Innenriks

Vil ha Listhaug-lov

UNDER PRESS: Bråket rundt hemmeligholdet av landbruksminister Sylvi Listhaugs kundelister i First House kan presse fram en ny lov, som gjør det umulig å bli statsråd om Stortinget nektes innsyn.

Kontroll- og konstitusjonskomiteens leder, Martin Kolberg (Ap), vil ha innsyn i kundelistene. FOTO: LUCA KLEVE-RUUD

Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg (Ap), vil ha en ny lov som skal sikre at kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget får vite hvilke kunder framtidige statsråder og statssekretærer har hatt som PR-rådgivere.

- Det er bare åpenhet som kan løse denne situasjonen. Det vil si at kontrollkomiteen får tilgang til disse listene, sier Kolberg som minner om at komiteen har den myndighetsoppgave å kontrollere forvaltningen og regjeringen.

Kravet kommer etter at Sylvi Listhaug (Frp) gikk direkte fra å være seniorrådgiver i First House til å bli Landbruks- og matminister. First House har hatt noen av de tyngste aktørene på dagligvaremarkedet som kunder. I går sa stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) i Dagsavisen at han ville vite om Listhaug har hatt matgiganter som Rema 1000 som kunde.

Det er dette Kolberg vil sikre innsyn i med en ny lov.

- Utfordrer politikken

I dag har ikke kontroll- og konstitusjonskomiteen hjemmel til å be om innsyn i slike kundelister.

- Derfor mener jeg det er nødvendig å vurdere om vi skal vedta en ny lov som bestemmer at listene skal være tilgjengelig for komiteen. Hvis dette nektes, kan ikke politikeren utnevnes som statsråd eller statssekretær, sier Kolberg til Dagsavisen.

Han understreker at han ikke har grunn til å mistenke noen av de nyutnevnte i regjeringsapparatet for å ha brutt loven om habilitet.

- Men dette er et prinsipielt problem vi har hatt lenge som er aktualisert med de siste utnevnelsene, sier Kolberg.

Kolberg understreker at han her ikke sikter til yrkesgrupper som leger og advokater som har en lovpålagt taushetsplikt for å beskytte sine pasienter og klienter.

- Bør kunne grave

Stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell (SV) mener også en ny lov kan være en del av løsningen.

- Hvis ikke regjeringen åpner for at kundelistene blir tilgjengelige vil det være riktig med en lovendring som fritar statsråden og statssekretærene den taushetsplikten de har, sier Solhjell.

Det er ikke nok at listene blir tilgjengelig for kontrollkomiteen, mener han.

- Dette er noe offentligheten bør kunne bruke. Journalister bør kunne få listene for å ha muligheten til å grave i forholdene. Det mener jeg er viktig, også for å avmystifisere det hele. Det er ikke nødvendigvis slik at Sylvi Listhaug har gjort en PR-jobb for Rema 1000, men spørsmålet reises og ingen av oss kan vite om det stemmer. Det er et spørsmål som bør avklares, sier han.

Lundteigen (Sp) støtter også forslaget om ny lov, men vil i likhet med Solhjell gå lenger enn Kolberg.

- Jeg mener kundelistene bør være tilgjengelige for alle. Det er ikke snakk om noe børssensitiv informasjonen her, sier Lundteigen.

Han mener også et nytt regelverk bør omfatte stortingsrepresentanter og politiske rådgiver, i tillegg til statssekretærer og statsråder.

Ingen konflikt

Solhjell mener spesielt statssekretærene Julie Brodtkorb (H) ved Statsministerens kontor og Jon Gunnar Pedersen (H) ved Finansdepartementet fort kan komme i rollekonflikt, fordi disse departementene behandler alle store, viktige saker.

Finansdepartementet har nå hatt en gjennomgang av Pedersens kundelister og økonomiske interesser, og mener at det ikke foreligger noen grunn til å begrense Pedersens embete. Han vil ikke få et generelt saksforbud på enkeltområder. Men spørsmålet om habilitet vil bli løpende vurdert. Det vil blant annet kunne dreie seg om saksbehandling knyttet til kunder som Pedersen har hatt i nær fortid, opplyser departementet.

Advarer mot Listhaug-lov

Både KrF, Venstre og Frp er kritiske til en egen Listhaug-lov.

- Vi må se helhetlig på denne problematikken og ikke lage lover i affekt. Slik jeg har observert debatten er det nesten som det ligger en underliggende trussel her. Om man ikke viser kundelistene, kommer det en lovbestemmelse om at de skal være offentlige. Så enkelt er det ikke, sier KrFs parlamentariske leder Hans Olav Syversen.

Venstres stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn viser til at det er svært få lovbegrensninger på hvem som kan sitte i en regjering. Han forstår intensjonen til Kolberg, men er kritisk til å bruke lovverket slik Kolberg skisserer.

- Rent umiddelbart synes det som en dårlig idé, sier han.

Kenneth Svendsen, som sitter i kontrollkomiteen for Frp, viser til at kundelistene er lagt fram for departementsråden, og at det er mulig å hente inn vurdering fra justisdepartementet.

- Da mener vi det er ivaretatt, sier han. Svendsen går også ut fra at kontrollkomiteen ved en eventuell gransking vil kunne få innsyn i slike lister i lukkede møter.

- Men det er ikke hjemmel til å kreve det i dag?

- Nei, jeg er klar over at det ikke er hjemmel for å kreve det i dag, men det er en mulighet, sier han.

samfunn@dagsavisen.no

Ingen svar fra regjeringen

– Det hadde vært en fordel om First House hadde åpnet for at Listhaug kunne være åpen overfor partiet om hvem hun jobber for. Da hadde denne saken vært ute av verden.

Dét sa Frp-leder Siv Jensen til Dagens Næringsliv for ett år siden. Bakgrunnen var at Sylvi Listhaug skulle møte i Stortinget som vara for Frps stortingsrepresentant Peter N. Myhre. Flere stilte spørsmål ved dobbeltrollen, og krevde at Listhaug skulle fortelle hvem hun jobbet for i First House.

I går ville ikke Siv Jensen svare på spørsmål fra Dagsavisen om hvorvidt hun også i dag mener at First House bør åpne kundelisten. Jensens statssekretær Ole Berget henviser til Statsministerens kontor. Han mener det er to forskjellige saker, og viser til at det den gang ble håndtert av partiet, mens det nå er blitt håndtert av SMK.

Dagsavisen var i går i kontakt med statssekretær Julie Brodtkorb (H) ved SMK for å spørre om kundeforhold for Listhaug og de tre statssekretærene som har kommet fra PR-bransjen, inkludert Brodtkorb selv, var tema under bakgrunnssjekken av dem som skulle i regjering. Hun opplyser at de ikke kommenterer bakgrunnssjekkene.

samfunn@dagsavisen.no