Nyheter

Ferie og feriepenger nærmer seg. Dette har du krav på

Campingliv, sydenferie eller late dager hjemme? Les deg opp på dine rettigheter som ferierende.

Hvor lang ferie får jeg?

Du har krav på fire uker og én dag. Jobber du på en arbeidsplass med tariffavtale, har du rett på fem uker ferie.

Når kan jeg feriere?

Du skal ha minst tre uker sammenhengende ferie fra 1. juni til 30. september.

Når kan jeg begynne å planlegge ferien min?

Tidspunktet for ferien skal være avklart minst to måneder før ferien starter.

Les også: Hva tjener folk egentlig? Her oversikten som gir svar

Må jeg ta ferie?

Både ja og nei. Ansatte plikter å ta ferie. Men hvis du blir enig med sjefen, kan du overføre to uker ferie til neste år. Dersom du er fersk i jobben og ikke har opptjent feriepenger hos din nåværende arbeidsgiver, trenger du ikke ta ferie.

Kan jeg få penger i stedet for ferie?

Det enkle svaret er nei. Men om du slutter i bedriften og har ferie til gode, kan feriedagene bli til lønn.

Hva skjer om jeg blir syk i ferien?

Dersom du blir syk i ferien, kan du kreve at ferien utsettes til et senere tidspunkt. Til dette trenger du legeerklæring.

Les også: Dette er de norske «arbeidende fattige» (+)

Kan sjefen endre tidspunkt for feriedagene mine?

Dersom det oppstår en «uforutsett hendelse» som «vil skape vesentlige driftsproblemer», har arbeidsgiver mulighet til å forandre de ansattes ferietidspunkt, ifølge ferieloven. Slike endringer må drøftes med den ansatte. Du har da rett til erstatning for merutgifter for omlegging av ferien.

Får jeg lønn i ferien?

Du får feriepenger.

Hvor mye feriepenger får jeg?

Feriepenger beregnes ut fra lønna du fikk året før. Du har krav på 10,2 prosent av lønna, ifølge ferieloven. Om du jobber et sted med tariffavtale, skal du ha 12 prosent. Du får ikke feriepenger av all lønn, blant annet ikke av reiseutgifter i forbindelse med jobb.

Les også: Knut Hallvard Tufte er fattig og sosialklient i en av Norges rikeste kommuner

Får jeg mer ferie jo eldre jeg blir?

Dersom du fyller 60 år i ferieåret, får du en ekstra ferieuke. Ansatte over 60 år har også krav på feriepenger som tilsvarer 12,5 prosent av lønna. Jobber du et sted med tariffavtale og har fylt 60 år, skal du ha 14,3 prosent.

Jeg har fått ny jobb. Har jeg rett på ferie?

Ja, om du begynner før 30. september og ikke har hatt ferie i din gamle jobb.

Les også: Slik avdekket datteren omsorgssvikt mot moren Liv (95)

Jeg fikk dagpenger i fjor. Får jeg feriepenger i år?

Du får noe som heter ferietillegg. Det er 9,5 prosent av dagpengene du mottok. For å få dette er det en forutsetning at du fikk dagpenger i mer enn åtte uker i fjor.

Jeg var syk store deler av fjoråret. Hvordan påvirker det min ferie i år?

Alle arbeidstakere som fikk sykepenger i 2023 får feriepenger for de første 48 sykepengedagene. Noen tariffavtaler har rett til full lønn under sykdom i tre måneder i kalenderåret, og får dermed også feriepenger av dette.

Noen arbeidstakere har full opptjening av feriepenger. Det avhenger av tariffavtalene.

Kilder: Altinn, ferieloven, Arbeidstilsynet, Nav

Les også: Advarer mot feriepengefella: – For mange er det helt krise

Les også: Rita og Morten mister tre millioner i pensjon: – Det er så bittert

Les også: Mener mange jobber seg syke for å få en levelig pensjon

Mer fra Dagsavisen