Innenriks

100.000 ansatte får ikke tjenestepensjon

TJENESTEPENSJON: 100.000 personer i Norge taper stort i pensjon fordi de er midlertidig ansatte eller slutter før de har vært ansatt i ett år. De blir dermed ikke opptatt i bedriftens pensjonssystem.

Jo yngre man er, jo mer taper man fordi opptjent pensjonssaldo ville ha forrentet seg over alle år fram til pensjonsalder.

Storebrand har regnet ut for Dagsavisen at en 30-åring som har en midlertidig jobb på ni måneder med en lønn som tilsvarer en årsinntekt på 350.000 kroner ville ha fått en pensjonssaldo ved 67 år på mellom 34.000 og 118.000 kroner i pensjonssaldo, avhengig av pensjonsordning, hvis vedkommende hadde blitt tatt inn i bedriftens pensjonsordning. Justert for forventet inflasjon vil pensjonssaldoen ha ligget på mellom 14.000 og 49.000 kroner.

De få månedene med midlertidighet den gang man var 30 år gjør at man får rundt 3.400 og 11.800 mindre i årlig pensjon i ti år. (Innskuddsordningen, som nå er mest vanlig, har normalt en pensjonsutbetaling over 10 år.)

Tommelfingerregel

Som en tommelfingerregel kan en person i 30-årsalderen regne med å tape mellom 1.500 og 5.000 kroner i pensjonssaldo hvor hver måned han eller hun jobber midlertidig. Er man eldre, blir tapet noe mindre, og omvendt hvis man er yngre. Er lønnen høyere/lavere, blir tapet tilsvarende høyere/lavere.

Mange rammes

Nesten sju prosent av dem som arbeider i privat sektor i Norge er midlertidig ansatte ifølge NHOs høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet om endringer i reglene om midlertidig ansettelse. Det betyr at over 100.000 personer er i arbeid hvor de ikke opparbeider seg tjenestepensjon. I tillegg kommer de mange som ikke er midlertidig ansatte, men som sier opp og slutter før de har jobbet ett år samme sted. Ifølge Storebrand slutter rundt 1 % av de ansatte hos forsikringsselskapets bedriftskunder før de har jobbet ett år i bedriften.

- Vi har rundt en tredel av markedet, så tallene burde være ganske representative, sier kommunikasjonssjef Bjørn Erik Sættem.

- Må være oppmerksomme

Ansatte i stat og kommuner får ikke med seg opptjeningen hvis summen av deres arbeidsforhold ulike steder i offentlig sektor ikke kommer opp i tre år.

- Folk bør være oppmerksomme på hva man taper på å slutte rett før disse grensene, sier Sættem.

LO krever nye pensjonsregler

– Vi må ha brede ordninger på tvers av bedriftene, slik at man ikke mister pensjon på denne måten, sier LOs nestleder, Tor-Arne Solbakken.

Han vil ha en ordning der man tjener opp pensjonen fra første dag og første tjente krone. Bytter man arbeidsplass, skal man få med seg det man har tjent opp uansett hvor lenge man har jobbet der.

Solbakken sier det er et hovedproblem at det finnes så mange ulike tjenestepensjonsordninger næringslivet i dag.

Noe på gang

Noe er på gang. Solbakken forteller at arbeidsgiverorganisasjonen Virke og Fagforbundet vil som de første ta i bruk en hybridordning som allerede er vedtatt. Den kan åpne for opptjening fra første dag og kan også kunne gå på tvers av bedrifter. LO vil også skifte over til en slik ordning for sine ansatte, ifølge Solbakken.

Solbakken ser også mulighet for å få til en bedriftsoverskridende ordning i industrioverenskomsten, men ikke til våren. For da er det et mellomoppgjør.

Regjeringen vil gjøre det lettere for næringslivet å ansette midlertidig. Det vil sannsynligvis føre til flere korttidsansatte.

Må gjøre noe

Bjørn Erik Sættem i Storebrand mener at myndighetene må gjøre noe med pensjonsreglene hvis de myker opp reglene for midlertidig ansettelse. Han foreslår at arbeidstakere skal få rett til pensjonsopptjening dersom arbeidsforholdet i bedriften samlet sett er over 12 måneder.

Direktør Svein Oppegaard i NHO nøyer seg med å si at de ikke har hatt temaet til drøfting.

Nyeste fra Dagsavisen.no: