslo og Omegn Bussarbeiderforening, har gjort seg lignende refleksjoner, også på nivåene under samferdselsministeren.

– Kort sagt burde Ruter ha lyttet mer til sine sjåfører. Vi vet hvor problemene er, sier han.

Så hva bør gjøres for å få bedre flyt i trafikken?

– Jeg mener det bør innføres rushtidsavgift, sier Aasen, med tanke på Oslo-trafikken.

Han mener videre at ny tunnel under Oslo sentrum må prioriteres, og at det må satses mer på trikk og T-bane. Aasen tar videre til orde for å flytte penger fra vei til bane.

Kjell Atle Brunborg, leder i Norsk Jernbaneforbund, er enig med Aasen i at det må satses mer på skinnegående trafikk.

– Framtidens reiser må i mye større grad utføres av kollektivtrafikken. Kollektivreisende må komme raskere fram enn de som kjører bil. Da må kollektivfeltene brukes til kollektivtrafikk og ikke fylles opp av elbiler, sier Brunborg.

I forlengelsen av dette mener han også at nye veiprosjekter inn til Oslo må skrinlegges.

– Pengene må brukes til skinnegående infrastruktur og bedre busstilbud, sier Brunborg.

Følg oss på Twitter og Facebook!

– For dårlig tid

Per Ole Melgård i Oslo og Omegn Bussarbeiderforening, mener på sin side at det største problemet i dag er anbudspolitikken med knallhard konkurranse om anbudene i ulike områder.

– Det opereres med så små marginer at man må finne teoretiske måter å spare penger på. Dermed blir det lite slakk i skiftoppsettene og sjåførene får for dårlig tid til å gjøre jobben sin, påpeker Melgård.

– I rushtiden har man ikke tid til å gjøre ferdig en tur før neste skal begynne. Dermed blir bussene forsinket og publikum blir irriterte. Dette mister man passasjerer på, fortsetter han.

Melgård savner også en mer helhetlig planlegging av veinettet, med kollektivgater som fungerer, og ikke bare er pene å se på.

LES OGSÅ: Stanset av departementet – fikk ikke røpe Ruters planer