Innenriks

Vandringer for villblomstene

TRUET: Dypblå dragehoder kneiser i vinden. Dragehode er en sjelden art. Men på denne lille enga holder den fortsatt stand mot inntrengere som gullris, russekål og syrin.

I morgen er det villblomstenes dag, med blomstervandringer over hele landet. Blir du med på en av Norsk botanisk forenings blomstervandringer, kan du lære mer om den norske villfloraen. I år ser blomstervandrerne nærmere på inntrengerne - de blomstene som sprer seg og prøver å fortrenge de opprinnelige blomsterartene på stedet.

Av ekstra aggressive arter som har begynt å ta over flere steder kan du finne kanadagullris, syrin, lupiner og russekål. Disse plantene er ikke venner av villblomstene særlig glad i. Og de kan du gjerne dra opp med rota - om du har lyst og pågangsmot.

Trusler på alle kanter

I Bærum kommune har Park- og idrettsvesenet ansatt en egen person for å luke opp disse plagsomme vekstene. Ved Oksenøya i Bærum går Anna Sætane løs på lukejobben med krum hals. Norsk botanisk forening applauderer innsatsen.

- Hadde kommunen valgt å sprøyte, ville jorda blitt full av gift, og det ville tatt lang tid før den naturlige vegetasjonen var tilbake, forteller May Berthelsen i Norsk botanisk forening.

På vår lille eng ved Oksenøyveien ser vi rødlistede arter omkranset av veier, bolighus, en søppelfylling og fremmede aggressive arter. Det er typisk for sjeldne blomster. De er truet fra mange kanter. Truet av naturen og av sivilisasjonen.

Det er likevel vakkert her på denne lille enga like ved den ganske tungt trafikkerte veien. Markblomstene er liksom drysset utover. Alt fra blodstorkenebb og tiriltunge til knollmjødurt og prestekrage.

Dragehode

Litt i kanten av enga står vår lille flokk med dragehoder. Dragehode er en vakker og sjelden urt i leppeblomstfamilien. Den står på rødlista over svært truede arter. Dragehode har vært artsfredet i Norge siden 2005, og arten er i svak tilbakegang på grunn av gjengroing, oppdyrking og utbygging.

May Berthelsen forteller at det ikke er uvanlig at veier, og utbygginger av boliger og veier, er blitt stoppet på grunn av funn av sjeldne blomster. I 2010 ble utbyggingen av et boligfelt på Snarøya stoppet. Et veiprosjekt rundt Hønefoss ble lagt på is på grunn av funn av en sjelden art.

Blåskinnende bille

På dragehode lever en liten, svart- til blåskinnende glansbille som bærer navnet dragehodeglansbille. Billen lever kun på dragehodeblomster og ble oppdaget for første gang i 1959. På verdensbasis finnes den kun i Oslo, Akershus og Buskerud. Den er enda sjeldnere enn sin vertsplante og er derfor også mye mer sårbar for habitatødeleggelse.

- Vil du plukke med deg markblomster hjem, skal du selvfølgelig ikke ta de truede artene eller plukke i naturreservater. Og ønsker du å ta med deg blomster, må du plukke med omhu. La mange av blomstene stå igjen. Det er rådet fra May Berthelsen og Signe Magnus.

For blomster er penest i sitt rette element. Og da er det flere enn deg forunt å nyte synet av deres fargeprakt.

ester.nordland@dagsavisen.no