Innenriks

– Bemanningen er for lav

Det skal ikke være mulig å falle ut fra vinduene på Orkerød sykehjem i Moss, sier ansatte. Likevel døde en pasient etter å ha falt ut av vinduet sist uke.

– Alle vinduer skal være låst. De skal bare kunne åpnes på gløtt for lufting, forteller Line Rolfsøn Jacobsen, tillitsvalgt på Orkerød Sykehjem for Norsk Sykepleierforbund. Det var sent onsdag kveld sist uke at en 89 år gammel mannlig pasient døde etter å ha falt ut av et vindu på Orkerød i Moss.

– Hvordan er bemanningen på nattvaktene?

– På de vanlige nattevaktene er det én hjelpepleier og én sykepleier som dekker 24 pasienter, svarer Rolfsøn.

Hun forteller at oppgavene på sykehjemmet stadig blir tyngre og mer kompliserte for pleiepersonellet:

– Vi får pasienter rett fra sykehusene, og ofte trenger de medisinsk og intravenøs behandling. Siden vi har mange tunge demenspasienter, har vi tøffe arbeidsforhold, sier hun, og er glad for at de på sykehjemmet nå snart vil få flere på vakt på dagtid.

Tillitsvalgt Frank Bergflødt i Fagforbundet forteller at det har vært jobbet mye opp mot Orkerød sykehjem når det gjelder bemanning.

– Vi mener det er for lav grunnbemanning på nettene, sier han.

– I tråd med avtalen

Divisjonsdirektør Gunhild Bergsaker i private Norlandia Care, som drifter sykehjemmet, bekrefter at de på den aktuelle avdelingen har en bemanning på én hjelpepleier og én sykepleier, og at dette er i tråd med avtalen med Moss kommune som oppdragsgiver.

– Dette regnes som en god og forsvarlig bemanning, sier hun.

Bergsaker forteller at MKEiendom nå har gjennomført en befaring for å avdekke de sikkerhetsmessige forholdene som er knyttet opp til vinduene. Politiet har også avhørt lederne ved sykehjemmet, og Bergsaker regner med at de begynner å få en oversikt over hva som skjedde.

I tida før sykehjemmet ble privatisert var det flere tilsynssaker mot Moss kommune, som da driftet stedet. Blant annet fikk de kritikk for å ha for lav bemanning på nattevaktene. Assisterende fylkeslege Svein Rønsen hos Fylkesmannen i Østfold forteller imidlertid at det ikke har vært noen tilsynssaker på Orkerød etter at Norlandia overtok.

Kommunens ansvar

Det er fortsatt Moss kommune som har ansvaret for at sykehjemmet driftes forsvarlig. Da Norlandia overtok driften av Orkerød i fjor høst, måtte selskapet nemlig forholde seg til en kravspesifikasjon fra Moss kommune. Den omfatter blant annet krav til bemanning og bruk av kommunens datasystem for registrering av avvik og annen rapportering.

– Spesifikasjonen inneholder også kommunens krav til generell drift, ut fra de kriteriene vi har for sykehjemmene i Moss. Det er politiets etterforskning som vil vise om det er skjedd noen forsømmelser. Vi avventer nå politiets rapport, sier fungerende kommunalsjef Ingar Pettersen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: