Innenriks

Mye prat og lite handling

Litt skryt og mye slakt når miljøorganisasjonene oppsummerer året som har gått.

 

Engasjerte demonstranter og trege politikere, opptur i New York og nedtur i Lima. Dagsavisen har bedt fem av miljøorganisasjonene oppsummere 2014.

Leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet, fagsjef Arild Skedsmo i WWF-Norge, Natur og Ungdom-leder Arnstein Vestre, Bellona-sjef Frederic Hauge og daglig leder Marius Holm i Zero forteller hva som var bra og dårlig i 2014.

- Stadig flere mennesker blir utålmodige etter å sette i gang endringer som begrenser de globale klimaendringene. Men politikerne, både nasjonalt og internasjonalt, henger etter, sier Lars Haltbrekken.

 

Engasjement i New York

Lederen i Naturvernforbundet mener det mest positive for miljøet i 2014 var holdningene blant mannen og kvinnen i gata.

- Det aller mest gledelige er det voldsomme folkelige engasjementet. En halv million mennesker tok til gatene for å demonstrere under FNs klimatoppmøte i september, sier Haltbrekken.

Ifølge arrangørene var demonstrasjonen under klimatoppmøtet i New York den største klimaprotesten i historien.

Også WWF trekker fram at «den folkelige bevegelsen våknet til live» under FNs klimatoppmøte.

- Det internasjonale engasjementet vokser, og vi ser stadig mer negativt fokus på kull, sier fagsjef Arild Skedsmo.

- Folk flest er helt klart opptatt av miljø og klima i det daglige. Spørsmålet er ikke om klimaproblemet er reelt, men hva som kan gjøres. Jeg er helt sikker på at bevisstheten har økt i 2014, sier Bellonas Frederic Hauge.

 

Klimarapporten

Flere hetebølger, tørke og mangel på drikkevann. I begynnelsen av november la FNs klimapanel fram siste del av sin femte rapport om klimaendringene. Den var dyster lesning: Handler vi ikke nå, vil den globale oppvarmingen få «alvorlige, gjennomgripende og irreversible» konsekvenser for både menneskeheten og naturen rundt oss, meldte klimapanelet.

- FNs klimarapport er tydelig og klar og vil øke kriseforståelsen. Det er kanskje ikke nok, men likevel positivt, sier Hauge.

Natur og Ungdom-leder Arnstein Vestre mener FN nå har gitt tydelig beskjed.

- Rapporten viser at det fortsatt er mulig å gjøre noe, men det viktigste tiltaket er å la olje og gass ligge. Klimapanelet har aldri vært så klare. Det er en marsj­ordre for norske politikere, sier han.

- Vårt høyeste ønske er at politikerne skal skjønne at Norges viktigste bidrag i klimakampen er å la olje og gass ligge, istemmer Haltbrekken.

 

USA og Kina

Halvannen uke etter at klimarapporten ble lagt fram, inngikk verdens to mest forurensende land en felles avtale om utslipp av klimagasser.

- Avtalen mellom USA og Kina er et positivt signal, selv om utslippene må reduseres mer enn avtalen innebærer, sier Haltbrekken.

Avtalen ble kunngjort av presidentene Barack Obama og Xi Jinping i Beijing. USA vil kutte sine utslipp med minst 26 prosent fra 2005-nivået innen 2025, mens Kina skal prøve å stanse sin utslippsvekst innen 2030.

- Selv om det er langt fra tilstrekkelig, er det viktig at de to største utslippslandene i verden viser at de har tenkt å gjøre noe. Og at de har tenkt å gjøre noe sammen, sier Skedsmo.

USA og Kina står til sammen for rundt 40 prosent av verdens samlede utslipp av klimagasser.

- Et framskritt, men ikke nok, mener Hauge.

 

Klima i Lima

- Den største skuffelsen i 2014 var klimaforhandlingene i Lima. Jeg var selv der nede, og det skjedde ingen ting. Vi står overfor vår tids største utfordring, og så blir avtalene gjort frivillige! Det er ingen tvil om at vi styrer mot en verden som blir 3,6 grader varmere i dette århundret, med de katastrofale følgene det får. Det er et svik mot framtidige generasjoner, raser Vestre.

- At avtalene om hva rike land skal bidra med av utslippskutt, fortsatt baserer seg på frivillighet er det mest skuffende, samtykker Haltbrekken.

Skedsmo forteller at WWF hadde forventet mer fra Lima.

- Men det får vi ta i Paris neste år, sier han.

Også Marius Holm i Zero trekker fram at klimaforhandlingene heller ikke i år gi resultater, som en nedtur.

- Men det er ikke veldig overraskende når 190 land prøver å bli enige. Klimapolitikken drives ikke først og fremst framover av internasjonale avtaler, men nasjonalt og lokalt. Enkeltland og regioner må ta ansvar, sier han.

 

Etterlyser regjeringen

Arnstein Vestre etterlyser handling på hjemmebane.

- Erna Solberg snakket til landsmøtet om miljøutfordringer og har sagt at vi ikke kan kjøpe oss fri fra miljøarbeidet. Men i år har ikke Norge gjort noe som vil føre til reduserte klimagassutslipp. Fraværet av handling har gjort 2014 til et tapt klimaår, sier Vestre.

Vestre og Skedsmo beskriver regjeringens miljøarbeid på ordrett samme måte: «Mye prat og lite handling.»

- Regjeringen må være ærlig på at den ikke har levert til forventningene, sier Skedsmo.

Hauge mener regjeringen ikke har kommet ut av startgropen.

- For å være med på oppløpet må den starte snart, mener han.

Men regjeringen får ikke bare kjeft. Fra Zero er tonen en annen.

- Vi har det grønneste statsbudsjettet noensinne med avgiftsøkning på fossil gass, økt støtte til miljøforetaket Enova og avgiftslettelser på ladbare hybridbiler og biodrivstoff. Det er ikke komplett, men skritt i riktig retning, sier Holm.