Innenriks

Lanserer «Menn mot voldtekt»

Initiativet til «Menn mot voldtekt» er tatt av Reform Ressurssenter for menn og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Voldtekt er et kjempeproblem som angår alle. I nesten samtlige slike saker er det menn som er overgriperne og kvinner som er ofrene. Derfor er det nå viktig at menn viser at de tar voldtekt på alvor. Menn er best egnet til å bidra til utvikling bevisstgjøring og holdningsendringer som kan forhindre at nye voldtekter skjer mener likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

I alle miljøer

To afrikanere er etterlyst etter de seneste forsøkene på overfallsvoldtekter i Oslo men Gangås påpeker at voldtekt ikke handler om hudfarge.

– Voldtekt begås i alle miljøer uavhengig av politisk ståsted hudfarge eller religion. Voldtekter skjer i vennegjenger i kirkesamfunn og i hjemmet og blir begått også av kjente og ekskjærester. Derfor er det utrolig viktig at vi nå får en bredt sammensatt gruppe som kan gjenspeile dette i «Menn mot voldtekt».

Mange oppgaver

I tillegg til Reform og Likestillings- og diskrimineringsombudet mener Gangås det er naturlig at blant annet politiet politiske partier forskere og ungdom får plass i «Menn mot voldtekt». Kjønnsforsker Øystein Gullvåg Holter er blant dem som allerede har akseptert å bli med.