Innenriks

– Rart av Bøhler å kreve dette nå

Byråd for miljø- og samferdsel, Guri Melby (V), synes det er merkelig at Jan Bøhler (Ap) nå krever strakstiltak for å bedre oslolufta.

– Hans eget parti satt i regjering i åtte år, uten å gi oss noen av disse verktøyene han nå foreslår, sier Guri Melby.

Til tider er oslolufta så dårlig at den er direkte helsefarlig, og Norge er stevnet for ESA (EØS-avtalens overvåkingsorgan) for brudd på luftkvalitetsdirektivet. Innen april må Oslo ha kommet med en tiltaksplan som skal bedre luftkvaliteten med 50–60 prosent innen 2020.

Les også: Elendig luft i Oslo

Flere verktøy

– Det er bra at SV og Venstre i Stortinget kommer med forslag som vil gi kommunene flere verktøy for å bedre luftkvaliteten. Og det er gledelig at Ap vil støtte disse forslagene. Men hvorfor gjorde de ikke det i regjering? De burde være de siste til å etterlyse tempo og tiltak, sier samferdselsbyråden.

– Melby bør være mer konstruktiv og framtidsrettet og ta mer ansvar selv istedenfor alltid å skylde på den rødgrønne regjeringen, sier Jan Bøhler (Ap).

Allerede neste år kan det bli forbud mot å kjøre dieselbiler i hovedstaden på dager med høy forurensning.

– Det vil ikke bli et generelt forbud, men være et virkemiddel på dager med akutt forurensning innenfor Ring 2, sier Melby.

Høyere avgifter

Dieselforbud er et av flere hastetiltak som vurderes. Andre er miljøfartsgrenser, strengere tiltak mot tomgangskjøring og høyere priser i bomringen for biler som forurenser mye.

– Oslo er trege fordi vi ikke har fått lov til å sette i verk disse tiltakene av staten, sier hun.

– Et annet alternativ er lav­utslippsoner, som de i dag har i flere europeiske byer, blant annet i Stockholm. Det vil si soner hvor biler med høye utslipp ikke får lov til å kjøre, eller må betale en høy avgift for å kjøre i. Her må vi se på hvordan dette kan løses i praksis, sier Guri Melby.

Hun vil også stimulere transportnæringen til å gå over til mer miljøvennlige kjøretøyer, det vil si Euroklasse 6.

– I dag er det en del som har kjøretøy i denne miljøklassen. Vi må stimulere til at enda flere bytter. Men jeg tror ikke høyere vrakpant, som Bøhler foreslår, er veien å gå.

– Et annen viktig grep, som vi er i gang med, er at alle busser i hovedstaden skal kjøre på fornybar energi innen 2020, sier Melby, som også ser på lettelser for hybridbiler.