Innenriks

- De kutter for meningsmotstandere

JA, DE PENGENE: Pressestøtten reduseres. Oljemotstandere strykes. Det kuttes også i prosjektt tilknyttet Nynorsk kultursentrum, mens Riksmålsforbundet får tredoblet støtten. - Økonomisk knebling av meningsmotstandere, sier Bård Vegar Solhjell (SV) om statsbudsjettet.

- Makten brukes gjennomgående til å økonomisk hemme krefter man er politisk uenig med, og dra fram de man er enig med, sier Bård Vegar Solhjell (SV) i en bredside mot budsjettforslaget Høyre og Frp presenterte fredag.

I går startet den økonomiske dragkampen i Stortinget mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF. De to regjeringspartiene må forberede seg på harde forhandlinger med Venstre og KrF også de neste to dagene, før de etter planen skal være ferdige torsdag med et felles budsjettforslag de kan presentere for finanskomiteen.

Det er stor avstand i en rekke spørsmål. Inkludert spørsmål som har stor betydning for den offentlige debatten i Norge.

Det er pengebruken på nettopp disse områdene Solhjell nå rykker ut mot. Den tidligere miljøvernministeren anklager regjeringen for å systematisk kutte i støtten til organisasjoner de er uenig i, mens i de mange tilfeller øker støtten til organisasjoner de er enige med.

Olje og nynorsk

Solhjell streker opp seks eksempler:

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen og Senja: Fikk 2,4 millioner i det rødgrønne budsjettforslaget for 2014. Tatt ut av regjeringen. Solhjell sier de fikk støtte fordi de oppfyller kriterier vedtatt for lenge siden. At støtten nulles er et rent politisk valg, mener han.

Pressestøtten: Kuttes med 50 millioner kroner fra det rødgrønne budsjettet, og 26 millioner fra dagens nivå.

Informasjonsstøtten: Støtte fra Utenriksdepartementet til opplysningsarbeid om utviklingsspørsmål. Kuttes med ti millioner fra det rødgrønne budsjettet. Som eksempel på hva denne støtten har gått til viser Solhjell til Regnskogfondet og Grønn Hverdags kampanje mot palmeolje.

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek: Forslaget om tilskudd kuttes med 2 millioner kroner. Solhjell mener det er vanskelig å se en saklig grunn for å kutte det.

Nynorsk: Nynorsk kultursentrum får kuttet støtten til sitt planlagte Olav H. Hauge senter. Samtidig tredobles støtten til Riksmålsforbundet, fra 0,4 til 1,2 millioner kroner.

Integrering: Mens andre beholder sin støtte får tre organisasjoner som jobber med integrering kutt: Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO), Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (MiR) og Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD). De får kutt på 50.000, 300.000 og 200.000 kroner. Samtidig får Human Rights Service (HRS) økt støtten fra 500.000 til 900.000 kroner, men HRS hadde 2,1 millioner kroner i støtte fram til 2012.

Like muligheter

Solhjell sier at regjeringen skal drive med politikk, at du forventer en annen politikk når du skifter fra for eksempel SV til Frp, men at det er et grunnleggende prinsipp å sørge for like muligheter til å ytre seg.

- I 2013 er det også et spørsmål om penger, for det koster penger og ressurser å ytre seg, sier han. Solhjell legger til at han hadde forstått det om de var prinsipielt mot å bruke offentlige penger på presse og organisasjoner, men at det ikke er noe som tyder på at det er det som ligger bak kuttene.

- Det er en grunntanke i liberal tenkning at du ikke skal bruke statsmakten til å fremme interesser eller organisasjoner du har nærhet til framfor andre. Du bruker makten til å gjennomføre en politikk du har gått til valg på, men det er noe annet, sier Solhjell. SV har selv blitt kritisert nettopp for økonomisk støtte til organisasjoner nært knyttet til dem selv. SV-leder Audun Lysbakken måtte gå av som statsråd etter avsløringene av støtte til Jenteforsvaret. Solhjell mener dette viser viktigheten av det.

Avvises av KrF

KrFs Geir Bekkevold er uenig med Solhjell. Han mener ikke regjeringen kutter i støtten til organisasjoner og institusjoner Høyre og Frp ikke liker. Han sier han har registrert kuttene både innenfor organisasjonene, men også for Arbeiderbevegelsens arkiv.

- Dette er ting vi jobber med nå, og vi skal sette opp vår prioriterte liste. KrF er tydelige på hva de mener om pressestøtten. Det blir en sak vi er nødt til å jobbe med.

Stortingsrepresentanten påpeker at flere av organisasjonene rammes hardt av kutt.

- Vi ser at det særlig innenfor kulturlivet får store konsekvenser for enkeltaktører når man kutte for eksempel i støtteordningen som Kulturrådet disponerer. Dette må vi gå inn og jobbe for å se på om vi kan ha en mulighet for å løfte det opp igjen, sier Bekkevold. Han mener ikke regjeringen forsøker å straffe organisasjoner og meningsytringer de ikke liker.

samfunn@dagsavisen.no

Nyeste fra Dagsavisen.no: