Innenriks

Oljebrems gir milliardsmell

Oljeprisen er nesten halvert siden sommeren. Hvis prisen holder seg taper Norge 84 milliarder kroner neste år.

Verdien av norsk olje har stupt fra 110 dollar fatet i sommer til 60 dollar fatet i går. Dermed er prisen på Norges viktigste råvare nesten halvert.

Oljeprisen ligger nå 200 kroner lavere enn anslaget i statsbudsjettet. Det betyr at staten får minst 84 milliarder kroner mindre i inntekter enn anslått neste år med dagens oljepris. Tapet tilsvarer 19 operahus.

Det viser beregninger sjeføkonom Øystein Dørum i DnB Markets har gjort for Dagsavisen.

I tillegg til tapte inntekter vil Norge bremse opp som følge av at en viktig motor i norsk økonomi går saktere.

 

Følger situasjonen

I Finansdepartementet følger Siv Jensen (Frp) utviklingen i norsk økonomi tett. Hun vil ikke komme med nye anslag for oljepris før revidert budsjett i mai, men påpeker at regjeringen ikke utelukker tiltak dersom det er nødvendig. Likevel påpeker hun at norsk økonomi er robust og solid.

Men Jensen er ikke i tvil om at oljebransjen nå skal slankes etter en lang opptur.

 

Vil kutte skattene

Frp-lederen mener det er avgjørende å styrke næringslivets konkurransekraft for å lykkes med en omstilling hvor oljen spiller en mindre rolle i norsk økonomi.

- Vi må redusere skattetrykket for å styrke vekstevnen. Det blir viktigere framover enn det har vært for en tid tilbake, fordi vi må gå i gang med omstillingen av norsk økonomi, sier finansministeren.

Jensen legger til at Norge trolig er over oljetoppen.

- Det er utrolig viktig at vi har konkurransekraft, at vi kan legge forholdene til rette for å skape nye arbeidsplasser som Norge vil trenge når vi nedskalerer oljesektoren. Det sier seg jo selv: Det viktigste enhver borger i Norge har er en jobb å gå til. Vi må legge til rette for det.

 

Mange er avhengig av olja

- En lavere oljepris vil gi lavere aktivitet i Nordsjøen og lavere skatteinngang. Det blir også mindre inntekter til oljefondet, og dermed også lavere avkastning, sier sjeføkonom Dørum.

Han legger til at ved store endringer i oljeprisen kan utslagene bli større enn enkle beregninger viser.

- Oljesektoren sysselsetter i dag nesten hver tiende arbeidstaker i Norge. Vi ser allerede utslag av oljebremsen. Oljeselskapene kutter i kostnader og skyver på store investeringer. Investeringene i oljebransjen vil falle med 15 prosent neste år, som vil gi lavere aktivitet for norsk næringsliv, sier han.

 

Oppturen er over

Norge vil gradvis få mindre verdier fra olja i tida framover. Dørum vil ikke si at oljealderen er over. Men fra å ha 40 år med oppgang er vi nå på vei inn i en nedbyggingsfase, påpeker han.

- Dette er ikke bare et enkeltår, men mye tyder på at vi står overfor en langvarig nedgang i etterspørselen fra oljevirksomhet.

- Det vil bli behov for å omstille norsk næringsliv vekk fra olje og over til andre næringer, sier sjeføkonomen.

 

Mindre olje- og gassektor

Finansminister Siv Jensen sier Norge «kommer til å få en litt mindre olje- og gassektor, og en større sektor med noe annet».

- Hva det blir gjenstår å se, men det er mange muligheter for hva Norge skal leve av etter oljen. Vi satser blant annet hardt på forskning og utvikling, sier Jensen.

Hun mener de rødgrønne ikke har lagt forholdene til rette for omstilling av norsk økonomi.

- Da jeg ble finansminister ble jeg overrasket over hvor lite den rødgrønne regjeringen hadde gjort for å omstille Norge til en tid etter oljen. Dette har vært på dagsorden helt siden jeg begynte som politiker. Alle prognoser har vist at vi ville nå et toppunkt i investeringer i oljen, det har vi nå nådd. Oljealderen er ikke over, men investeringene vil være på et lavere nivå og gi mindre impulser til norsk økonomi enn oljen tidligere har gjort, sier hun.

Hun sier regjeringen nå arbeider på spreng for å gjøre Norge klare til omstilling, og legge til rette for et annet næringsliv.

- Vi må ha flere bein å stå på, som fornybar energi, sier Jensen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: