Innenriks

Ber Sp forbli rødgrønt

KRISE I SP: Senterpartiets framtid bør være rødgrønn. Det mener Sp-veteran Steinar Ness, som likevel ikke vil lukke døra til sentrum for godt.

- Mitt råd til Sp er at partiet må stå som et fast punkt i norsk politikk med basis i det rødgrønne samarbeidet, der man åpner for saksrettet samarbeid med KrF og Venstre i Stortinget, sier tidligere generalsekretær i Senterpartiet, Steinar Ness til Dagsavisen.

Det er krise i Senterpartiet etter at de i høst gjorde sitt dårligste valg noensinne og partileder Liv Signe Navarsete har varslet sin avgang. Nå går debatten om partiets framtidige ledelse og politiske veivalg.

Dødt sentrum

I 2007 skrev Ness sammen med nåværende lederfavoritt Marit Arnstad en oppsiktsvekkende kronikk der de la sentrum som regjeringsalternativ dødt «i flere tiår framover». De la skylda på Venstre og KrF som de mente lukket døra da de gikk i regjering med Høyre i 2001. Arnstad rettet særlig skyts mot Venstre-leder Lars Sponheim.

Ness står fast i sin vurdering av at sentrumsalternativet er lite levende. Han viser til at Høyre og KrF igjen har valgt et samarbeid med Høyre, og denne gangen også med Frp.

- Forrige gang Høyre satt i regjering var Erna Solberg kommunalminister og sto for en langvarig politisk sulteforing av kommunene. Det ble først en landbrukspolitikk under Lars Sponheim som bygdene protesterte mot. Og samferdselspolitikken var så dårlig at ingen husker hvem som var samferdselsminister (det var Torild Skogsholm (V), journ.anm.), sier han.

Han mener det var det som gjorde at Senterpartiet, med oppsiktsvekkende lite debatt, samlet seg om det rødgrønne prosjektet som et alternativ.

- Jeg tror at politikken til Høyre og Frp fram mot valget i 2017 vil tydeliggjøre det samme, sier han.

Nøktern sentrumstro

At de tre sentrumspartiene for første gang på 12 år sitter sammen i opposisjon gir mulighet til å utvikle ny felles politikk, sa Marit Arnstad i et intervju med Dagsavisen onsdag. Også Ness ser det som udelt positivt dersom de tre sentrumspartiene igjen finner sammen på viktige områder i Stortinget. Men han tror man må være nøktern når det gjelder hvor langt det kan komme til å gå.

- Senterpartiets oppgave er å definere eget parti sin ståsted og stå som et politisk fast punkt. Så vil det være slik at andre partiets valg kan åpne noen dører og stenge andre. Det vil selvsagt ha konsekvenser for hvordan Sp skal orientere seg, sier han og gir et eksempel:

- Mens KrF fortsatt står i sentrum, har Venstre fått inn store elementer av lyseblå politikk i sitt program som i mange saker plasserer partiet mellom Høyre og Frp. Derfor tror jeg ett scenario framover i denne stortingsperioden er at KrF og Venstre vil komme til å skille lag, sier han.

Heier på Arnstad

Mellom 1965 og 1990 samarbeidet Sp ved flere anledninger også med Høyre. Men da Jan P. Syses regjering av Høyre, Sp og KrF brøt sammen i 1990, tok Sp et skritt nærmere Ap. I et intervju med Klassekampen i fjor høst, sto Marit Arnstad fast på den linjen og sa det er uaktuelt å se Erna Solbergs vei. Også Steinar Ness mener retningsvalget på 90-tallet var viktig og riktig, og viser til det politiske interessefellesskapet som ble bygget gjennom EU-kampen. Alliansepartnerne var miljøbevegelsen, fagbevegelsen og målbevegelsen.

- Det var det politiske grunnlaget for den rødgrønne regjeringen. Selv om Sp, SV og Ap nå selvsagt vil markere egen politikk i Stortinget, kan alliansen videreføres, sier han.

Han mener intrigemakeriet i partiet har vært ødeleggende. Ness har sagt at han er overbevist om at Marit Arnstad fra Nord-Trøndelag vil bli en god leder for Senterpartiet.

- Alle konflikter har sine myter, blant annet om at det er krangel mellom Vestlandet og Trøndelag. Det finnes mange bra trøndere, sier vestlendingen.

hannah.gitmark@dagsavisen.no