Innenriks

Lover mer sykkelvei neste år

SYKKEL: Neste år øker byggingen av sykkelveier langs riks- og fylkesveiene med over 30 prosent.

Det forteller samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

- Vi får en vekst fra 106 kilometer i år til 140 kilometer i 2015, konkretiserer Solvik-Olsen, overfor Dagsavisen.

Samtidig ønsker han at det både skal bli billigere og ta kortere tid å bygge nye sykkelveier langs riksveiene. Vegdirektoratet har nå frist på seg til 15. november med å finne ut hva som må til for å få til noe slikt.

Oppveier kutt

I forrige uke ble regjeringen kritisert fra flere ulike hold i Dagsavisen, for det som oppfattes som manglende satsing på sykkelen.

SVs stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås var på ingen måte fornøyd med kuttene i støtten til sykkelveier i neste års statsbudsjett. Støtten er foreslått redusert med 51 millioner til 541 millioner kroner.

Forbrukerrådet, på sin side, kritiserte den statlige belønningsordningen for bygging av sykkelveier i kommunene. De ti millionene som er satt av, vil ikke rekke til mer enn 1 meter og 87 centimeter med ny sykkelvei i hver kommune, ifølge Forbrukerrådets regnestykke.

Solvik-Olsen bekrefter at det legges opp til kutt i støtten til sykkelveier og at belønningsordningen ikke vil rekke til mange meter med ny sykkelvei. Men dette mer enn oppveies av at bevilgningene til riksveiene og fylkesveiene øker med flere hundre millioner kroner, mener statsråden. Denne satsingen vil ikke bare føre til nye og bedre veier, men også utløse i alt 140 kilometer med nye sykkelveier, forsikrer han.

Les også: Vil belønne sykling

Rødgrønn svikt

Parallelt med dette er Solvik-Olsen opptatt av å ikke bare «dytte pengene blindt ut», til nye sykkelveier. Han viser i den anledning til den forrige regjeringens manglende resultater.

- I perioden 2010-2013 planla den rødgrønne regjeringen bygging av om lag 250 kilometer med nye sykkelveier, men de lyktes bare med å bygge 73 prosent av det de hadde lovet, påpeker Solvik-Olsen.

- Når du år etter år ikke klarer å nå målene, er det noe som skurrer. Da hjelper det ikke bare å bevilge enda mer penger. Det er derfor vi nå har sendt brev til Vegdirektoratet, for å få dem til å gå gjennom sykkelveistandardene og håndbøkene, slik at vi kan finne ut om reglene er for rigide, om det bygges for ekstravagant, og hva som må til for å få bygd raskere og billigere.

40.000 kroner per meter

Innspill fra blant annet en rekke ordførere, har bidratt til brevet til Vegdirektoratet.

- De forteller meg at Vegvesenet trenger 30-40.000 kroner for å bygge én meter med ny sykkelvei, mens lokale entreprenører hevder at de kan bygge billigere. Ordførerne påstår også at hvis de bare kunne ha fått lov til å utvide veibredden med en halv meter, neste gang de asfalterer, så ville de ha fått en sykkelvei som er mer enn god nok for syklister flest, forteller Solvik-Olsen.

- Men det er ingen vits med nye sykkelveier hvis ingen bruker dem. Det er viktigere å få 1.000 nye syklister på én kilometer med ny sykkelvei, enn to nye syklister på ti kilometer med ny sykkelvei, fortsetter statsråden.

I forlengelsen av denne erkjennelsen, vil han nå invitere storbyene til å komme med innspill til hvordan man skal få flere bilister til å begynne å sykle.

- Jeg vil også snakke med sykkelorganisasjonene og friluftslivsorganisasjonene om dette, for å finne ut hva som er deres minimumskrav, og hva de mener bør gjøres annerledes, forteller Solvik-Olsen.

94.000 kilometer

Han håper det vil være mulig å få til et slikt innspillsmøte før jul.

- Jeg gjør ikke dette for å utsette byggingen av nye sykkelveier, men for å løse ting. Målet i Nasjonal transportplan ligger fast, påpeker Solvik-Olsen.

Det innebærer 240 kilometer med nye sykkelveier langs riksveiene innen 2023.

Forbrukerrådet har per dags dato lite håp om at politikerne vil klare å nå dette målet.

- Hvis vi fortsetter som nå, blir vi ikke ferdige før i 2060, uttalte fagdirektør Anne Haabeth Rygg til Dagsavisen torsdag.

Statens vegvesen har anslått at det er behov for 400 kilometer med nye sykkelveier langs de samme riksveiene.

Både Vegvesenet, fylkeskommunene og kommunene har ansvar for bygging av sykkelveier, etter som det offentlige veinettet er tredelt.

Til sammen er det om lag 55.000 kilometer med riks- og fylkesveier i Norge. I tillegg kommer nærmere 39.000 kilometer med kommunale veier.

tor.sandberg@dagsavisen.no

Nyeste fra Dagsavisen.no: