Innenriks

Frykter at få anmelder hatkrim

RASISTISK VOLD: Politidirektoratet mener mørketallene for rasistisk vold er store. Nå vil de gjøre terskelen for å anmelde hatkriminalitet lavere.

Jacob Kuteh (54) ble slått utenfor sitt hjem i Verdal lørdag morgen. Her er vennen Torun Tromsdal på besøk. Til Høyre Jacobs kone Hawa. FOTO: SIVERT ROSSING/TRØNDER-AVISA

- Vårt straffesaksregister viser at politiet mottar få anmeldelser av hatrelaterte forbrytelser, sier seniorrådgiver i Seksjon for forebygging- og kriminalitetsbekjempelse i Politidirektoratet (POD), Ingvild Hoel til Dagsavisen.

Lørdag morgen ble Jacob Kuteh (53) slått og påført en stor kul i hodet utenfor sitt hjem i Verdal i Nord-Trøndelag. Ifølge Kuteh skal gjerningsmennene ha sagt at «vi liker ikke innvandrere i Verdal».

Nå reises igjen rasismedebatten i Norge.

- Vi tror det er et stort problem at folk som rammes ikke tar kontakt med oss, og ønsker en lavere terskel for å anmelde hatkrim. Derfor har vi iverksatt en rekke tiltak for å skape trygghet om at dette er saker som politiet gjør hva vi kan for å etterforske og oppklare, sier Hoel i Politidirektoratet.

Slått ved hjemmet sitt

Kuteh, som opprinnelig er fra Liberia, har forklart politiet at fem ungdommer angrep ham, og at angrepet var rasistisk motivert.

Overfor politiet har ungdommene gitt en helt annen historie. En 23-åring er en av fem ungdommer som er avhørt av politiet i saken i Verdal. Han sier, ifølge Adresseavisen, at de først fulgte etter det de trodde var en de kjente i det samme området, fordi han hadde lik bil som Kuteh. Ungdommene hevder episoden ikke var rasistisk motivert, at det var 54-åringen som beskyldte dem for å være rasister, og at han falt og slo seg i hodet i tumulter som oppsto.

Det gikk over ett døgn fra voldshendelsen i Verdal lørdag morgen til det ble tatt avhør av de siktede. Det kan ha svekket etterforskningen.

I går fikk Kuteh ifølge Trønder-Avisa mange støttemeldinger etter overfallet.

Flere episoder

Episoden i Verdal er imidlertid ikke den eneste hendelsen hvor rasisme er blitt tema under etterforskningen i løpet av de siste månedene.

I Bergen ble en asiatisk mann i begynnelsen av 20-årene brutalt slått ned og kuttet i ansiktet med kniv på Flaktveit utenfor Bergen like før nyttår. Politiet i Bergen kalte overfallet en av de styggeste og mest alvorlige episodene på lenge, og brukte ordene «klart rasistisk motivert vold».

I disse tilfellene har ofrene anmeldt forholdene til politiet.

Ber folk anmelde

Politiets kriminalstatistikk viser at antall anmeldelser av rasistisk hatkriminalitet gikk ned fra 235 anmeldelser i 2010 til 141 anmeldelser i 2013. En bred satsing fra Politidirektoratets side skal bidra til å bygge opp tilliten til politiet blant dem som utsettes for rasistisk motivert kriminalitet.

- Vi jobber for å få kjennskap til flere slike saker, men også med selve registreringsverktøyet. Når vi får anmeldelser på dette, skal vi kunne registrere sakene på riktig måte, sier Hoel.

Hun påpeker at det gjøres et stort arbeid for å bevisstgjøre politiet som tar imot anmeldelser, for å høyne oppmerksomheten rundt disse sakene, og sikre at de blir etterforsket og tatt videre.

- Dette er et prioritert område, og vi jobber intenst for å kunne gjøre dagens system bedre enn det er, sier Hoel til Dagsavisen.

Ett av problemene som også gripes fatt i, er hva som skjer dersom en sak blir henlagt.

- Tidligere har anmeldere opplevd å ikke høre noe fra politiet før et brev dumper ned i postkassen og ganske enkelt sier at saken er henlagt. Slik skal vi ikke ha det, sier hun.

Dersom etterforskningen av slike saker ikke fører til en straffesak mot en eller flere gjerningsmenn, skal den som anmelder få en begrunnelse for hvorfor saken henlegges. Det kan være at det ikke finnes beviser nok mot en gjerningsmann, eller at vi ikke klarer å finne fram til personen.

- De som anmelder hatkrim, skal merke at vi tar deres situasjon på største alvor, sier Hoel.

Nekter straffskyld

Lensmannen i Verdal er fortsatt ikke ferdig med avhørene av de involverte.

- Det som er på det rene, er at det er forskjellige forklaringer ute og går, sier lensmann Knut Olav Røstad til Dagsavisen.

I tillegg til fornærmede og de fem siktede ungdommene, er noen naboer avhørt i saken.

- Ungdommene nekter for at motivet er rasisme, og de nekter straffskyld. Det vi holder på med nå, er å kontrollere de enkeltes forklaring opp mot hverandre, sier han.

- Er ungdommene kjent av politiet for andre forhold?

- Nei, det er de ikke, sier lensmannen.

tore.letvik@dagsavisen.no

Ber politiet skjerpe seg

Leder for Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen, mener politiet ikke tar hatvold på alvor.

– Problemet med hatkriminalitet må løftes. Folk som opplever trusler eller vold må anmelde. Men det må også registreres og følges opp bedre fra politiet, sier leder for Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen til Dagsavisen.

Han forteller om svært varrierende erfaringer med hvordan politiet følger opp anmeldeser av hatkriminalitet.

– Blir de ikke tatt på alvor, eller blir de ikke fulgt godt nok opp?

– Det er begge deler. Du opplever allerede i vakta at du ikke blir tatt på alvor. Hvis de blir tatt på alvor får det i alle fall ikke noen konsekvenser, sier han.

– Jeg opplever at hatkriminialitet over et bredt spekter må tas mer alvorlig. Deler av politiet ønsker det, men det framstår som veldig variert, sier Steen.

Han legger til at politiet i Verdal sier de vil etterforske overfallet av Jacob Kuteh som vold.

– Jeg håper inderlig at de også etterforsker det som mulig hatkriminalitet. Hvis det blir en tiltale, bør det være med. Jeg skal ikke konkludere før politiet har etterforsket saken, men offerets forklaring tyder på et svært alvorlig tilfelle av hatkriminalitet. Da må det etterforskes som det.

havard.therkelsen@dagsavisen.no