Innenriks

- Gjenreis Aker som lokalsykehus

HELSE: Helse Sør-Øst vil dempe presset på Ahus ved å sende enda flere pasienter til Diakonhjemmet. - Gjenreis heller Aker som lokalsykehus, mener Jan Bøhler (Ap).

Det er fortsatt aktivitet på Aker sykehus, men Jan Bøhler (Ap) mener at det bør gjenreises som et fullverdig lokalsykehus.

Det ble hett rundt ørene på helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) utenfor Stortinget mandag. Der ble han møtt av flere tusen demonstranter, som protesterte mot nedleggelsen av sykehusene i Kragerø og på Rjukan.

Det kan bli mer bråk i årene framover, også om sykehustilbudet i Oslo-området. I en fersk rapport har Sintef analysert kapasitetsbehovet i Helse Sør-Øst fram mot 2030. Der kommer det fram at økt befolkningsvekst og flere eldre gir en økt aktivitet på cirka 30 til 35 prosent om 16 år, forutsatt at dagens virksomhet ikke endres.

Mer behandling

Økt andel eldre vil gi en økning i behandling av blant annet kreft, hjerte- og karsykdommer og øyesykdommer. I tillegg forventes det en kraftig økning i behov for diagnostikk, også der det ikke alltid påvises sykdom, ifølge Sintef.

- Det har sammenheng med ønsket om å komme tidlig i gang med behandling av alvorlige sykdommer, men også sannsynligvis et økt forventningspress om tilgang til spesialiserte tjenester. Dette er uavhengig av økningen i antall eldre, sier seniorrådgiver Asmund Myrbostad i Sintef til Dagsavisen.

Sintef slår klart fast at den aller største utfordringen, både på kort og lang sikt, er knyttet til Akershus universitetssykehus (Ahus). Det beregnes at det allerede hardt pressede sykehuset mangler 228 døgnplasser for å møte behovet i 2030.

- Dette skaper usikkerhet om hva slags situasjon man kommer til å ha på Ahus framover. De har slitt med å fylle rollen sin, fordi de har for liten kapasitet til å både ta imot akutte pasienter og gjennomføre planlagte operasjoner, sier Myrbostad.

Sendes fra Ahus

1. januar 2011 overtok Ahus et pasientgrunnlag på 160.000 personer (fra Follo og Groruddalen) fra Aker universitetssykehus. Sistnevnte ble omtrent samtidig lagt ned som lokalsykehus.

Men overtakelsen gikk alt annet enn problemfritt. De siste årene har skandalene stått i kø ved Ahus som i dag har ansvaret for cirka 500.000 mennesker. Men befolkningsveksten tilsier at tallet kan vokse til 550.000 allerede i 2020.

Den sprengte kapasiteten på Ahus fikk Helse Sør-Øst til å inngå en avtale med Diakonhjemmet sykehus for avlastning. Fra og med 1. februar i år har Diakonhjemmet mottatt inntil ti pasienter i døgnet fra bydelene Grorud, Alna og Stovner som trenger øyeblikkelig hjelp. Lovisenberg og Ullevål har også tatt imot et mindre antall.

Permanent løsning

Dette ser ut til å kunne bli en permanent og mer omfattende løsning. Styret i Helse Sør-Øst skal ta stilling til Sintef-rapporten i et styremøte i morgen. Peder Olsen, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, skriver i sin anbefaling til styret at det vil være riktig å «utvide bruken av Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet sykehus».

- Sykehusene i Oslo-området har lange tradisjoner for samarbeid og deling av oppgaver, og befolkningen er vant til å få sine tjenester på ulike sykehus når de blir pasienter, avhengig av hva slags behandling de har behov for, skriver Peder Olsen i en e-post til Dagsavisen.

- Vi mener at hovedstadsområdet bør sees under ett som et nettverk av sykehus med ulike ressurser. Vi vil nå jobbe med å videreutvikle denne oppgavefordelingen mellom sykehusene. Det vil skje i nært samarbeid med kommuner og bydeler slik at vi samtidig kan tilrettelegge for en god samhandling mellom aktørene til det beste for pasientene, legger han til.

Vil gjenreise Aker sykehus

Jan Bøhler, stortingsrepresentant og leder i Oslo Ap, er bekymret for helsetilbudet til Groruddalens innbyggere.

- Det er veldig alvorlig at Groruddalen ikke skal ha et reelt fullverdig lokalsykehus, sier Bøhler til Dagsavisen.

- Ahus er lokalsykehus på papiret, men folk som bor her kan havne på fire forskjellige steder: Ahus, Lovisenberg, Diakonhjemmet eller Ullevål. De blir en salderingspost som skal dirigeres dit det er ledig plass av AMK-sentralen, fortsetter han.

Bøhler mener dette kan redusere pasientsikkerheten, da sykehusene som avlaster ikke sitter på pasientenes journaler.

- Jeg har ikke noe negativt å si om Diakonhjemmet eller Lovisenberg, men vi kan ikke ha det sånn at pasienter i Groruddalen behandles som kasteballer. Lokalsykehuset ditt skal ha journalen og pasienthistorien din når du kommer, sier Bøhler.

Han viser til at sykehuset også skal drive et nært samarbeid med bydelene om samhandlingsreformen og tiltak mot sosiale helseforskjeller.

- Dette vil ikke kunne skje fra fire forskjellige sykehus. Ingen andre områder i landet behandles slik, sier han.

Han mener det er på høy tid å vekke Aker sykehus til live igjen, framfor å sende pasientene til fire sykehus.

- Ahus har ikke plass til Groruddalen, som vi sa. Nå bør man gjenreise Aker som lokalsykehus, det er den beste og billigste løsningen på sikt, sier Bøhler.

sturla.hanssen@dagsavisen.no