Innenriks

Jens kan gå fra rødgrønt til lilla

Etter valget kan statsminister Jens Stoltenberg bli leder av en mindretallsregjering fra Arbeiderpartiet.

To og en halv uke før valget viser meningsmålingene dødt løp mellom de rødgrønne og de borgerlige partiene. Om Ap, SV og Sp mister flertallet, er den rødgrønne regjeringens dager trolig talte. Et sannsynlig utfall er da at Jens Stoltenberg fortsetter å styre som statsminister for en mindretallsregjering fra Arbeiderpartiet.

Paradoksalt nok kan et slikt skifte føre til at Ap får gjennomslag for mer av sitt program. Ap kan da veksle mellom å hente flertall fra høyresiden og venstresiden. I SV og Sp er folk svært bekymret for at viktige seire som de har kjempet fram gjennom fire år vil bli visket ut, og at politikken vil dreie mer mot høyre. Aller mest synlig blir dette trolig i miljøpolitikken og i forholdet til EU, der Ap i mange saker har felles syn med Høyre og Frp. Her er noen av de viktigste sakene der politikken til en mindretallsregjering fra Ap kan skille seg fra dagens rødgrønne regjering:

EU og EØS

Ja til EU: En ren Ap-regjering er det eneste regjeringsalternativet som vil si klart ja til EU. Et flertall på Stortinget ønsker norsk EU-medlemskap. Med Ap alene i regjering kan det bli forberedt eller sendt EU-søknad allerede i neste stortingsperiode.

Nei til EØS-veto: I Soria Moria-erklæringen sa de rødgrønne at de ville vurdere å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen dersom nye direktiver truer norske interesser. I høst skal to omstridte direktiver behandles av regjeringen: datalagringsdirektivet og postdirektivet. Senere står forbrukerdirektivet og helsedirektivet for tur. SV og Sp vil kreve at reservasjonsretten blir tatt i bruk iallfall mot de to første direktivene. En ren Ap-regjering vil føre en mer lojal politikk overfor EØS-systemet.

Miljø

Ja til oljeboring i nord: En ren Ap-regjering vil trolig si ja til oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Ap har formelt utsatt å ta stilling i saken til forvaltningsplanen behandles i 2010, men flertallet i partiet ønsker å åpne for oljeboring i nord. Sammen med Høyre og Frp har Ap flertall. En ren Ap-regjering kan også åpne for at flere felter i Barentshavet sør og utenfor Jan Mayen blir åpnet for oljeboring. Ap ønsker generelt et høyere utvinningstempo enn SV og Sp.

Gasskraftverk uten rensing: I Soria Moria-erklæringen står det at nye konsesjoner til gasskraftverk bare skal gis mot krav om CO2-rensing. Ap har tidligere vært tilhengere av gasskraftverk også uten CO2-rensing. Om Ap skulle gå tilbake til dette standpunktet vil de ha flertall sammen med Høyre og Frp. Jens Stoltenbergs «månelandingstale» gjør det imidlertid til en vanskelig retrett.

Mer vei enn tog: SV er pådriver for mer penger på tog. En ren Ap-regjering vil sannsynligvis satse mer penger på vei enn dagens regjering. Ap har vært lite entusiastisk til å satse på lyntog i Norge.

Mindre grønn energi: I SV og Sp er mange misfornøyd med svak satsing på fornybar energi i perioden som har vært. Dette blir et viktig forhandlingskrav fra Sp i eventuelle nye regjeringsforhandlinger. Ap alene vil ikke presse like sterkt på for grønn energi.

Afghanistan

Norske styrker til Sør-Afghanistan: NATO har gjentatte ganger bedt Norge om å sende styrker til Sør-Afghanistan. Regjeringen har sagt nei fordi SV setter foten ned. Uten SV vil Ap trolig komme NATO mer i møte og godta at norske styrker også deltar i de urolige provinsene sør i landet.

Asyl og innvandring

Strengere innvandringspolitikk: Asylpolitikken har ført til høyt konfliktnivå i regjeringen det siste året, og SV tok dissens mot innstramningene. Likevel frykter man i SV at regjeringens asyl- og innvandringspolitikk ville vært langt mer restriktivt om Ap fikk bestemme alene. Blant annet har forslag om ytterligere innstramninger i familiegjenforeningen blitt diskutert uten å bli vedtatt.

Likelønn

Nei til likelønnspott: Både Sp og SV ønsker en likelønnspott som skal jevne ut lønnsforskjellene mellom høyt utdannede kvinner og menn i offentlig sektor. Ap har ikke villet forplikte seg til å vedta en slik pott. Om de rødgrønne får fortsette har SV og Sp tro på at de skal greie å få gjennom likelønnspotten, men om Ap skal styre alene blir dette neppe regjeringens politikk.

Landbruk/distrikter

Mindre til bøndene: De siste årene har bøndene hatt en god inntektsutvikling gjennom jordbruksoppgjørene. I Sp er frykten stor for lavere overføringer til landbruket og økt press for effektivisering og større gårdsbruk om Ap fortsetter alene.

Mindre til kommunene: De siste fire årene har kommunene fått et kraftig hopp i frie inntekter. Sp og SV frykter denne utviklingen bremser opp og at det blir økt fokus på effektivisering om Ap får styre alene. Sp frykter også kommunesammenslåinger under tvang.

Fattigdom

Større vekt på arbeidslinja: Aps grunntanke er at det skal lønne seg å jobbe og at man på være forsiktig med å gjøre trygdeordningene så gode at det blir mer attraktivt med trygd enn jobb. I SV er man mer opptatt av gode velferdsordninger også for de som ikke er i jobb for å forhindre fattigdom. Med Ap alene kan det bli ytterligere styrking av «arbeidslinja».