Innenriks

Flere nordmenn blir muslimer

– Jeg har inntrykk av at stadig flere konverterer. Islam får mye omtale imedia informasjon om religionen er lett tilgjengelig og det bor fleremuslimer i Norge sier Basim Ghozlan forstander i Det Islamske Forbundet ogredaktør av nettstedet islam.no.

Han sier det er mer enn 100 konvertitter i hans menighet.

Mange av nyhetene der islam trekkes fram handler som terror og ekstremisme.Selv om bildet er negativt fungerer det som interessevekker.

– Når det er bølger i media bølger det her også. Mange vil finne ut ombildet som skapes stemmer og kommer fram til motsatt resultat sier han.

Fordobling

Awais Mushtaq talsmann i Muslimsk studentsamfunn merker også en øktinteresse for islam.

– Jeg kjenner en del etnisk norske som er blitt muslimer. De begynte å leseKoranen etter 11. september for å se hva islam virkelig handler omforteller Mushtaq.

Trenden bekreftes av Kari Vogt religionsforsker ved Universitetet i Oslo. I1995 viste en undersøkelse at det var omtrent 500 konvertitter i Norge. Vogtanslår at det i dag er omkring 900-1.000. Men det er ingen som har fulloversikt. Det har vært spesielt mange konversjoner i den vestlige verdenetter terrorangrepet 11. september.

– Mange blir nysgjerrige på en gruppe mennesker som blir utsatt for hets ogfordømmelse. De leser Koranen og oppdager en annen og positiv side vedislam forklarer Vogt.

Frankrike er det landet med flest muslimske konvertitter med 50-100.000.

Ikke-politisk

Vogt forteller at et fåtall av de norske konvertittene er interesserte ipolitikk. Den ekstreme organisasjonen Frigjøringspartiet Hizb al-Tahrirhar forsøkt å rekruttere muslimer i Norge. Men de norske moskeene har jevntover frosset dem ut. Det er det religiøse budskapet som når fram.

– Vi vet ikke om konvertitter i Norge som er rekruttert til ekstreme ogvoldelige islamske grupperinger. Men i Danmark og Sverige er det grobunn forekstremitet sier Vogt.

Hun understreker at det er en forsvinnende liten andel muslimer som blirekstreme.

Flest kvinner

Det er først og fremst norske kvinner som konverterer. Før eller etterkonversjonen gifter de seg ofte med muslimske menn. De fleste er tilknyttetet arabiskspråklig moskémiljø.

– Kvinnene ønsker ofte klarere moralske grenser tydeligere kjønnsrollerdaglig religiøs praksis og framhever troen på én Gud sier Kari Vogt.

De fleste konvertittene i Oslo tilhører Det islamske forbundet ogBilal-moskeen. Der legges det vekt på undervisning og opplæring.

– En kvinnelig konvertitt fortalte at hun ønsker å leve et renere liv. Hunfikk lov til å prøve alt av foreldrene og er ikke stolt av sine erfaringermed gutter og narkotika sier Ghozlan.

Han sier de ikke går aktivt inn for å få nordmenn til å konvertere.

– Konvertering er både en utfordring og oppmuntrende. Det er veldighyggelig men ikke alle vet hva de gjør. Noen vil prøve alle religioner. Mende aller fleste er ressurspersoner som bidrar med mange gode holdningersier han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: