Nyheter

Ingen timeplan for å innlemme EUs nullutslipps-lov i EØS

Dersom Norge ikke innlemmer EUs lov om nullutslippsindustri i EØS-avtalen raskt, kan norske selskaper bli stående utenfor EUs storsatsing på bruk av CCS og utvikling av grønn teknologi.

Næringsdepartementet vil ikke gi noe nærmere tidspunkt for når denne loven kan bli en del av EØS.

EU stiller i Net Zero Industry Act (NZIA) krav om loven må innarbeides i EØS-avtalen for at CO2-lagre på norsk sokkel skal bli regnet med i EUs mål for lagring av CO2 frem til 2030. Offshore Norge har tidligere uttalt til Energi og Klima at det haster med å få innarbeidet Net Zero Industry Act i EØS-avtalen.

Fornybar Norge har også meldt seg på og understreket viktigheten av at Norge raskt innarbeider denne loven i EØS-avtalen.

Viktig verktøy

EUs lov om nullutslippsindustri (Net Zero Industry Act) skal sørge for at det i Europa bygges opp en industri som kan levere teknologi og utstyr til det grønne skiftet. Dette er et av de viktigste svarene på USAs store subsidiepakke (IRA) og Kinas sterke rolle som leverandør av utstyr til grønn omstilling. Det gjelder alt fra elbiler, til solceller, vindmøller – samt karbonfangst og -lagring.

– Kommer departementet til å ha et hurtigspor her for å få dette implementert raskt, og hva er i tilfelle timeplanene?

«Så rask avklaring som mulig,» er det nærmeste Nærings- og fiskeridepartementet kan strekke seg i et e-post det brukte fire dager på.

Videre skriver Næringsdepartementet at det sammen med andre berørte departementer vurderer nå den endelige lovteksten.

«Vi har løpende dialog med EFTA-EØS-landene Liechtenstein og Island. Den formelle EØS-prosessen starter først når rettsakten er publisert i EUs Official journal,» avslutter departementets kommunikasjonsavdeling.

I norsk næringsliv er man opptatt av at Norge må henge med på industri- og kompetanseutviklingen i det grønne skiftet.

Les portrett med Aps Martin Kolberg: Hvorfor stemmer ikke folk på oss? (+)

Vannkraften med

Offshore Norge får også støtte fra Fornybar Norge som har lobbet hardt for at vannkraften skal med på listen over teknologier som er prioriterte i det grønne skiftet. Dette lyktes til slutt med og vannkraften er nå likestilt med sol- og vindkraft i den endelige lovteksten.

Leder av Fornybar Norges EU-kontor, Niklas Kalvø Tessem, skriver til Energi og Klima at «det er bra at vannkraften regnes som en prioritert teknologi, slik at man kan få opp den nødvendige produksjonen av komponenter i Europa.»

Han legger til at det viktigste er at Net Zero Industry Act inntas i EØS-raskt, slik at Norge ikke blir et tredjeland i forhold til EU på dette området. Skjer det får norsk leverandørindustri en ulempe, advarer Tessem, og skriver videre at det er «viktig å henge seg på dette europeiske kappløpet om grønn

Les også: – Nordmenn er kvalitetsbevisste, men ikke når det gjelder matvarer

Les også: Mímir Kristjánsson: – Vi kan ikke fortsette å styre litt søvngjengeraktig mot stupet

Mer fra Dagsavisen