Innenriks

Setter nye krav

Elektroniske mannskapslister på alle kommunale byggeplasser skal redusere arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

I 2016 skal nye Ullerntunet bo- og behandlingssenter være ferdig bygd. I dag er det stort sett en svær grop og det gamle bygget fra 1923 på området som fra 2017 skal huse 144 beboere.

– Dette er det største byggeprosjektet til Omsorgsbygg og et av de største til Oslo kommune, sier finansbyråd Eirik Lae Solberg (H) til Dagsavisen.

I går var han på befaring på byggeplassen, først og fremst for å se hvordan de elektroniske mannskapslistene, som nå er et krav på alle kommunale byggeprosjekter, fungerer i praksis.

Full oversikt

Alle som skal inn på den inngjerdede byggeplassen må registrere seg, enten de bare er på besøk eller har arbeid å utføre.

– De eneste som må registrere seg manuelt, er besøkende som dere, sier HSM-ansvarlig hos hovedentreprenør Reinertsen, Odd Kyrre Lund til Dagsavisen, og viser oss et ark hvor varierende håndskrift forteller hvem som er inne på byggeplassen.

– Fordelen med de elektroniske listene er at vi til enhver tid har oversikt over hvem som er på byggeplassen, hvem de jobber for, hva de har der å gjøre og hvilke steder de har tilgang til, sier han.

Kortadgang

Alle som har noe på byggeplassen å gjøre, enten de går inn til fots eller i et kjøretøy, registreres.

– Det er en forsinkelse i systemet. Så når jeg har gått inn gjennom porten, går det 15 minutter til jeg kan bruke det for å komme inn igjen. Dette for å hindre at kortet blir gitt til noen som ikke har noe her å gjøre, sier prosjektansvarlig Annette Brodersen i Omsorgsbygg til Dagsavisen.

For å komme inn på området, må alle besøkende ikle seg verneutstyr, som jakke, vernesko, hjelm og vernebriller.

– Uten unntak. Sikkerhet er hovedprioritet, og vi har da heller ikke hatt uhell her, forklarer Odd Kyrre Lund og viser oss rundt på byggeplassen.

Adgangskortet inneholder nødvendig informasjon om den ansatte og stedet der personen er ansatt. Og det er enkelt å sjekke om den enkelte underleverandør oppfyller kravene i henhold til lønn og andre arbeidsvilkår.

Stikkprøver

– Vi har hatt kemneren her for å foreta stikkprøver, og da er listene et uvurderlig verktøy, sier Lund.

– Nye krav fra kommunen er at vi kun aksepterer to ledd med underleverandører. Kun i spesielle tilfeller kan dette fravikes. Vi skal også ha oversikt over hvilke underleverandører som leverer til kommunen. Nettopp for å være sikre på at det er de seriøse som leverer, sier byråden.

– Disse elektroniske listene gjøre det vanskeligere å drive med svart arbeid og sosial dumping, sier byråden.