Innenriks

Fullt lederkaos i Senterpartiet

MER OPPVASK: Etter massivt press denne uka åpner Liv Signe Navarsete (Sp) for å trekke seg som partileder. Sentralstyremedlem Kjersti Toppe mener at hele ledelsen bør gå av.

- Det er noen i partiet som ikke ønsker meg, sier Sp-leder Liv Signe Navarsete til TV 2.

Turbulensen i Senterpartiet fortsetter å tilta. I går nådde kaoset et nytt nivå. Navarsete sier til TV 2 at hun vil ha slutt på lederstriden, og åpner for at sentralstyret kan kalle inn til ekstraordinært landsmøte for å avklare om hun har støtte til å fortsette. Har hun ikke det kan en ny leder velges.

- Det må partiet diskutere. Vi har et regelverk for å håndtere denne type situasjoner. Vi er ikke tjent med å ha denne situasjonen gående lenge. Det er viktig at vi får en prosess for hvordan vi skal håndtere de spørsmålene som har kommet opp, sier partilederen kanalen.

Les også: Frykter "muldvarper" i Senterpartiet

Moe vil ikke utfordre

Etter at Senterpartiet gjorde sitt dårligste stortingsvalg noensinne og tapte regjeringsmakten har ledelsen fått ramsalt kritikk i en intern havarirapport. Dårlig samarbeid, dårlig utføring av valgkampplaner og dårlige TV-debatter er blant kritikken som har rammet Navarsete og nestleder Ola Borten Moe.

Maktkampen mellom Navarsete og Borten Moes tilhengere tilspisser seg nå i partiet.

Kilder tett på Navarsete sier at hun ikke er interessert i å sette vervet sitt i spill uten at også nestleder Ola Borten Moe gjør det samme. Dermed vil hun kreve at hele ledelsen stiller til valg på ny, eller ingen.

Ola Borten Moe sier til Aftenposten at han ikke er interessert i et ekstraordinært landsmøtet.

- Jeg mener vi har et forhold oss imellom som er uproblematisk når det gjelder å sitte i samme arbeidsutvalg og lede partiet i lag, sier Borten Moe til avisen.

Han gir videre uttrykk for at han stiller til gjenvalg i 2015.

«Alle bør gå»

Sentralstyremedlem og stortingsrepresentant Kjersti Toppe forstår Navarsete godt.

- Hun må få avklart om hun har tillit, eller ikke. Jeg mener det gjelder hele ledelsen, sier Toppe.

Flere i Senterpartiet mener nestleder Ola Borten Moe har et ansvar for striden i partiet, og at han også bør gå av om det blir et lederskifte. Toppe vil ikke frede den andre nestlederen Trygve Slagsvold Vedum heller.

- Jeg har tenkt at om det skal bli lederskifte, er det like naturlig å skifte ut hele partiledelsen. Her ligger det et like klart ansvar hos Ola Borten Moe, som hos Liv Signe for den situasjonen vi er i. Trygve kan ikke komme seg unna ansvaret han heller, sier hun.

Ber om ro

Mange i Sp har pekt på nestleder Trygve Slagsvold Vedum som aktuell kandidat til å ta over ledervervet. Andre mener han i beste fall kan fungere som en overgangsfigur, og ikke er egnet til å løfte partiet i tiåret framover.

Vedum har heller ikke gitt tydelig uttrykk for at han ønsker å bli leder med det første. Han ønsker ikke et ekstraordinært landsmøte.

- Sp har landsmøte hvert annet år. Jeg mener at vi skal holde oss til det. Neste landsmøte i Sp er i 2015, sier Vedum til Dagsavisen.

Tidligere statsråd Marit Arnstad er også nevnt som en lederkandidat.

Bedt om å gå av

Torsdag ble det kjent at Senterpartiets 14 ordførere i Nord-Trøndelag i et brev kritiserer partiledelsen for en situasjon de mener er uholdbar. Flere av dem ber partilederen gå av.

Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes og fylkesleder i Nord-Trøndelag Thomas Iver Hallem skal ifølge TV ha ført brevet i pennen. Vigdenes er mannen Navarsete mislyktes i å fjerne som rådgiver for daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe. Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) sier til Dagbladet at hun forventer at det blir lederskifte i partiet snart.

Et ekstraordinært landsmøte skal etter det Dagsavisen kjenner til koste i overkant av to millioner kroner. Det spørs det om partiet kan betale - men om uroen fortsetter vil også det koste partiet dyrt.

samfunn@dagsavisen.no

- Skyldes politisk uenighet

Stortingspolitiker Per Olaf Lundteigen (Sp) (bildet) fra Buskerud mener striden mellom Borten Moe og Navarsete handler om en uavklart politisk situasjon, der partiet ikke er klare og tydelig nok i sine politiske løsninger.

- Det er politisk uenighet som er årsaken til den personstriden vi nå ser, sier Lundteigen til Dagsavisen.

Han mener flere i partiet, ikke bare Borten Moe, har bidratt til uklarhet i flere i av partiets kjernesaker, for eksempel når det gjelder miljøpolitikken.

I havarikommisjonen fikk Borten Moe kritikk for å forvirre velgerne med sitt oljebudskap, når miljø var en av de vedtatte hovedsakene for Senterpartiet i valgkampen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: