Innenriks

Etablerer mediehus for mangfold i flere byer

Mentor Medier legger til rette for økt satsing på Dagsavisen og vedtok torsdag å etablere Mediehuset Dagsavisen.

Følgende melding har i dag gått ut til alle ansatte:

Styret i Mentor Medier vedtok torsdag at Dagsavisen-familien skal organiseres som et eget konsern, eid av Mentor Medier, for å legge til rette for at Norges største nummer to-avis kan realisere ambisiøse planer om å gjenskape et A-pressen i miniatyr. Styret ønsker å skape et ”Mediehuset Dagsavisen” som har som formål å eie eller drifte nummer to-aviser med Dagsavisens stoffproduksjon som stamme.

- Vi organiserer oss for å drifte Dagsavisen med tilhørende utgaver, samt Rogalands Avis, som en enhet. Signalet fra styret er at de ønsker ytterligere vekst rundt ”Mediehuset Dagsavisen”. Dette er en svært offensiv satsing på mediemangfold i Norges største byer. Vi opplever at konseptet er blitt godt mottatt og har høy demokratisk verdi. Målet er at vi på sikt skal bli mindre avhengige av pressestøtte enn vi er i dag, uttaler Eirik Hoff Lysholm, administrerende direktør og sjefredaktør i Dagsavisen og adm.dir. i Rogalands Avis.

- Vi leggerikke skjul på at vi kommer til å søke allianser med partnere som kan styrke modellen ytterligere, og vi snakker gjerne med andre nummer to-aviser om samdrift. Vi har spesielt behov for å styrke oss på annonsesiden om vi skal lykkes med å gjøre oss mer uavhengige av offentlig støtte, forklarer Lysholm.

Samtidig som Mediehuset Dagsavisen søker en posisjon som et aviskonsern for nummer to-aviser og nettsteder med sosialdemokratisk profil, vil eier Mentor Medier rendyrkes som Skandinavias kristne mediehus. I styremøtet torsdag ble det klart at konsernsjef Helge Simonnes går av for å konsentrere seg om oppgaven som sjefredaktør og administrerende direktør i avisen Vårt Land. Simonnes slutter i Mentor Medier 1. januar, og kommer til å ha delvis permisjon fra lederjobben i Vårt Land i første halvår 2015 for å konsentrere seg om bokprosjekter. Viseadministrerende direktør Per Magne Tveiten konstitueres som konsernsjef i Mentor Medier fra nyttår.

I Mediehuset Dagsavisen vil Dagsavisens publisher Eirik Hoff Lysholm være administrerende direktør. Nina Kordahl blir i tillegg kommersiell direktør for alle publikasjoner. Den daglige redaksjonelle driften i Dagsavisen vil ledes av nyhetsredaktør Espen Løkeland-Stai, mens utgavene i Drammen og Moss, og prosjekteringen av Arbeider-Avisa i Trondheim, ledes redaksjonelt av utviklingsredaktør Lars West Johnsen. Sjefredaktør Bjørn G. Sæbø har det daglige redaksjonelle ansvaret i Rogalands Avis.

- Vi skal fortsatt samarbeide tett med Mentor Medier og kjøpe tjenester fra konsernet, men ellers vil vi etter hvert opptre som et eget konsern. Strategien vår er at omsetning fra én avis og innhold fra én fullverdig redaksjon skal finansiere mange mindre lokale redaksjoner. Med stammen fra en avis skal vi bli en digital fullverdig konkurrent i mange markeder. Vi baseres oss på lignende og vellykkede satsinger i andre land, forklarer Eirik Hoff Lysholm.

- Jeg er utrolig takknemlig for den jobben Mentor Medier har gjort for å berge både Dagsavisen og Rogalands Avis. Vi har vært gjennom en enorm økonomisk snuoperasjon de siste årene. Det hadde ikke vært mulig uten en offensiv eier og konsernsjef Helge Simonnes’ tro på at vi kunne oppnå noe som mange i mediebransjen ikke trodde var mulig, uttaler Lysholm.

- Vår opplevelse er at det er et sterkt ønske i markedet om lokal aviskonkurranse i Norges største byer. Derfor har vi reetablert Fremtiden i Drammen og Moss Dagblad som utgaver av Dagsavisen med cirka 20 prosent lokalt stoff på papir. De lokale nettsidene ble lansert i midten av november, og vil ha en noe høyere lokal stoffprofil. Vi har også sikret oss rettighetene til nedlagte Arbeider-Avisa i Trondheim, og i Stavanger tilbakefører vi i midten av januar Rogalands Avis fra tredagersavis til daglige utgivelser på papir fra mandag til lørdag. Dette er mulig å få til fordi vi kjører Dagsavisen som stamme med inntil 50 prosent av stoffet. Signalene fra folk i Stavanger er helt tydelige – byen ønsker konkurranse og vil ikke være bekjent av å ha bare én dagsavis, forteller Lysholm.