Innenriks

Også muslimer er truet

Trusselen: Antirasistisk Senter frykter at terrortrusselen kan skape spenninger mot minoriteter i Norge.

Også muslimer er truet

Trusselen: Antirasistisk Senter frykter at terrortrusselen kan skape spenninger mot minoriteter i Norge.

n Nina Johnsrud

n Stian Fyen

- Norske muslimer er truet på lik linje med andre nordmenn. Vi er oppmerksomme og aktsomme på lik linje med samfunnet for øvrig. Det er viktig at norske muslimer inkluderes som en del av «oss» og ikke fryses ut som et fremmed «dem», sier Shoaib Sultan, seniorrådgiver ved Antirasistisk Senter.

Etter 22. juli 2011 har han snakket med mange norske muslimer som sier at de da skjønte på en helt annen måte at de var en del av det norske samfunnet.

- Det som skjer med Norge, skjer med oss alle, sier han.

Sultan mener det er en fare for at vi kan få det justisministeren advarer mot; spenninger mellom befolkningsgrupper og mot minoriteter.

Opprørt

Daglig leder i Ungdom Mot Rasisme, Mina Adampour, blir opprørt av videoer som forherliger vold og terror.

- Om sinnet til disse unge mennene skal rettes mot noen, skal det være mot oss med minoritetsbakgrunn. Det er vi som ikke godt nok har kommunisert til omverdenen hva krigføringen har gjort med våre land. De skal ikke tro at det å ta uskyldige liv i Norge, redder uskyldige liv i utlandet. Nordmenn har ingen skyld i at internasjonal politikk er så vilkårlig som den er, sier Adampour. Hun har selv deltatt i fredsbevegelsen i tolv år og biter seg merke i at denne gruppen ofte rettferdiggjør vold, hat og kriminalitet med en idé om godhet.

Kjempe mot

- Politikk ikke er en lek du hopper inn i med gevær og bomber dagen du har fått det for deg at du skal være engasjert. Disse sinte unge mennene hevder at de kriger for den gode sak. Da spør jeg meg hvor de var for ti år siden. Vi startet den første skolestreiken imot invasjonen av Irak. Jeg sier ikke at det hjalp, men vi må bruke vår tale og vår penn til å kjempe imot urett, sier hun.

Hun utfordrer sinte unge menn til debatt.

- Vi har vært tusener som har tatt standpunkt mot krigføring mot sivile. Ungdom mot rasisme er imot enhver diskriminering og oppfordring til voldshandlinger, sier Adampour.

Daglig leder i Minotenk, Linda Alzaghari, sier at det vi har vært redd for, ser ut til å ha skjedd: At jihadister og al-Qaida-inspirerte grupper som ISIL nå har fått en global orientering.

- Det bekymrer meg at det virker som myndighetene i Norge vet så lite, sier hun.

samfunn@dagsavisen.no

«Det som skjer med Norge skjer med oss alle.»

Shoaib Sultan, 
Antirasistisk Senter

Ikke faktaboks.

Nyeste fra Dagsavisen.no: