Innenriks

– Frekt, skammelig, urimelig

Uføre som taper økonomisk på uførereformen, synes politikerne oppfører seg «skammelig» og «fraskriver seg ansvaret sitt».

Andre uføre sier til Dagsavisen at de nå både er bekymret og forbannet over politikernes oppførsel, etter at det via Dagsavisen ble kjent at hele 127.000 uføre vil få mindre ubetalt som en følge av uførereformen.

– Hvorfor er politikerne ute etter å ta oss? spør uføre Bente Hem fra Asker.

Les også: 127.000 uføretapere

Les også: Høyre vil hjelpe uføre – neste år

– Gå på Nav og tigge

Siden uførereformen trådte i kraft 1. januar, har uføre som taper økonomisk på reformen, bombardert stortingspolitikerne med meldinger om dette. Det har så langt ført til en stortingsdebatt om konsekvensene av reformen i begynnelsen av april, men lite annet.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) vil vente til neste år før det eventuelt kan bli aktuelt å iverksette avhjelpende tiltak utover en midlertidig kompensasjonsordning.

Det samme vil Bente Stein Mathisen, medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité for Høyre, gikk det fram av Dagsavisen torsdag.

– Hvis uføre ikke greier å betale regningene sine, er mitt råd at de tar kontakt med Nav og skattemyndighetene for å se om det er gjort noen feil vedrørende det de skal ha utbetalt, og også at de ringer rundt for å få utsatt betalingsfrister, sa Mathisen også da.

Uføre reagerer kraftig på denne uttalelsen.

– Det å gå på Nav og tigge er det samme som å gå på sosialkontoret. Det er det ikke mange uføre som har mot til. Skal du få hjelp må du dessuten gå langt tilbake i tid og ta med alt du har av papirer, og det krever mye av et menneske som er dårlig fra før, sier Bente Hem.

Les også: SV vil redde uføres økonomi

– En stor skam

Også uføre Sigmund Skrede fra Fana er oppgitt over Mathisens anbefaling.

– Å anbefale det du gjør til uføre som har kommet opp i noe dere politikere har satt ut i livet, er en stor skam og vitner om dårlig dømmekraft, sier han.

– Dette er det frekkeste jeg har hørt, sier Anne Beth Jacobsen fra Stavanger om Mathisens uttalelse.

– Skal vi straffes fordi politikerne feiler? Og fordi hun som politiker ikke lenger evner å forstå hvor nedverdigende det er for oss vanlige folk som er så uheldig å bli ufør etter en bilulykke, å bli behandlet slik?

– Dette er for lettvint. Ved mitt lokale Nav-kontor fikk jeg beskjed om at de faktisk ikke kan hjelpe, følger Tone Lunde i Bergen opp.

Samtidig er det ikke gitt at Nav skjønner konsekvensene av uførereformen for den enkelte, påpeker Bente Hem.

– Da jeg oppsøkte Nav var han jeg snakket med, så fornøyd med at jeg nå får 3.500 kroner mer i bruttoinntekt per måned. Men saken er jo den at jeg etter skatt får 500 kroner mindre enn før, forteller hun.

Les også: Står opp for uføre

Kjeft av Frp-politiker

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson uttalte under stortingsdebatten om uførereformen, at 500 kroner mindre i måneden er noe uføre bør klare å takle uten store problemer.

Det får Christin Horseng fra Hemnes i Nordland, som er gift med en ufør, og som dessuten er medlem av kommunestyret for Frp, til å reagere.

– Jeg er Frp-politiker, men det Eriksson sier om at uføre kan tåle å få 500 kroner mindre, er skammelig, sier hun.

Horseng gir også Bente Stein Mathisen det glatte lag.

– Vi får ikke noen hjelp fra Nav. De betaler ikke automatisk ut sosialhjelp til uføre som nå får mindre i inntekt.

Ifølge henne sliter også Nav med å skjønne konsekvensene av uførereformen.

– Allerede før jul ba jeg Nav regne ut hva slags konsekvenser reformen ville få for oss. De bommet så til de grader, fordi formlene de bruker er så innviklede.

– Oppleves som en straff

Politikernes beskjed om at det kan blir aktuelt å iverksette kompenserende tiltak i løpet av 2016, blir ikke betraktet som noen livbøye av de uføre Dagsavisen har snakket med.

– Det er helt urimelig at vi uføre skal tigge på Nav mens politikerne vurderer til neste år hva som muligens er feil, sier Anne Beth Jacobsen fra Stavanger.

– Nå skal vi vennes til å klare oss med en dårligere økonomi fram til de avvikler den midlertidige kompensasjonsordningen i 2018, spår uføre Hilde Marie Nohr Danielsen i Bodø.

Hun har ansvaret for to små barn.

– Jeg har ingen sjanse til å klare meg med det jeg får utbetalt, men Nav gjemmer seg bare bak retningslinjer fra høyere hold og er firkantede, fortsetter Danielsen.

Også Bente Hem forteller at hun sliter økonomisk nå.

– Det kan jeg love deg, og det går på nervene, forteller hun.

– Det er lenge til 2016, men når 2016 kommer, så skjer det ikke noe da heller, frykter hun.

Hem forteller videre at hun gjerne skulle ha møtt Eriksson eller noen av de andre politikerne som nå har ansvaret for at hun selv og så mange har fått mindre enn de hadde før.

– Hvorfor gjør dere dette, ville jeg ha spurt om da. Jeg opplever dette som en straff, og det gjør veldig mange med meg. Jeg prater med mange uføre på Facebook nå, som er så fortvilet.

Hilde Marie Nohr Danielsen i Bodø tror hun aldri igjen vil få en trygg økonomi.

– Jeg har ikke hørt om noen ufør som har bedt om å få mer enn før. Det vi ber om er å få det samme som vi hadde.

Nyeste fra Dagsavisen.no: