Innenriks

- Slik kan klimakuttene gjøres

KLIMA: - Statsminister Erna Solberg, du kan fortsatt klare å få til de nødvendige utslippskuttene fram til 2020, og dette er måten du kan gjøre det på.

Det sier Arnstein Vestre, leder i Natur og Ungdom, etter at Statistisk sentralbyrå har lagt fram tall som viser at de norske utslippene av klimagasser gikk opp i fjor og ikke ned.

Økningen var på 0,2 prosent. Olje- og gassektoren var den sektoren som hadde størst økning i utslippene med hele 2,1 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Trenden ble brutt

Dermed ble en kortvarig positiv trend brutt. For både i 2011 og 2012 gikk de nasjonale utslippene ned, sammenlignet med foregående år.

Fjorårets økning fører til at det blir enda vanskeligere å nå målsettingen i klimaforliket, det at Norges utslipp ikke skal overskride 45-47 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020.

- Vår holdning er likevel at dette er mulig hvis statsministeren tar ansvar og sørger for at hennes statsråder gjennomfører de nødvendige tiltakene. Da kan vi klare å få til de kuttene som må til, reduksjoner i utslippene på minst 3,2 prosent hvert år framover, sier Vestre.

- Hva innebærer det?

- Det innebærer årlige utslippskutt på 1,7 millioner tonn, noe som tilsvarer utslippene fra 650.000 biler, eller cirka 1,5 gasskraftverk på størrelse med Mongstad, svarer Vestre.

- Er det mulig å kutte så mye så fort?

- Ja, det finnes en rekke tiltak som kan føre til at vi når det ikke veldig ambisiøse målet om innenlandske kutt.

Så langt har politikernes ambisjoner om utslippskutt i altfor stor grad handlet om å kjøpe seg fri ved å kjøpe klimakvoter i andre land, mener Vestre.

- 2020 nærmer seg med stormskritt. Det er viktig å tenke på hva som skal skje også etter det. For at Norge skal bli et lavutslippssamfunn, må det satses langt mer ambisiøst.

Det tilsier også tiltak som ikke nødvendigvis faller i smak i store deler av befolkningen, mener han.

- Høyere avgifter på flyreiser er et slikt tiltak, nevner Vestre, før han presenterer alle tiltakene som kan gjøre Erna Solberg til klimastatsministeren.

Oppskriften

* Storsatsing på kollektive løsninger i byene, inkludert tiltak som gjør det dyrere å kjøre bil inn i byene i rushtida.

* Høyere avgift på innenlands flyreiser. Pengene brukes til jernbaneutbygging.

* Høyere CO2-avgift både for biler og oljeindustrien.

* Raskest mulig utbygging av dobbeltspor i Intercity-triangelet.

* Femårig stans i nye utvinningstillatelser for oljeindustrien, samt en avlysning av den 23. konsesjonsrunden.

* Elektrifisering av store, eksisterende oljefelter, og ikke bare framtidige felter, slik som Utsirahøyden.

* Elektrifisering av jernbanen hvor dette ikke allerede er gjort, og en utredning for å få raskere togforbindelser mellom de store byene i Sør-Norge.

* Belønningsordning for nye gang- og sykkelveier.

- Noe av dette er vel allerede på gang?

- Høyre og regjeringen har sagt seg positive til flere av disse tiltakene, men det hjelper ikke med bare store ord. Det må bevilges penger og tiltakene må faktisk også gjennomføres, svarer Vestre.

tor.sandberg@dagsavisen.no

Nyeste fra Dagsavisen.no: