Innenriks

Streiken over – tillitskrisen består

ENIGHET: Den akutte konflikten om lærernes arbeidstid er over, men den grunnleggende tillitskrisen i skolen er neppe løst.

– Vi håper dette blir et vendepunkt, for dette har handlet om mer enn ord i en avtale. Dette har vært et læreropprør, sier Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied.

Hun mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) nå må ta grep og sørge for sammenheng mellom det politikerne sier på riksplan og det lærerne blir møtt med på den enkelte arbeidsplass.

– Det viktige nå er at skolen får klare og tydelige rammer. Lærerne vil ha mer enn flotte ord fra sentrale politikere, de vil ha handling, sier Lied.

Lover bedring

Utdanningsforbundet mener et nødvendig skritt på veien er å kutte i skjemaveldet og rapporteringsrutinene som ifølge lærerne stjeler dyrebar tid og går utover undervisningen.

Men dette vil ikke forhandlingsmotpart KS ta ansvaret for.

– For oss handler ikke dette primært om mistillit mellom lærerne og KS. Noe av frustrasjonen skyldes pålegg og forventninger skapt av regjering og storting. Dette tillegges KS med urette, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

Nå lover kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen bot og bedring.

– Vi er mer enn åpen for innspill om tidstyver som kan fjernes. Vi holder allerede på med å kartlegge alle tidstyver med den tanke at flere av dem skal vekk, sier han til NTB.

Raseri

Leder Anne Finborud i LO-organisasjonen Skolenes Landsforbund mener å ha svaret på hvorfor temperaturen ble så høy som den ble under årets oppgjør.

– Dette var mer enn et lønnsoppgjør. Vi opplevde et angrep på selve lærerrollen, sier hun.

En av dem som hardest fikk merke lærernes raseri var KS' forhandlingsleder Per Kristian Sundnes. På sosiale medier ble han møtt med heftig og tidvis sjikanøs kritikk.

– Det gikk nok mindre inn på meg enn mange kanskje tror. Men det hadde nok vært annerledes om jeg var yngre, sier Sundnes til NTB.

Han understreker at tonen i forhandlingene var god hele tiden, selv om prosessen ble lang og løsningen satt langt inne.

Lokale forhandlinger

Etter en lang sommer og tre hele skoleuker i streik, kom partene til enighet mandag. De om lag 100.000 elevene som har vært rammet av streiken, kan tirsdag vende tilbake til skolen.

Mer vekt på lokale forhandlingsløsninger var nøkkelen til enighet. Det skal ikke innføres mer bundet arbeidstid uten at det framforhandles lokalt. Ved uenighet blir det mekling på fylkeskommune- eller kommunenivå, men lærerne kan uansett si nei og insistere på å beholde dagens ordning.

Per Kristian Sundnes og KS er åpne om at sluttresultatet ikke ble som de hadde håpet i utgangspunktet, men arbeidsgiversiden gleder seg over at den enkelte skoleleder og skoleeier vil få mer innflytelse.

Skolering

I utgangspunktet sitter det langt inne for de store arbeidstakerorganisasjonene å godta at den lokale forhandlingsretten styrkes. Men Utdanningsforbundet avviser at lærere på den enkelte skole vil kunne føle seg presset til å godta upopulære arbeidstidsordninger av en pågående rektor eller skolesjef.

– Det er så tydelig hva som skal gjelde dersom partene ikke blir enige. Det gir en trygghet for oss, sier Lied.

Anne Finborud i Skolenes Landsforbund sier det var en liten, men viktig seier at dagens arbeidstidsavtale skal gjelde fram til skolestart 2015. Det er først da den nye enigheten skal settes ut i livet.

– Det er viktig fordi det gir oss tid til å skolere våre tillitsvalgte og forberede oss på det som kommer, sier hun.

Den framforhandlede avtalen skal nok en gang ut i uravstemning blant lærernes organisasjoner. Dersom resultatet blir avvist, vil streiken bli gjenopptatt. (NTB)

Skolene i normal drift fra tirsdag

Skolene vil være i normal drift igjen fra tirsdag morgen, etter at partene i lærerkonflikten er enige om en ny arbeidstidsavtale.

– I KS har vi følt veldig sterkt på ansvaret for at barna skal få komme på skolen. Det har vært hovedgrunnen til at vi har gått enda en runde for å forsøke å finne en løsning på konflikten, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Avtalen som nå er anbefalt av både KS og lærernes organisasjoner; Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Norsk Lektorlag og Musikernes Fellesorganisasjon, innebærer at hele ansvaret for prosesser og avgjørelser om organisering av arbeidstiden legges til den enkelte skole og kommune.

– Dette har vært et viktig prinsipp for oss som jobber for lokalt selvstyre. Derfor er vi glad for at lærerorganisasjonene har kommet oss i møte på dette, sier Helgesen, som imidlertid understreker at KS langt fra er like fornøyd med alle deler av avtalen.

– Vi har jobbet lenge for å få til en avtale for dem som ikke klarer å bli enige lokalt, som sikrer mer tilstedeværelse. Det har vi ikke fått til.

Lærerne har vunnet fram, mener Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied, etter at partene i lærerstreiken er kommet til enighet.

– En tøff, men nødvendig streik har ført fram. Vi har klart å beholde fleksibiliteten lærerne trenger for å gjøre en god jobb for elevene, sier Lied.

Nå sender Utdanningsforbundet avtalen ut på uravstemning blant medlemmene. (NTB)

 

Lektorlaget: Et vendepunkt

Norsk Lektorlag er glad for debatten lærerstreiken har skapt. Organisasjonen vil anbefale det fremforhandlede forslaget for sine medlemmer.

– Det har vært en veldig hard konflikt og hard debatt. Men på mange måter er vi glade for denne debatten. Selv om den har vært ubehagelig, har den løftet opp viktige problemstillinger i den norske samfunnsdebatten, sier leder Norsk Lektorlag Gro Elisabeth Paulsen

Paulsen sier det er viktig å heve lærernes status, og mener debatten i forbindelse med streiken kan være et vendepunkt for læreryrket statusnedgang. (NTB)

Streikelærer: – Dette ser ut som en ålreit løsning

- Du kan godt si at dette er en seier, sier lærer Buan Øfsti, til NTB.

Hun er først og fremst glad for at det ble en løsning i den langvarige lærerstreiken.

– Jeg er glad for at de har kommet fram til en løsning. Det ser ut som om det er en ålreit løsning, sier Turid Buan Øfsti som er en av 44 lærere ved Blussuvoll ungdomsskole i Trondheim som har vært ute i streik.

Hun tror det blir overveldende ja til den nye arbeidstidsavtalen når den kommer opp til uravstemning.

– Ikke fordi den er så god, men fordi dette er det beste vi kan få til nå, sier hun. (NTB)